7.7.2008

Pornon ihanat naiset, osa 2


Monesti on väitetty, että porno ei anna oikeaa kuva naisesta tai naisen seksuaalisuudesta. Väittäjällä on varmaan mielessään jokin ihanteellinen naisen malli, jota jokaisen naisen maailmassa pitää edustaa. Toisessa yhteydessä tällaista taidettaisiin kutsua eugeniikaksi - eli puserretaan kaikki ihmiset sopivaan kuutiomuottiin. Ja kun nykyaika ei enää kelvottomien naisten kasvatuslaitoksia juurikaan suosi, niin aseeksi on otettava jotakin muuta - syyllistäminen.

Oikeaa kuvaa naisesta on etsitty esimerkiksi äitiydestä, hoivaamisesta, kodin hengettärestä, lesboudesta, siveydestä, emansipaatiosta, aistillisuudesta ja tunteista. Väärä kuva löytyy miltei joka kerta huorasta tai pornosta. Nainen joka luopuu arvokkaimmastaan liian helposti on arvoton. Tavallisesti naiset toimivat itse toistensa syyttäjinä ja tuomareina. Toisten mustamaalaaminen on yksi keino nostaa omaa asemaansa. Vai mitä Andrea ja Catharine!

Pornon naiskuvaa on myös arvosteltu vääristelystä sillä perusteella, että nainen esitetään aina halukkaana ja valmiina seksiin. Voisikohan tässä hyyyyvin arveluttavassa esittämistavassa olla taustalla se, että pornossa on kyse seksistä. Kieltäytymistä ja vaivautunutta välttelyä esittävä parisuhdedraama olisi varmasti myyntivaltti pornomarkkinoilla. Minulle heti yksi!

Jospa kuitenkin on niin, että naiseus on jotakin pirstaleista, muuttuvaa ja yksilöllistä. Toisin sanoen naiseus koostuu niistä asioista, joita naiset tekevät. Tähän luetaan mukaan esiintyminen pornossa ja seksin myyminen. Oikea kuva naisen seksuaalisuudesta kattaa kaikki mahdolliset tapaukset eli ei ole olemassa mitään Oikeaa Kuvaa isoilla kirjaimilla. Elämää ei voi pusertaa pikku kuutioihin järjestelmälliseksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi, vaikka sitä monet epätoivoisesti yrittävätkin.