9.1.2011

Rasistin horinoita


Kirjoitin taannoin pornoa käsittelevässä tekstissäni kappaleen seksuaalikulttuurin ja seksuaalirikosten välisestä suhteesta. Mainitsin siinä, että tietyt maahanmuuttajaryhmät ovat yliedustettuna raiskaustilastoissa. Tästä johtuen minua on nimitelty rasistiksi useampaan otteeseen. Aika herkässä on leimakirves nykyään.


Vuoden 2010 viimeisimmässä Tiede-lehdessä huomioni saa hieman taustatukea. Tiedetoimittaja Marko Hamilo kirjoittaa:

Poliisin selvittä­mien raiskausten tekijöistä ulkomaalaisia oli viime vuonna 27,5 prosenttia, ja tämä on niin iso osuus, etteivät ikä- ja sukupuolivakioinnit laske sitä lähellekään kantasuomalaisten lukuja. Vuoden 2003 rikoksia on katsottu myös ikäryhmittäin, ja 15–20-vuotiaita ulkomaalaisia epäiltiin väkivaltarikoksista kolme kertaa useam­min kuin muita samanikäisiä.

Osan ulkomaalaisten yliedustuksesta voi kuitenkin [Rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri] Takalan mukaan selittää se, että juuri heidän tekemänsä seksuaalirikokset päätyvät tilastoihin herkimmin. Vain pieni osuus raiskauksista tulee poliisin tietoon, ja ilmitulon todennäköisyyttä lisää tekijän ja uhrin iso sosiaalinen etäisyys.
Aiemmassa tekstissäni esitin, että avoin seksuaalikulttuuri ja naisten tasa-arvoinen asema ovat seksuaalirikoksia ehkäiseviä tekijöitä. Käänteisesti siis tiukat normit ja naisten heikko asema lisäävät seksuaalirikollisuutta.

Tiukat normit vähentävät legitiimejä tapoja toteuttaa omaa seksuaalisuutta ja tämä lisää turhautumista erityisesti nuorissa miehissä, jotka muutenkin ovat seksuaalirikosten päätekijäryhmä. Naisten heikko asema puolestaan vähentää riskiä joutua rikoksista vastuuseen ja saattaa jopa luoda toimintakulttuuria, jossa raiskaukset ja niiden peittely hyväksytään.

Lainauksessa todetaan, että vain osa poikkeuksellisen suurista raiskausluvuista selittyy uhrin ja tekijän sosiaalisella etäisyydellä. Voisiko olla niin, että loppuosa todella selittyisi eroilla seksuaalikulttuureissa ja asenteissa, kuten aiemmassa kirjoituksessa vihjasin?

Suomessa ei ole saatavilla tutkimustietoa seksuaalikulttuurin yhteydestä seksuaalirikollisuuteen, joten mitään kovin pitävää asiasta ei kannata väittää. Toisaalta niiden välinen yhteys vaikuttaa sen verran johdonmukaiselta, että asiaa ei pidä sivuuttaa "rasismina" tai "epäkorrektina ajatteluna".

Eikä tällä asialla ole oikeastaan mitään tekemistä rasismin kanssa, sikäli kun rasismi katsotaan yksilön syrjimiseksi hänen etnisen taustansa vuoksi. Tässä on kyse suuremman mittaluokan ilmiöstä ja sen syiden tutkimisesta. Yksittäisen rikoksen merkitystä tai tekijän syyllisyyttä ei muuta miksikään hänen etninen taustansa.

Se mihin tutkimustiedolla voitaisiin vaikuttaa, on valistuksen kohdentaminen ja rikosten ennaltaehkäisy. Tällainen voisi hyödyttää sekä potentiaalisia rikoksen tekijöitä että uhreja. Mutta nykyäänhän valistus ja ennaltaehkäisy onkin leimaavaa - se leimaa naiset vastuuttomiksi ja maahanmuuttajat raiskaajiksi. Äh, unohtakaa koko juttu...