30.3.2021

Keskustelu seksissä suojautumisesta on tärkeää, mutta sitä ei pidä yksinkertaistaa

Hesarin juttu seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta (30.3.2021) on hyvä ja tärkeä. Se ei kuitenkaan onnistu erityisen hyvin ruotimaan seksitilanteiden monimutkaista neuvottelukuviota. Jutun keskiössä ovat stealthing eli kondomin ottaminen salaa pois kesken seksin sekä kondomin käyttöön liittyvä painostus. Niiden osalta jutun viesti on yksinkertainen ja selvä - ja oikea. Kondomin käyttö on aina neuvottelukysymys, jossa toisen tahdon yli ei saa kävellä. 

Kun jutussa käsitellään kondomin käyttöön liittyvää manipulaatiota ja painostusta, eettisten erottelujen tekeminen muuttuu hankalammaksi. Tässä on myös jutun suurin kömmähdys. Juttu antaa ymmärtää lukijoiden tarinoiden kautta, että miesten näkemykset kondomista vapautumisesta olisivat pääasiassa manipulaatiota ja fuulaa. Tähän olisi tarvittu rakastava lusikallinen seksologista osaamista.

On aivan totta, että kondomin kanssa perseily on pääsääntöisesti miesten juttu. Monien miesten asenteissa tarvittaisiin suurta muutosta, jotta seksitilanteet olisivat heidän kumppaneilleen entistä turvallisempia, eikä kenenkään tarvitsisi kohdata tai pelätä painostusta asiassa. Pelko ja epävarmuus eivät ole mukavia seuralaisia seksitilanteissa. 

Juttu kuitenkin vihjaa lukijoiden kertomusten kautta, että miltei kaikki miesten käynnistämät keskustelut kondomin käytöstä olisivat vähintään manipulatiivisia, ja että miesten toiveet ja tarpeet asiassa olisivat vain venkoilua. Miesten näkökulmaa kondomin käyttöön ei käsitellä jutussa lainkaan, eikä manipulaatiokertomuksille esitetä mitään vaihtoehtoista narratiivia.

Kun mukaan tuodaan seksologinen ymmärrys ja miesten näkökulma, asetelmat näyttävät vähän toisenlaisilta. Valtaosalle miehistä kondomin käyttö on ihan oikeasti seksin nautinnollisuutta huomattavasti heikentävä asia. Kondomi on siis välttämätön paha. Lisäksi monille kondomin käyttö on ihan oikeasti epämiellyttävää. Jos penis ei ole erityisen tuntoherkkä, kondomi voi viedä seksistä tunnon kokonaan. Silloin seksi on lähinnä tympeä suoritus ja laukeaminen on käytännössä mahdotonta. Se voi johtaa myös stondiksen katoamiseen, kun tuntoaistimukset eivät pidä kiihottumista yllä.

Nämä ovat oikeita ja merkittäviä syitä sille, miksi monet miehet haluavat neuvotella kondomista vapautumisesta etenkin vakiintuneissa seksiä sisältävissä suhteissa. Miesten syitä ei voi kuitata vain vedätyksenä tai manipulaationa. Lisäksi seksissä on kyse myös intiimiydestä, läheisyydestä ja monista muista hyvistä, joita kondomin käyttö voi vähentää.

Jutun ongelmien taustalla ovat ikivanhat asenneongelmat, miten miehen pitäisi aina kyetä suorittamaan seksihommat sujuvasti kaikissa tilanteissa ja kaikki velvollisuudet huomioiden. Kun miesten näkemyksiä esimerkiksi seksin nautinnollisuudesta tai intiimiydestä ei kuulla tai oteta vakavasti, ollaan jälleen vanhassa kunnon "mies ei valita, mies suorittaa" -olettamuksessa, joka vahingoittaa miehiä valtavasti.  

Jutun asenteissa kaikuu myös ajatus siitä, että naiset eivät ole miesten tavoin kiinnostuneita seksistä tai sen nautinnollisuudesta, ja että miesten ajatukset siitä, että seksin pitäisi olla kivaa ja nautinnollista, ovat jotenkin vääränlaisia. Tällaiset kaiut puritaanisesta seksinegatiivisuudesta eivät ole kenellekään eduksi - ei miehille eikä naisille. 

Jos kondomin käyttö nostetaan jonkinlaiseksi nykyajan pakkopullaksi, sivuutetaan se seikka, että seksitilanteet perustuvat aina neuvottelulle. Myös suojautumisesta ja siihen liittyvistä ajatuksista on oltava mahdollisuus keskustella hyvässä hengessä. Jos toiveet eroavat valtavasti toisistaan, eikä kompromissia synny, lienee parempi, että seksiinkään ei silloin ryhdytä.

Tämän kaiken huomioimisessa ei ole kyse siitä, että perseilylle, painostamiselle tai manipuloinnille annettaisiin synninpäästö. Kaukana siitä. Joidenkin miesten kusipäiset toimintatavat ovat kaikille haitaksi ja synnyttävät seksitilanteisiin varautuneisuutta ja pelkoa. Ne synnyttävät myös turhaan asetelmia, joissa sukupuolet nähdään toistensa vastustajina. Tätä asetelmaa myös Hesarin juttu osittain heijasteli, valitettavasti. 

Sen sijaan hyvässä seksikommunikaatiossa on kyse aidosta kohtaamisesta, jossa kerrotaan omista haluista ja tarpeista, rajoja kunnioitetaan ja toisen näkemyksiä kuunnellaan hyväntahtoisesti. Pyrkimyksenä on tietysti molemmille hyvä ja nautinnollinen seksi. Kun nämä asiat toimivat, suojautumisen kanssa perseilystä ja sukupuoleen kiinnittyneistä asenteista päästään toivottavasti joskus eroon.

1.3.2021

Terveisiä Absurdistanista taas! Suomen seksologisen seuran touhu luisuu kiihtyvällä tahdilla kohti kaaosta

Luulin jo pääseväni eroon kiusaamisesta ja sekoilusta, kun jätin paikkani Suomen seksologisen seuran hallituksessa viime vuoden marraskuussa. Ei riittänyt... Vaikka Suomen seksologisen seuran uusi hallitus on julistanut ulostuloissaan ryhtyvänsä rakentamaan hyvää yhteishenkeä ja läpinäkyvyyttä, sen toiminta näyttää valitettavasti hyvin toisenlaiselta. 

Suomen seksologisen seuran hallitus on ryhtynyt ajamaan nurin Seksuaalieettistä toimikuntaa, joka mm. käsittelee sille lähetettyjä selvityspyyntöjä ja kanteluita . Syinä esitellään "syyskokouksen päätöksiä". Syyskokouksessa hallitus kieltäytyi selvittämästä, mitä sen suunnitelmat ovat Seksuaalieettisen toimikunnan osalta, ja minut (sekä muita toimikunnan jäseniä) heitettiin kokouksesta ulos noin tunniksi, kun toimikunnan asioita käsiteltiin, vaikka olen toimikunnan puheenjohtaja. En vieläkään tiedä, mitä kokouksessa on päätetty, eikä toimikunnalle ole annettu virallista ohjetta siitä, miten sen tulisi toimia. Syyskokouksen pöytäkirjaa ei suostuta lähettämään minulle, jotta voisin saada selville, mitä päätöksiksi on merkitty toimikunnan osalta.

Outo projekti Seksuaalieettisen toimikunnan alas ajamiseksi saattaa johtua hyvinkin siitä, että Osmo Kontula on tukijoineen hallituksessa, ja Seksuaalieettisen toimikunnan käsittelyyn voi tulla myöhemmin tänä vuonna Kihlströmin ja Vilposen esittämät syytökset hänen seksistisestä ja syrjivästä käytöksestään. Itse olen toki jäävi tätä aihetta käsittelemään, mutta ilmeisesti seksologisen seuran nykyinen hallitus haluaa varmuuden vuoksi savustaa minut ulos keinolla millä hyvänsä.

Seuran läpinäkyvää ja yhteishenkeä luovaa linjaa edustavat tällä hetkellä yllä mainitun lisäksi seuraavat asiat:

  • Viime vuoden tiedotteita mm. seksismiin puuttumisesta ja NACS-järjestön rekisteröinnin sabotoimisesta on poistettu seuran sivuilta. Niiden sijaan sivuille on laitettu vuolaita anteeksipyyntöjä ihmisille, jotka ovat osallistuneet viime vuonna häiriköintiin, riitelyyn ja kiusaamiseen.
  • Osana projektia Seksuaalieettisen toimikunnan alas ajamiseksi seuran hallitus on ottanut haltuunsa toimikunnan sähköpostilaatikon. Tämä muodostaa vakavan tietoturvaongelman, koska sähköpostissa on yksityishenkilöiden seksuaaliterapiasuhteisiin liittyviä tietoja, jotka kuuluvat vain toimikunnan käsiin. Tein asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle tammikuussa 2021, eikä seuran hallitus ole vieläkään korjannut asiaa.
  • Syyskokouksen päätöksenteon sekavuuden, äänestysten epäonnistumisten ja osallistujien ulosheittämisen johdosta tehtyihin vastalauseisiin ei ole kuulunut vastausta. Kokouksen puheenjohtaja tai seuran puheenjohtaja ei vastaa kysymyksiin, eikä asiakirjoja löydy. 

Tiedusteltuani seuran hallitukselta tietosuojaloukkauksesta, Seksuaalieettisen toimikunnan sähköpostilaatikon hallinnasta ja syyskokouksen pöytäkirjasta, sain lopulta seuraavan kirjeen, jossa vittuillaan, syytellään ja uhkaillaan. Hyvin hoidettu!

***

Arvoisa jäsen,

Olemme vastaanottaneet pyyntönne tutustua 22.1.2021 pidetyssä syyskokouksessa tehtyihin päätöksiin. Asiakirjojen tarkastelupyyntönne on käsitelty hallituksen kokouksessa 26.2.2021.

Jäsenellä on oikeus saada pöytäkirjat nähtäväkseen. Seuralla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta antaa jäljennöksiä tai otteita pöytäkirjasta jäsenellekään. Tästä syystä teillä on mahdollisuus tulla lukemaan pyytämäänne asiakirjaa Kemiönsaarelle varaamananne ajankohtana. Seurana noudatamme edelleen valtiovallan asettamia koronarajoituksia ja matkustussuosituksia. Tämä teidän tulee myös huomioida aikaa sopiessanne.

Lisäksi olitte pyytänyt seuran syyskokouksen 22.1.2021 hyväksymää toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021 luettavaksi. Voitte käydä lukemassa sen seuran kotisivuilta: https://seksologinenseura.fi/2021/01/22/esityslista-ja-liitteet-saantomaarainen-syyskokous-22-1-2021/

Lakiin perustuvaa nähtäväksisaantioikeutta ei ole seuran talousarvioihin. Teillä on ollut mahdollisuus tutustua esitettyyn budjettiin ennen syyskokousta ja sen aikana. Syyskokous hyväksyi esitetyn budjettisuunnitelman 22.1.2021.

Seksuaalieettistä toimikuntaa ja sen toimintaa koskien on syyskokous päättänyt selvällä äänten enemmistöllä asettaa SET selvityksen alle kevään 2021 ajaksi. Tämä päätös tehtiin hallituksen esittämän epäluottamuslauseen jälkeen, joka kohdistui SET:n puheenjohtajana toimineeseen Tommi Paalaseen. Päätöksen sisältö on annettu koko jäsenistölle tiedoksi 5.2.2021. Lisäksi tästä päätöksestä on lähetetty SET:n jäsenistölle lisäselvitys 17.02.2021.

Kokouksessa tehtyyn päätökseen vaikutti mm. SET:n seksologisen seuran sääntöjenvastainen jäsenmäärä, sääntöjenvastaisesti nostamat kokouspalkkiot, sekä yhdistyslain vastaiset säännöt joita SET on sääntöjenvastaisesti pitänyt voimassa olevina. Nämä kohdat esitettiin suullisesti seuran syyskokouksessa ja päätös kirjattiin pöytäkirjan lisäksi toimintasuunnitelmaan.

Hallituksen esittämä epäluottamuslause on esitetty Paalasen julkisen toiminnan ja seuran hallituksen jäsenenä tapahtuneen toiminnan pohjalta. Toiminta on sisältänyt epäeettisiä ja seuraa vahingoittavia julkisia julkaisuja sekä osaan seuran jäsenistä kohdistunutta julkista uhkailua.

Googlen tarjoama G-suite palvelu on jäämässä seuran käytöstä kokonaan pois. Jo edellisen hallituksen aikana siitä on tehty tietoturvaan liittyvä ilmoitus, jonka silloinen hallitus on jättänyt hoitamatta. Seksuaalieettisen toimikunnan suljettu sähköposti ei vastaanota enää sähköpostia.

Pyydämmekin nyt myös teitä poistamaan kaikki sellainen julkinen kirjoitus ja muu materiaali mikä on omiaan vahingoittamaan joko seuran tai sen jäsenten mainetta. Tässä kohdin vetoamme yhdistyslain pykäliin 14 § ja 39 §.

Tulemme jatkamaan asian käsittelyä ja tiedotamme jäsenistöä asianmukaisesti kaikista niistä päätöksistä mitä hallituksena teemme.

Mikäli teillä on tähän vastaukseen liittyen tarvetta olla yhteydessä seuran hallituksen jäseniin, tulee teidän tehdä se ainoastaan seuran järjestösihteerin sähköpostin kautta. Emme katso hyvän tavan mukaisena toimintaa, jossa kaikkia hallituksen jäseniä lähestytään toistuvasti samalla aiheella. Kaikkia viestintävälineitä hyödyntäen.


Suomen Seksologinen Seura

Hallitus


Puolesta,

Satu Söderström
Järjestösihteeri
jarjestosihteeri@seksologinenseura.fi


Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan.

Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön.

Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä.

Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä myöskään saa käyttää viestin sisältöä hyväksesi (Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 517/2004 5§).