4.9.2011

Maailman seksuaaliterveyspäivä 4.9.


Maailman seksuaaliterveyspäivän kunniaksi
Suomen seksologinen seura julkaisi alla olevan kannanoton.

***

Seksuaalisuus on myös nuoren oikeus

Juuri julkaistussa tutkimuksessa haastateltiin 135 tv-ohjelmien tuottajaa 65 maasta. Tutkimus osoitti, että vain Pohjoismaissa ja Hollannissa tuotetaan lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmia, joissa voidaan käsitellä seksuaaliaiheita melko rennossa ja hyväksyvässä hengessä.

Nuorille katsojille näissä maissa tarkoitettuihin kasvatuksellisiin ohjelmiin voi sisältyä alastomuutta, eroottisuutta, seksuaalista huumoria ja melko vapaata puhetta seksistä ja ruumiin erilaisista toiminnoista. Vastaavia ohjelmia ei voida tuottaa edes Yhdysvalloissa tai muissa länsimaissa; ja vielä vähemmän kolmannen maailman maissa.

Syyskuun neljäntenä juhlitaan Maailman seksuaaliterveyden päivää. Tänä vuonna fokuksessa ovat nuorten seksuaalisuuteen liittyvät näkökulmat. Valitulla teemalla tahdotaan nostaa nuorten oikeutta omanlaiseen seksuaalisuuteensa sekä myönteiseen ja kehitystä tukeviin tietoihin ja taitoihin ympäri maailman.

Seksuaalisuus on jokaisessa oleva elinikäinen ominaisuus. Kohti aikuisuutta kulkeva nuori luo käsitystä itsestään, sukupuolestaan sekä seksuaalisuudestaan, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Riittävä tuki, suojelevat rajat ja turva aikuiselta, asiatieto ja kosketuksen lämpö ovat merkittäviä arvoja seksuaalikehityksen matkalla. Seksuaalisuudesta tulisi puhua avoimesti nähden seksuaalisuus ja seksi ihmiselämän terveellisenä ja positiivisena voimavarana.

Maailman seksuaaliterveyden päivä muistuttaa vastuusta, joka aikuisella seksuaalikasvattajana on. Siksi aikuisen on hyvä pysähtyä pohtimaan omia käsityksiään seksuaalisuudesta. Ne välittävät arvoja siitä, millaisena aikuinen maailman näkee ja millaista ihmisyyttä hän kasvatuksessaan eteenpäin kuljettaa. Seksuaalikasvatuksen tulisi avata ja mahdollistaa tilaa nuoren omille erilaisille vaihtoehdoille, jotka mahdollistavat aktiivisen toiminnan. Kasvatuksen tulisi lähteä liikkeelle kasvajien todellisuudesta – huomioiden millaista arkea nuoret tänä päivänä elävät.

Nuoren seksuaalinen kehitys on intensiivistä ja tunteiden täyttämää. On tärkeää puhua nuorta ympäröivän maailman oletuksista, suorituspaineista ja mielikuvista, joista moni nuori on kehityksensä keskellä hämmentynyt ja epävarma. Yhtä lailla on olennaista nostaa esille seksuaalisuuden luvallisuutta ja iloa. Seksuaalisuudenkin saralla koko kylä kasvattaa.

Nuori kaipaa ennen kaikkea lupaa seksuaalisuuteen, seksuaalisuuden suomaan iloon ja moninaisiin tunteisiin. Lupaa omannäköiseen ja -tuntuiseen kokemukseen, nautinnon tavoittelemiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen kaikissa elämänvaiheissa. Seksuaalinen kehitys tapahtuu askel kerrallaan. Se tulee saada kulkea omaa tahtoa ja tarpeita kuunnellen, ei ulkopuolisiin paineisiin vastaten.

Kehittyvä lapsi ja nuori ei saa jäädä seksuaalisuutensa kanssa yksin. Seksuaalisuuteen tai sen toteuttamiseen ei ole yhtä oikeaa sääntöä ja ohjetta. Tärkeintä on löytää perille omaan itseensä ja ainutlaatuisuuteensa seksuaalisuudessaan.

Maaret Kallio Puheenjohtaja
Osmo Kontula Varapuheenjohtaja
Suomen Seksologinen Seura