30.10.2012

Ei kriminalisoinnille, kyllä seksityöläisten oikeuksille!


Mielenosoitus keskiviikkona 7.11. klo 12.30 Pikkuparlamentin edessä

Oikeusministeriö valmistelee seksinoston kriminalisoivaa lakia. Ruotsissa oston kriminalisoinnin on todettu huonontaneen entisestään seksipalveluita myyvien asemaa. Vaikka lain väitetään puuttuvan kysyntään, todellisuudessa se kuitenkin lisää myyjiin kohdistuvaa kontrollia, koska asiakkaat voidaan tavoittaa vain myyjien kautta.


Kaupallisen seksin ongelmiin on puututtava sosiaali-, ei kriminaalipoliittisin toimin. Seksityötä tekevien perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on taattava. Seksityöntekijät ovat raportoineet, että poliisi sakottaa kondomien kantamisesta, pysäyttelee jatkuvasti ilman erityistä syytä sekä käyttää halventavaa kieltä. Kondomeista sakottaminen vaarantaa seksityöntekijöiden oikeuden terveyteen. Käännytyspykälä, joka mahdollistaa henkilön käännytyksen, mikäli häntä epäillään seksipalvelujen myynnistä, heikentää merkittävästi EU-alueen ulkopuolelta tulevien seksityöläisten asemaa ja estää avun hakemisen ongelmatilanteissa.


Paras keino prostituutioon liittyvien ongelmien ehkäisemiseen on riittävästä perusturvasta ja tukipalveluista huolehtiminen. Tällä hetkellä Suomessa seksiä myyvät heikossa taloudellisessa asemassa olevat ihmiset, kuten opiskelijat, yksinhuoltajat, siirtolaiset ja muut matalapalkkaisille aloilla toimivat ja heikon perusturvan omaavat ryhmät.


Me sanomme EI:
 

  • Seksinoston kriminalisoinnille
  • Käännytyspykälälle
  • Poliisin ahdistelulle
Me sanomme KYLLÄ: 
  • Ihmisoikeuksille
  • Tukipalveluille
  • Riittävälle toimeentulon turvalle
Mielenosoitus järjestetään samaan aikaan oikeusministeriön seksinoston kriminalisointia käsittelevän seminaarin kanssa pikkuparlamentin ulkopuolella. Aiheeseen liittyvät banderollit ja plakaatit ovat tervetulleita, ja erityisesti toivomme tuomaan PUNAISIA SATEENVARJOJA. Ei puoluetunnuksia.

Facebook event:

https://www.facebook.com/events/271207436334321/


Mielenosoituksen järjestää Feministinen aloite -verkosto

http://feministinenaloite.wordpress.com/


4 kommenttia:

Tomi kirjoitti...

Hieno kannanotto. Jos olisin Suomessa, niin osallistuisin

elias kirjoitti...

Lainsäädäntö tulisi harkita kokonaan uudestaan, jo pelkästään kansalaisten oikeusturvan ja ihmis- ja perusoikeuksien kannalta.


Ihmiskauppa ja törkeä paritus pitää olla kriminalisoituja. Vuonna 2004 rikoslain paritus säädöksiin lisätty törkeä paritus oli oikeansuuntainen muutos, koska se kohdentaa paritusrikollisuuden tutkintaa oikein. Seksipalvelujen oston alle18-vuotiaalta pitää olla myös kielletty.


Sen sijaan aikuisten vapaaehtoisen seksuaalipalveluja koskevan sopimussuhteen kummankaan osapuolen toiminnan kriminalisoinnille ei ole mitään hyväksyttävää tarvetta, perustetta, velvoitetta.Tällainen säännös ei helpota vaan ainoastaan vaikeuttaa poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen toimintaa.


Lähtökohta Suomen tilanteessa voisi olla seksin myyminen itsenäisenä ammatinharjoittajana ja toimet, jotka vahvistavat seksityöntekijän oikeuksia ja autonomiaa, esim. pienimuotoinen osuuskunta -tyyppinen bordellitoiminta, joka olisi seksinmyyjien itsensä omistamaa ja pyörittämää.


Nykytilanteen ehkä suurin ongelma on parituslaki, jonka mukaan kaikki yhteistyö seksin myyjän kanssa on rikollista. Laissa määritellään rikokseksi toimintaa, jotka ovat millä tahansa muulla alalla aivan tavallisia ja joiden kriminalisoimiselle ei pitäisi olla perusteita, kuten toimitilojen vuokraaminen, yhteystietojen välittäminen ja ilman pakottamista toimiminen smyyjän agentina/managerina.Parituslakia pitäisikin muuttaa siten, että nämä kohdat poistetaan siitä.


Myös ulkomaalaislain pykälä, jonka mukaan pelkkä epäily seksin myynnistä riittää perusteeksi käännyttämiselle, pitäisi poistaa seksityöntekijöiden oikeusturvan parantamiseksi. Se suosii ihmiskauppaa, lisää parittajien valtaa. Käännytyksen pelossa seksityöntekijät eivät uskalla turvautua ongelmatilanteissa poliisin apuun, vaan heidän on haettava turvaa esim. parittajilta.Käännytyspykälä pitäisi poistaa myös siksi, että sitä käytetään ainoastaan naisiin. Kuka tahansa nainen voidaan käännyttää, liian monta kondomipakettia laukussa riittää perusteeksi.


Nykyinen symbolinen rajattu oston kieltolaki, joka kieltää oston ihmiskaupan ja parituksen kohteelta voisi jäädä, jos edellä esitetyt muutokset tehtäisiin lainsäädäntöön? Myös esim. Saksassa, jossa bordellin pitäminen on sallittua, seksuaalisen ihmiskaupan ja törkeän parituksen lisäksi ostaminen ihmiskaupan ja törkeän parituksen uhrilta on kielletty. Toisaalta laki on tarpeeton, koska meillä on jo muu seksuaalinen hyväksikäyttö- ja raiskauslainsäädäntö, jonka perusteella ostaja voitaisiin tuomita, jos hän ostaa seksiä tietäen, että myyjä on parituksen tai ihmiskaupan kohde.Seksin myynti ja osto julkisella paikalla on Suomessa minimaalinen ilmiö riippumatta siitä mitä aika ajoin lehtikirjoituksissa kirjoitetaan.Käytännössä sitä tapahtuu vain Helsingissä muutamassa ravintolassa.Seksin myynnin ja oston aiheuttamiin mahdollisiin järjestyshäiriöihin julkisella paikalla voidaan puuttua kohdennetusti jos niin halutaan jo nyt voimassa olevalla järjestyslailla, erillistä täyskieltoa siihen ei tarvita. Lisäksi ravintolaprostituutio ei edes aiheuta järjestyshäiriöitä siinä määrin kuin katuprostituutio. Ravintola on rajattu tila, jossa myyjät ja asiakkaat löytävät toisensa aiheuttaen mahdollisimman vähän häiriötä sivullisille. Ja lisäksi ravintoloissa on järjestysmiehet ja henkilökunta, joka huolehtii järjestyksen pidosta.


Jos nykyistä lainsäädäntötilannetta halutaan selkeyttää, poistaa "näyttöongelma", helpottaa poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaa ja vähentää Suomen houkuttelevuutta ihmiskaupan kohdemaana, moralisoinnin ja symboloinnion sijasta pitäisi pohtia, mikä olisi paras mahdollinen muoto ja paikka seksin myynnille kaikkien osapuolten kannalta.Miten puuttua kohdennetusti , rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaisesti täsmällisellä ja ja rajatulla sääntelylllä , oikeasuhtaisuhtaisesti todellisiin käytännön ja eettisiin ongelmiin, miten edistetään parhaiten sekä seksinmyyjien että ostajien ihmis- ja perusoikeuksia ja vähennetään turvallisuus- ja terveysriskejä.

elias kirjoitti...

Mm. seuraavat seikat pitäisi huomioda lainsäädännössä:


Mistään kansainvälisestä sopimuksesta tai suosituksesta ei aiheudu velvollisuutta täyskieltoon. Päinvastoin niissä suositellaan, että seksityötä pidettäisiin työnä tai ammattina ja että seksityöntekijöiden ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin.Esim Palermon sopimuksen lisäpöytäkirja ei velvoita allekirjoittajamaita seksinoston kriminalisointiin, vaan velvoittaa kriminalisoimaan vain ihmiskaupan.


YK:n tukema Aids-komissio vaatii seksityön laillistamista koko maailmassa. YK:n mukaan vapaaehtoinen seksityö ja paritus/ihmiskauppa pitää erottaa selkeästi toisistaan. Komissio vaatii kansainväliseltä yhteisöltä myös useita muita toimia seksityöläisten aseman parantamiseksi http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/52226-yklta-vaatimus-seksityosta-oikea-ammatti http://www.hivlawcommission.org/resources/report/FinalReport-Risks,Rights&Health-EN.pdf


Euroopan Neuvoston 04.10.2007 hyväksymässä päätöslauselmassa 1579 http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/eres1579.htm suositellaan jäsenvaltiolle moralisoinnin sijasta käytännön läheistä politiikkaa ja ihmisoikeuslähtöistä lähestymistapaa, jossa erotetaan selvästi lähtökohtaisesti toisistaan vapaaehtoinen seksipalvelujen kauppa ja seksityö ihmisoikeutena ja mahdollisuutena määrätä itse elämästään ja työstään sekä ihmiskauppa ihmisoikeuksien loukkauksena.


Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion, Asia C-268/99, perusteluista voidaan todeta, että itsenäisesti harjoitettua prostituutiota voidaan pitää EY:n perustamissopimuksen EY 43 artiklassa määriteltynä itsenäisenä ammattina ja maksua vastaan suoritettuna palveluna ja että se kuuluu EY 43 artiklasa tarkoitetun itsenäisesti harjoitetun taloudellisen toiminnan alaan.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0268:FI:HTML


Uusi Seelanti dekriminalisoi seksipalvelujen kaupan 2003: seksityö on mahdollista kadulla, kotona tai bordelleissa laillisena yritystoimena. Tarkoitus on turvata seksityöläisten ihmis- ja perusoikeudet ja seksialaan liittyvien mahdolisten ongelmien minimoiminen.Lain uudelleen arviointi 2008 osoittaa, että laki toimii: seksityöntekijöiden asema, oikeudet,terveys, turvallisuus on vahvistunut. Seksityöntekijöiden ja alle 18-vuotiaiden määrä ei ole lisääntynyt.96 % seksityöntekijöistä on alalla vapaaehtoisesti, seksialan ja rikollisuuden yhteys ei ole niin ilmiselvää kuin yleisesti luullaan, syyt seksityöhön ovat moninaiset, ei pelkästään raha. http://www.scoop.co.nz/stories/PA0805/S00449.htm


Ontarion korkeimman oikeuden tuomari Susan Himel on tuoreessa päätöksessään 2010 kumonnut lait, jotka kieltävät bordellit, parittajat ja asiakkaiden hankinnan, koska ne ovat perustuslain vastaisia. Tuomion takana on kolmen myyjän nostama haaste lakeja vastaan.Himelin mukaan lait ovat vastoin "oikeutta elämään, vapauteen ja turvallisuuteen". Yksi haasteen tehneistä seksityöntekijöistä, Terri Bedford, sanoo, että tämä on kuin emansipaatiopäivä seksityöntekijöille.
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010092912430388_ul.shtml


Täyskielto on ongelmallinen myös Suomen perustuslain kannalta.Se rajoittaa olennaisella tavalla myyjän ja ostajan ihmis- ja perusoikeuksia: yksilön vapautta ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Myyjän näkökulmasta täyskielto on ongelmallinen koska se vaikuttaa oikeuteen tehdä työtä ja harjoittaa ammattia. Lisäksi kriminalisoinnin kattaessa kaikki ostotapahtumat, rikostunnusmerkistöön liittyy kriminalisoinnin laaja-alaisuuden, yleisyyden, epämääräisyyden ja epätäsmällisyyden vuoksi rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vastaisia ongelmia. Ja myös muita, esimerkiksi kriminalisoinnin oikeasuhtaisuuteen ja tekojen vähäisyyteen liittyviä ongelmia, esim.parisuhteisiin ja ihmisten välisiin ystävyys- ja seurustelusuhteisiin liittyviä tilanteita, joiden rangaistavuudelle ei ole esitettävissä hyväksyttäviä perusteita.

elias kirjoitti...

Kaikki yleistykset maksullista seksistä ovat vääriä ja johtavat huonoon lainsäädäntöön.


Seksityöstä puhutaan usein yleistäen ikään kuin kyseessä olisi yksinkertainen ilmiö. Kyse on kuitenkin monimuotoisesta ilmiöstä, jonka kenttä on laaja. Toimijoina on hyvin heterogeeninen joukko ihmisiä, joita ei voi niputtaa yhdeksi ryhmäksi. Ei ole olemassa yhtä totuutta maksullisesta seksistä eikä yhtä seksipalvelujen myyjän/ostajan perustyyppiä, vaan myyjillä ja asiakkailla on yhtä monta motiivia ja näkökulmaa maksulliseen seksiin kuin ihmisillä yleensäkin omaan elämäänsä ja tekemisiinsä. Usein puhutaan vain ammattimaisesta prostituutiosta, mutta maksullinen seksi kattaa paljon muutakin (samoin täyskielto kattaisi paljon muutakin kuin ammattimaisen myynnnin). Kyse ei ole pelkästään ammatikseen seksiä myyvistä, vaan osa tapahtumista on ei-ammattimaisia, yksittäisiä, satunnaisia. Jos otetaan huomioon kaikki seksuaalisiin suhteisiin liittyvät erimuotoiset taloudelliset intressit, vastikkeet, korvaukset, vastapalvelut ja kaikenlainen taloudellisten resurssien vaihto seksiä vastaan suoran rahakorvauksen lisäksi, niin maksullista seksiä on yhtä laajalla kirjolla kuin on seksuaalisuutta yleensäkin. Maksullisen seksin koko kirjoon mahtuu - aivan samalla tavalla kuin muillakin aloilla ja elämässä yleensä - koko Gaussin käyrä. Toisessa ääripäässä on kurjuutta ja toisessa emansipaatiota ja suurin osa on siltä väliltä. Seksityön monimuotoisuudesta saa kuvan tutkimuksesta vuodelta 2005: seksityö voidaan luokitella ainakin 25 erilaiseen tyyppiin http://sti.bmj.com/content/81/3/201.full.pdf+html


Monet viranomaisraportit ja -selvitykset ja monet ääri-ideologiset abolitionistiset tutkimukset perustuvat pitkälti pelkästään katu- ja narkomaaniprostituutioon ja ihmiskauppa- ja paritusrikollisuuden tutkinnassa saatuihin tietoihin. Jos pelkästään tästä pientä osaa koko maksullisen kentästä edustavasta joukosta virheellisesti yleistettyä kauhutarinaa käytetään lainsäädännön pohjana, koko lainsäädäntö vinoutuu.


Abolitionistisen ääri-ideologian teoreettiseen käsitteisiin ja ihmiskuvaan perustuva kapea, rajoittunut, yksipuolinen tulkintakehys (prostituutio pelkästään abolitionistisenä tasa-arvo-ongelmana tai prostituutio ei-vapaaehtoisena valintana) aliarvoi ja sivuuttaa monien keskeisten tekijöiden merkityksen, eikä riitä pelkästään perusteeksi lainsäädännölle. Jos maksullista seksiä tarkastellaan pelkästään kapean abolitionistisen prostituutionäkemyksen mukaisesti vain sukupuolittuneena väkivaltana, hyväksikäyttönä ja abolitionistesen näkemyksen mukaisena tasa-arvo-ongelmana, niin suurin osa prostituution konkreettisesta todellisuudesta ja käytännön ongelmista (esim. vapaaehtoisuuden erilaiset asteet) jäävät keskustelun ulkopuolelle ja huomioon ottamatta lainsäädännössä.


Maksullista seksiä pitäisikin tarkastella muistakin näkökulmista kuin pelkästään abolitionistisesta näkökulmasta, myös muut ilmiötä selittävät teoriat kuin abolitionistinen teoria ja laajempi tasa-arvoperspektiivi kuin abolitionistinen tasa-arvo näkemys pitäisi huomioda lainsäädännössä. Nainen myyjänä voi olla myös aktiivinen tekijä ja vallan käyttäjä, naista ei pitäisi työntää automaattisesti pelkästään patriarkaatin vallan ja sorron uhrin rooliin ja holhottavaan omista asioistaan päättämään kykenemättövän uhrin rooliin. Maksullinen seksi voi merkitä naiselle myyjänä myös emansipaatiota, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden lisääntymistä ja laajentuneita mahdollisuuksia toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan. Myös miehet seksin myyjinä näkökulma ja miehet seksipalveluiden ostajina näkökulma pitäisi ottaa huomioon. Kun maksullista seksiä tarkastellaan laajemmasta perspektiivistä, voidaan sanoa, että maksulliset seksipalvelut ja seksityö lisäävät laaja-alaista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja seksuaalista hyvinvointia.