8.6.2010

Pornosta ja yhteiskunnasta


Pornotempauksen jälkimainingeissa minulta on useaan otteeseen pyydetty lähteitä pornoa koskeviin tutkimuksiin. Laitan tähän merkintään muutaman linkin aiheesta kiinnostuneille.


Kvantitatiivisen pornotutkimuksen kärkeä edustaa veteraaniseksologi Milton Diamondin review-tutkimus. Siinä kootaan tietoa useista pornoa sivuavista tutkimuksista ympäri maailmaa. Tutkimuksesta on myös julkaistu populaarimpi artikkeli The Scientist -lehdessä.

Pornon vaikutuksista väestötasolla on julkaistu kaksi puheenvuoroa, jotka esittävät, että pornon saatavuus vähentää seksuaalista väkivaltaa. Kyseessä on oikeustieteen professori Anthony D'Amaton sekä Todd Kendallin paperit. Näitä tuloksia on myös kritisoitu, mutta kriitikot ovat todenneet, että myöskään päinvastainen ei näyttäisi pitävän paikkaansa: pornon saatavuus ei lisää seksuaalirikoksia.

Yhteiskunnallisesti katsoen voisi todeta, että avoin seksuaalikulttuuri ja naisten tasa-arvoinen asema ovat merkittäviä tekijöitä seksuaalirikosten vähenemisessä. Tästä vihjaavat myös luvut, joiden mukaan maahanmuuttajat ovat yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa. Ehkä seksuaalisen kaltoinkohtelun esiintyminen uskonnollisissa yhteisöissä kertoo myös jotakin siitä, millaista seksuaalisuutta tiukka seksuaalinormisto ja patriarkaalinen vallankäyttötraditio voivat tuottaa.

Nuorista puhuttaessa pornolla pelottelu nousee helposti pintaan. Äskettäin Iltalehden jutussa haastateltu feministisosiologi Michael Flood väitti, että pornoa katsovasta nuoresta tulee todennäköisemmin raiskaaja. Yhdysvaltain psykologiliiton jutussa otetaan asiaan paljon maltillisempi kanta, sillä olemassa olevat tutkimustulokset eivät anna aihetta niin suoraviivaisiin johtopäätöksiin kuin Flood esittää.

Mediatutkimuksen näkökulmasta tehdyn pornotutkimuksen kulmakivi on Linda Williamsin toimittama Porn Studies. Kannattaa myös tutustua kotimaiseen tutkimukseen, kuten Susanna Paasosen julkaisuihin sekä Pornoakatelmia-tutkimusprojektin artikkelikokoelmiin Pornoakatemia! sekä Jokapäiväinen pornomme.

Osmo Kontulan artikkeli pornosta Duodecimin Seksuaalisuus-kirjassa tarjoaa yleistietoa aiheesta seksologisen tutkimustiedon tukemana. David Loftuksen Watching Sex on oiva katsaus pornon käyttäjien mielenliikkeisiin. Pikakelaus uuden ajan pornohistoriaan löytyy täältä.

Filosofista ja räväkkää keskustelua pornosta tarjoaa seksin filosofian suurmies Alan Soble teoksessaan Pornography, Sex and Feminism. Teoksen ärpäkkäästä tyylistä kertoo esimerkiksi tämä kirja-arvio.

Käsittelen pornoa filosofiselta kantilta myös omissa kirjoituksissani. Kritisoin feminististä esineellistämisväitettä Wider Screen -verkkolehden artikkelissani. Lisää kirjoituksiani löytyy tästä blogista hakusanoilla porno ja pornoistuminen.