6.10.2015

Eläinseksin kriminalisoinnille ei ole perusteita


Eläinsuojelulakia ollaan parhaillaan päivittämässä ja prosessin yhteydessä on keskusteltu myös  eläinseksin kieltämisestä. Kieltämistä on perusteltu julkisuudessa lähinnä kolmella tavalla: 1) melkein kaikkialla muualla Euroopassa eläinseksi on kielletty, joten Suomi on barbaarinen maa salliessaan moisen, 2) ihmisen ja eläimen ei kuulu harrastaa seksiä keskenään; se on epäkunnioittava ja vääränlainen suhtautumistapa eläimiin, sekä 3) eläinseksi vahingoittaa eläimiä.

Nämä perustelutavat kasautuvat usein yhdeksi ja samaksi: eläinseksi inhottaa ihmisiä niin paljon, että useimpien mielestä se pitäisi kieltää - ilmeisesti ihan vaan heidän mielenrauhansa vuoksi. Pelkkä inho, ahdistus tai hämmennys ei kuitenkaan ole riittävä peruste kriminalisoinnille. Lailla kieltämisen tulee aina perustua tärkeiden oikeushyvien suojaamiseen tunneperäisten reaktioiden tai moralismin sijaan.


Eläinseksin kielto poistui laista vuonna 1971, kun seksuaalisuutta koskevaa lainsäädäntöä liberalisoitiin ja järkeistettiin urakalla. Kiellon poistamisen pääperuste oli se, että lakia oli aikanaan sovellettu lähinnä kehitysvammaisiin nuoriin tai muihin vajaavaltaisiin. Lainvalmisteluasiakirjoissa todettiin, että eläinseksiä harrastava henkilö on ennemmin hoidon kuin rangaistuksen tarpeessa.

Vaikka ajatus hoidon tarpeesta on nykyisin osittain vanhentunut, on lainsäädännön taustalla ollut ajatus yhä kelvollinen. Eläinseksin kriminalisoiminen vaikeuttaisi huomattavasti hoitoon pääsyä niissä tapauksissa, joissa henkilö tarvitsee apua oman seksuaalisuutensa käsittelyssä. Avun kynnyksen nostaminen jättäisi vain yhden jo valmiiksi marginalisoidun ihmisryhmän vaille apua.

Maailma on kuitenkin muuttunut paljon 70-luvusta. Nykyisin seksologiassa ja seksuaalisuutta koskevassa psykiatriassa on vallalla näkemys, jonka mukaan erikoiset seksuaaliset mieltymykset eli parafiliat eivät ole sellaisenaan mielenterveyden häiriöitä. Parafilioiden depatologisointi on johtunut pitkälti siitä, että tutkimustieto niistä on lisääntynyt, eikä uusi tieto ole tukenut aiempaa ajattelua niistä mielisairauksina. Esimerkiksi uudessa psykiatrian diagnostisessa käsikirjassa (DSM) erotetaan seksuaalinen mieltymys ja mielenterveyden häiriö toisistaan selkeästi: henkilö, jolla on erikoinen seksuaalinen mieltymys (siis esimerkiksi seksuaalinen kiinnostus eläimiä kohtaan) ei ole sairas tai tarvitse hoitoa, ellei hänen taipumuksensa ole pakkomielteinen tai vahingollinen joko hänelle itselleen tai muille.


Seksologinen tutkimus tukee tätä ajattelutapaa. Eläinseksin harrastajia ovat erityisesti kokeilunhaluiset nuoret, maaseudun yksinäiset miehet, lemmikkiensä kanssa peuhaavat eläinrakkaat naiset sekä muutamat zoofiilit eli henkilöt, joilla on erityinen eläimiin kohdistuva seksuaalinen mieltymys. Karkeasti voidaan puhua korvikeseksin harrastajista sekä henkilöistä joilla on erityinen zoofiilinen mieltymys. Jos henkilön mieltymys ei ole hänelle itselleen ongelma tai esiinny ongelmallisilla tavoilla, ei heidän diagnosoimiselleen ole perusteita.


Näiden ihmisten toiminnan kriminalisoiminenkin vaikuttaa vallan turhalta. Mitä yhteiskunnallista hyötyä olisi siitä, että omaa seksuaalisuuttaan etsivä teinityttö päätyy poliisitutkintaan ja saa syytteen siitä, että antoi koiran nuolla pimppiään?

Eläinten vahingoittamisen estäminen on ainoa perusteltu rajoitus eläinten ja ihmisten välisiin seksuaalisiin suhteisiin. Se ei kuitenkaan ole riittävä peruste eläinseksin kieltämiseen kokonaisuudessaan. Sen perusteella voidaan kieltää vain vahingollinen toiminta, mikä on jo nykyisin kiellettyä. Julkisessa keskustelussa vahingollisuuteen liittyy paljon vääriä mielikuvia. Keskustelu vilisee revenneitä sukupuolielimiä, ruhjeita ja kuvitelmia raaoista miehistä, jotka raiskaavat eläimiä. Sadistiset tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia. Valtaosa eläinseksistä on jotakin aivan muuta.

Maaseudun eläinseksi tapahtuu useimmiten eläimiä hoitavan henkilön ja eläimen välillä. Usein tällaiset henkilöt välittävät suuresti eläinten hyvinvoinnista. Toinen merkittävä eläinseksin harjoittajien ryhmä on kaupungeissa lemmikkiensä kanssa puuhastelevat naiset, jotka tavallisesti suhtautuvat eläimiin rakkaudella ja kunnioituksella. Myös zoofiilien kannaotot ja keskustelupalstat antavat vahvan kuvan ihmisistä, joille eläinten hyvinvointi on tärkeää. Kun eläimen ja ihmisen välistä seksuaalista toimintaa ohjaa hyväntahtoisuus, ei puheille vahingoittamisesta ole perusteita - etenkään yhteiskunnassamme, jossa monenlainen eläinten hyötykäyttö on arkipäiväistä esimerkiksi maataloudessa, näyttelyissä ja urheilussa.


On myös esitetty, että eläinseksiä ei pitäisi sallia, koska eläin ei voi antaa suostumustaan. Näkemys ei kuitenkaan ole kovin kestävä eettisenä argumenttina, sillä eläimen voi joissakin tapauksissa katsoa olevan aktiivinen seksuaalisessa toiminnassa ja tällöin antavan suostumuksensa toiminnallaan. Näin on esimerkiksi silloin, kun kiimainen uroskoira alkaa pökkiä kaikkea läsnäolevaa ja ihminen ainoastaan asettuu pökittäväksi.

Suostumus ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti kelvollinen tapa käsitellä eläimen ja ihmisen välisiä suhteita, sillä eläimillä ei keskimäärin ole kykyä käsitellä suostumuksen kaltaisia monimutkaisia eettis-oikeudellisia käsitteitä (poislukien jotkut kädelliset). Tästä syystä eläimen ja ihmisten välisten suhteiden etiikkaa on hedelmällisempi tarkastella benevolentian eli hyväntahtoisuuden käsitteen avulla. Se on nykyisen eläinsuojelulainsäädäntömme taustalla ja määrittelee ihmisen velvollisuudeksi kohdella eläimiä hyvin ja välttää tarpeetonta kärsimyksen tuottamista jne.

Ja mitä eläinten kunnioittamiseen tulee, vaaditaan aika erikoista loogista jumppaa, jos halutaan väittää, että seksuaalinen suhde johonkin on epäkunnioittavaa yleisesti ottaen. Soveltakaapa samaa ajattelutapaa vaikkapa aviopuolisoihin tai seurustelukumppaneihin. Jos seksi juuri eläimen kanssa olisi epäkunnioittavaa, pitäisi puolestaan löytää jokin perustelu sille, miksi eläimiä on sallittua syödä, trimmata ja komennella ilman että se olisi epäkunnioittavaa.

Summa summarum, eläinseksin kieltämiselle ei näytä olevan vakuuttavia eettisiä perusteita. Eläinten vahingoittamisen pitää olla kiellettyä, ja se on sitä jo nykyisessä laissa. Uusia kieltoja ei tarvita pelkästään tyydyttämään joidenkin moralistista närkästystä asiassa, jota he eivät tunne, eivätkä ymmärrä.


43 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Minusta eläinten ravinnoksi kasvattamisen (ainakin nykyisenkaltaisen tehotuotannon) voisi kriminalisoida ja siitä taustasta katsoen pidän eläinseksin sallimista kyseenalaisena. Se liikkuu samassa maastossa konsensuaalisen insestin kanssa, joskin eläimeltä suostumusta on vielä vaikeampi saada. Useat eläimenthän käyttävät seksiä vallan välineenä - siitä on varmaan osittain peräisin ihmisenkin kokemus siitä, että raiskaus on yleensä pahempi rikos kuin kasvoihin lyöminen. Toisaalta jos ollaan loogisesti johdonmukaisia, eläinseksin kriminalisointi on suunnilleen yhtä perusteltua tai oikeutettua kuin konsensuaalinen insesti. Itse kieltäisin molemmat sillä perusteella, että niiden salliminen aiheuttaa potentiaalisesti enemmän haittaa kuin hyötyä. Eläinseksissä merkittävä haitta on nähdäkseni mahdollinen tautien leviäminen. Esimerkiksi HIV on ihmiseen ilmeisesti apinasta levinnyt zoonoosi, siis tauti joka "hyppää" eläimestä ihmiseen ja aiheuttaa ihmisessä vaikeamman sairauden, koska immuunipuolustus ei osaa reagoida siihen oikein.

Anonyymi kirjoitti...

"Maaseudun eläinseksi tapahtuu useimmiten eläimiä hoitavan henkilön ja eläimen välillä. Usein tällaiset henkilöt välittävät suuresti eläinten hyvinvoinnista."

Hyvin omituinen väite, jolle pitäisi antaa perustelut. Jos käyt katsomassa vaikka Oikeutta eläimille -järjestön kuvaamia videoita, niin aika kaukana eläinten hyvinvointi niissä on, vaikka ne näyttävät keskimääräisen tuotantotilan. Usein eläimiä on sullottu ahtaisiin tiloihin eikä niillä ole juurikaan mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillisiä tarpeita. Eläimet on usein myös jalostettu sairaiksi tuottamaan mahdollisimman paljon ja lopulta ne teurastetaan huomattavasti luonnollista elinikää aikaisemmin. Teurastaminen on hyvinvoinnin kannalta erityisen fataalia.

Yleisesti ihmiset näkevät eläimet ainoastaan sitä kautta mitä hyötyä niistä on ihmisille itselleen kuten tuotantoeläinten kohdalla, joiden arvo mitataan rahassa. On myös joitain tutkimuksia, joissa maatiloilla ja eläinteollisuudessa työskentelivillä on todettu "alentunutta empatiakykyä". Eläimillä ei ole moraalista arvoa yhteiskunnassamme eikä eläinsuojelulakimme toimi lainkaan suojellen eläimiä ihmisten mielivallalta, koska lakia ei poliisi valvo kuin joissain harvoissa tapauksissa mm. lemmikkieläinten kohdalla.

Sinänsä en vastusta eläinseksiä, jos kumpikin osapuoli siitä nauttii, mutta usein se taitaa olla vain ihmisen omien haluen hetkellistä tyydyttämistä sattumalta valikoituvan kohteen kanssa, jonka kokonaishyvinvoinnilla tai elämällä ei välttämättä ole mitään merkitystä näille henkilöille.

Anonyymi kirjoitti...

Asiallinen teksti. Aivan turha eläinseksiä on kriminalisoida, eli tuoda mahdollisuus laittaa sitä harrastava ihminen vankilaan tai tuomita ehdolliseen vankeuteen. Kukaan ei voita, jos joku zoofiili istuu Riihimäellä pari vuotta. Eläimen vahingoittaminenhan johtaa jo eläinsuojelulain nojalla seuraamuksiin.

Anonyymi kirjoitti...

"Siis HYI!!! Millainen sairas mieli on tämänkin tekstin kirjoittanut....??"


Paljon järkevämpiä argumentteja tämän tekstin kirjoittajalla on kuin sinulla. Jospa lukisit tekstin uudelleen ja oikeasti yrittäisit ymmärtää lukemaasi? Eläinseksiä ja pedofiliaa on usein verrattu toisiinsa ja siten koitettu selittää, että eläinseksi on välttämättä paha asia. Nämä ovat kuitenkin täysin eri asioita jos asioita oikeasti tarkastelee vähän syvemmin.

Anonyymi kirjoitti...

Aika moni semmosta on kumminkin kokeillut.

Vielä enemmän on ihmisiä keitä asia kiinnostaa fantasiana ja asiasta kirjoitellaan tuonne foorumeille.
Se,että asiasta närkästyneen ihmisen avo/aviopuoliso ei kerro asiasta ei tarkoita sitä,etteikö sekin ihminen olisi tehnyt tai kokeillut sellaista.

Esim. koira kyllä tulee itsetyydytyksen yhteydessä ihmettelemään asiaa ja nuolee ihan pyytämättä.
Olen joskus 14-15 vuotiaana kokenut asian yksittäisiä kertoja.
Ja pikkusiskokin silloin nuorempana aika todennäköisesti päätellen punastumisesta ja hiljaisuudesta leikkimielisen puheen yhteydessä.
Vähemmistö taitaa olla sitten niitä,ketkä harrastavat asiaa vakituisesti murrosiänkin jälkeen...

Netistä löytyy kaupallista eläinseksiä,mikä on omasta mielestäni ällöttävää,mutta on siellä muutakin.
Kyllä ihan aito ja jonkun naisen kotona nettikameralla/tabletilla kuvaama videonpätkä kiihottaa.
Sen naisen nautinnon takia ja siks,että se on "kiellettyä". Ei muuten.
Ja kun näkee miten helposti se käy...

Väittäisin,että semmosta harrastavien aikuistenkaan ihmisten osalta enemmistöllä ei ole kyse varsinaisesta kiinnostuksesta sellaiseen,vaan mielijohteesta tai "vahingosta" mikä taas johtaa kokeilemiseen.

Kaikesta ihmisten seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ei ole pakko tykätä,mutta eihä se sitä tarkoita,et pitää alkaa kiihkoilemaan ja kieltämään tosiasiat.
Niin kauan kun ketään tai mitään ei satuteta väkivaltaisesti ja se oma seksuaalisuus on kunnossa ilman mitään traumoja,ahdistusta tai pakkomielteitä on kaikki ihan OK

Veikkaan kyllä,että asia jää eduskunnassa pöydälle ja todetaan olemassa olevan lain olevan ihan riittävä.
Moniko kansanedustaja kykenee käsittelemään punastelematta asiaa julkisesti ja Suomen perustuslain mukaisesti KAIKKI tosiasiat asiantuntijalausunnot mukaan lukien ja huomioonottaen?

: )Anonyymi kirjoitti...

Tietysti kaikessa pitää olla joku raja.

Kyllä itseäkin inhottaa jotkut asiat mitä tiedän tapahtuvan vaikkapa tämän eläiseksin osalta.
Mutta ei se muutu siitä mikskään kriminalisoimalla semmosta,mitä ei pysty todistamaan,taikka ylipäätään hankkimaan niitä todisteita.

Löytyy tuolta maailmalta semmosia sivuja,että niiden sisältöä ei voi katsoa. Taikka omien fantasioiden osalta jotain katsoessa/lukiessa osuu kohdalle sellaista mikä tuntuu pahalle.
Toki suljen semmosen sivun samantien mikä tuntuu ikävälle tai ahdistavalle.
Mutta asian kriminalisointi tässä maassa ei auta asiaa yhtään.

Tanskassahan se lainsäädäntö tuli sen takia,että entiset lait olivat liian vapaita.
Elikä siellä tosiaankin oltiin tekemässä kaupallisessa mielessä ja olemassa olevan lainsäädännön puitteissa semmosta mikä on todella oksettavaa touhua.
Semmosta mitä täällä Suomessa ei voi tehdä ja mikä luetaan eläinrääkkäykseksi.

Mut on ihan eri asia,et jos nainen menee kontilleen lattialle ja se koira tekee pyytämättä ilman asiaan opettamista tai ehdollistamista jotakin tms.

Mutta ylipäätään toisen seksuaalisuuteen puuttuminen oman mielipiteen,taikka asiasta kokeman ahdistuksen vuoksi ei ole sekään oikein.
On näitä ihmisiä,kenenkä mielestä pelkästään yksin tapahtuva itsensä hyvänä pitäminen on väärin.
Ja ne ihmiset aiheuttavat sillä asenteellaan lapsilleen kymmeniä vuosia kestäviä syyllisyydentunteita ja traumoja.
Elikä pahimmillaan pilataan toisen ihmisen elämä omalla rajoitetulla käsityskyvyllä ja ahdasmielisyydellä.

Esim. entinen avovaimo hyväksyi ja löysi oman seksuaalisuutensa vasta 57-vuotiaana.
Ja kiitti minua yhdesti eron jälkeen asiasta vartavasten suunnitellulla kynttiläillallisella.
Ei kylläkään ollut eläinseksistä kyse.

Toki siitä "vapautumisesta" nautittiin puolin ja toisin ennen ja jälkeen semmosenkin : )

Mutta omat vanhemmat ja vielä yhtä tietämättömämmät ja ahdasmieliset aviomiehet onnistuivat pilaamaan sen ihmisen elämän siltä osin siihen ikään asti.
Hänen onnensa oli se,että kohdalle sattui tämmönen nuorempi ja suht vapaamielinen avomies.

Muussa tapauksessa ilmeisesti se loppuelämäkin olisi mennyt samalla tavalla kuin siihenkin asti.
Lauantai-iltana saunan jälkeen pikaisesti peiton alla pimeässä ja ilman kokemuksia vaikkapa nautinnollisesta sooloseksistä,mitä voi harrastaa ilman "huonoa omaatuntoa" kysymättä keltäkään...


Anonyymi kirjoitti...

Erikoista, että eletään maailmassa jossa mm. tehotuotanto, turkistarhaus sun vastaava eläinten taloudellinen hyväksikäyttö on arkipäivää ja täysin hyväksyttävää, mutta kun kahden eri lajin välinen rakkaus nostetaan pöydälle niin ihmisillä flippaa ihan täysin. Tekopyhyys huipussaan! :)

Erittäin hyvä ja asiapitoinen kirjoitus, kiitos siitä Tommille!

Anonyymi kirjoitti...

Ainahan semmosia ihmisiä on ja riittää keitä eivät sido mitkään yhteiskunnan normit,lait taikka moraali.
Sellaisten takia pitää ollakin lainsäädäntö mikä kieltää tekemästä ihan mitä tahansa.
Mutta meillä on jo sellainen ainakin täällä Suomessa.

On varmaankin hyvä,että sellaisessa yleisessäkin suvaitsevaisuudessa on jotkin rajat.
Ettei semmonen ajatustapa pääse yleistymään,että tähänkään asiaan liittyvien tabujen rikkominen olisi sosiaalisesti hyväksyttävä asia.
Tosin se on jo sitä tietyllä tavalla ja ainakin joissakin piireissä,kun netin käyttöä ja sanavapautta ei pysty rajoittamaan.

Mutta mikään kiristetty lainsäädäntö ei auta asiaan.
Asiasta moraalisesti närkästyneiden olis sitten viisainta yrittää muuttaa mielipiteitä ja asenteita.
Pelkästään EI sanominen ja soo-soo ei auta asiaan

Kannattais perehtyä asiaan ja lopettaa väärällä tavalla kielteiset mielipiteet.
Mielipiteiden ja ajatustavan muokkaaminen kyllä auttaa jonkin oman agendan ajamisessa.

Tiedättekös te edes mitä mielipiteitä/neuvoja tuolla keskustelupalstoilla jaetaan vaikkapa nuorten tyttöjen kesken ja esim. siitä "nuolettamisesta"?
Ette tietenkään,kun moraalinen närkästys ja tekopyhyys aiheuttaa sen,ettei pysty näkemään tosiasioita...

Ja ei.
Asiaan ei auta ollenkaan se,että kyseisiltä palstoilta sensuroidaan sellainen pois.
Se vaan siirtyy sitten johonkin,missä valvontaa tai opastusta on vielä vähemmän.
Ja seurauksena on vieläkin ikävempiä asioita.


Kuinka paljon on kyse siitä,että jo tehdään asioita mitä on aina tehty,mutta ne tulevat vasta nyt julkisuuteen netin vuoksi?
Ei minun nuoruudessa (80-luvulla) mitään nettiä ollut,mutta asiat olivat kumminkin ainakin minulla seksin osalta tiedossa.

Te moraalista saarnaavat pöyristyisitte,jos kertoisin niitä asioita mitä minulla on ollut mielessä 11-vuotiaasta lähtien : )
Ja nykysen tiedonkulun ja foorumeiden kautta on selvinnyt,että en todellakaan ole ollut ainoa kellä on ollut niistä ikävuosista lähtien joittenkin mielestä ihan pervoja ajatuksia, fantasioita ja tekemisiäkin.

Nykypolvi on aivan samanlaista kuin silloinkin,mikään ei ole näköjään muuttunut.
Lääkäri -ja seksileikit ovat aivan samanlaisia mitä ne on aina olleet...
Et ei noita keskustelupalstoilta löytyviä asioita kannata pelästyä : )

Ahdasmielinen ihminen voi toki tuntea ihan normaalitkin asiat ahdistaviksi...

Silloin ei kannata yleistää sitä omaa näköalattomuuttaan koko maapallon väestöä taikka edes Suomen kansaa koskevaksi?

Nii,elänseksistähän oli kyse.
Vaikkapa muiden kansojen historiaa ja nykyisiäkin tapoja lukemalla voi oppia kaikenlaista.
Sieltä löytyy semmosiakin juttuja,et minulla ei ainakaan riitä ymmärrys taikka hyvä tahto asiaan.
Ja siltikin on kyse sellaisista eläinseksiin liittyvistä asioista mitkä hyväksytään kyseisissä kulttuureissa.
Semmostakin mitä ei ehkä halua edes tietää taikka ajatella.

Ei kaikkea ole pakko,eikä pidäkään hyväksyä,mutta tarkoitan noin tietämyksen kannalta ajatellen.
Musta-tuntuu periaatteella ei voi päättää asioista kuin omalta kohdaltaan.
Eikä senkään jälkeen kaikista asioista,vaikka olisi tietoakin.zndxxx kirjoitti...

Heh.
Täällähän niitä luuloharhoja ja inhoaan pursuavia ihmisiä oikein tungeksii.

Ensinnäkin. Netistä ei juurikaan löydy juurikaan kaupallista eläinpornoa, koska luottokorttiyhtiöt eivät välitä maksuja tuohon liittyen. Mutta nykyaika on nykyaikaa. Itse kuvatut videot ovat korvanneet kaupallisen pornon.

Toisekseen Tanskassa lakia ei säädetty sen takia koska lait olivat liian vapaita, vaan koska EU-kollegat olivat "kiusanneet" pääministeriä Brysselissä asiasta. Itseasiassa Tanskan eläinsuojelulaki on uudistettu tämän vuosikymmenen puolella ja siihen ei silloin nähty tarvetta lisätä turhaa kieltoa koska kyseinen toiminta on marginaalista eikä lisääntymään päin, eivätkä tuolloiset tutkimukset puoltaneet sen lisäämistä lakiin. Lisäksi haluttiin kunnioittaa vähemmistöjä.

Kuten taannoisessa yle-puheen radio-ohjelmassakin todettiin että kun joku henkilö on määrittänyt käsityksensä jostain seksuaalisuudesta on ihan turha perustella.

Kukaan ei ole valinnut sitä että on zoofiili, samoin kun kukaan ei valitse heteroksi tai homoksi syntymistä.

Anonyymi kirjoitti...

Koska eläin ei osaa kertoa, haluaako se seksiä ihmisen kanssa, sitä ei pidä sallia. Asia on ihan sama kuin raiskaus. Kun joku pakotetaan vastoin tahtoaan sukupuoliyhteyteen, se loukkaa pakotettua. Tai seksin harrastaminen pikkulapsen kanssa. Tämäkään ei osaa kertoa halustaan. Ja vaikka osaisikin, sellainen seksi on vahingollista lapselle.

Ja vaikka kukaan ei valitsekaan olevansa zoofiili, sitä ei tarvitse toteuttaa. Eihän kukaan myöskään valitse pedofiiliksi syntymistään, mutta ei ole kuitenkaan sallittua toteuttaa halujaan rankaisematta. Miksi siis zoofiili olisi eritysasemassa?

Anonyymi kirjoitti...

"Koska eläin ei osaa kertoa, haluaako se seksiä ihmisen kanssa, sitä ei pidä sallia. Asia on ihan sama kuin raiskaus."

Samalla logiikalla: Kun eläin ei halua kertoa, haluaako se tulla tapetuksi ja syödyksi, sitä ei pidä sallia. Asia on ihan sama kuin murha.

Jos syöt lihaa, niin eläinseksin kauhistelu vaikuttaa aika helkkarin tekopyhältä.

Anonyymi kirjoitti...

Paalasen perustelut ovat muuten hyviä, mutta yhdessä kohdin menee vähän metsään. Eläinsuojelulaki ei riitä suojelemaan eläimiä haitalliselta eläinseksiltä. Jos vahingoittamiskielto riittäisi, ei lastenkaan seksuaalista hyväksikäyttöä olisi tarvinnut erikseen kriminalisoida. Käytettäessä eläimiä seksikumppanina raja eläimille haitattoman ja haitallisen toiminnan välillä ylittyy helposti tietyissä tapauksissa.

Pitää olla ehdottoman selvää, että penetraatio ainakaan koiran kokoisiin tai vielä pienempiin eläimiin ei ole sallittua. Yhtä selvää pitää olla, että yhdynnän tämänkokoisten eläinten kanssa tulee olla rangaistavaa silloinkin, kun näyttöä eläimelle aiheutuvista tai aiheutuneista haitoista ei voida saada.

Kriminalisaatiota ei tarvita silloin, kun eläimille ei voi aiheutua mitään fyysistä tai psyykkistä haittaa (kipu, epämukavuus, kiinnipidon aiheuttama stressi jne), mutta aina kun eläimen huomattavakin kärsimys on mahdollinen, tarvitaan sekä kriminalisaatio että penalisaatio. Lievissä tapauksissa (esim. mies ja kiimainen tamma) rangaistusten antaminen lienee turhaa, mutta eläimiin penetroituminen on silti syytä kriminalisoida kaikissa tapauksissa. Näin on toivon mukaan mahdollista ennaltaehkäistä eläinrääkkäystapauksia, joissa eläimiä varta vasten hankitaan seksikumppaneiksi tai joissa viattomasti alkanut eläinseksin harjoittaminen liukuu vähitellen yhä pahempaan suuntaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Paalasen mukaan myöskään argumentti, jonka mukaan eläinseksiä ei pitäisi sallia, koska eläin ei voi antaa suostumustaan, ei ole riittävä" - niin eli voitais periaatteessa myös seksuaaliselle väkivallalle uhrata ihmiset, jotka ei ole tarpeeksi "kykeneviä ilmaisemaan" haluttomuuttaan? --- Ei sillä, tässä maassa niin tuotantoeläimiä kuin lemmikkieläimiä lopetellaan ja kohdellaan miten huvittaa, koska eläinsuojelulaki on esihistorian ajoilta ja muutenkaan eläimen mieltä asiaan kuin asiaan ei paljoa pohdita. Nehän on "vaan" eläimiä

Tommi Paalanen kirjoitti...

Poistin kaiken turhanpäiväisen tilityksen ketjusta.

Asiallinen keskustelu on aina tervetullutta näkökulmasta riippumatta. Edellytän siltä kuitenkin ainakin yritystä argumentointiin ja tosiasioiden ymmärtämiseen.

Tommi Paalanen kirjoitti...

Kommentoin keskustelua pienissä paloissa kunhan ehdin.

Mainitsen tuohon eläinten hoitamiseen liittyvään kommenttiin (Anon 6.10.2015 klo 16.45.00), että tehotuotanto on ollut merkittävä syy eläinseksin radikaaliin vähentymiseen kaupungistuneissa ja koneistuneissa yhteiskunnissa. Eläinseksiä harrastetaan enemmän sellaisissa tilanteissa, joissa eläimet ovat läheinen osa ihmisten jokapäiväistä elämää.

Eläinseksiin liittyvässä dokumentaatiossa suurin osa eläinseksin harjoittajista maaseudulla on eläinten kanssa läheisesti tekemisissä ja pitää eläimiä suuressa arvossa. Ns. raaka raiskaaja on pitkälti myytti, joka syntyy siitä, että suurin osa kiinni jäävistä tyypeistä on joko zoosadisteja (vahingoittaa eläimiä) tai muuten vajaamielisiä (hulluja tai kehitysvammaisia), joiden suhdetta eläimeen ei välttämättä väritä huolenpito.

Tarkoitukseni ei ollut väittää, että maataloudessa yleensä aina ja kaikkialla eläimiä kohdeltaisiin hyvin. Näin ei valitettavasti ole.

Anonyymi kirjoitti...

Olisiko siis eduskunta mielestäsi "tyhmä", jos se ei hyväksyisi zoofiilisia suhteita ja ylipäätään onko ihmisten suuri enemmistö "tyhmiä" ja "suvaitsemattomia", jos pitävät kyseisiä suhteita epänormaaleina? Vankila ei ehkä ole paras eikä oikea paikka sellaisille poikkeaville ihmisille, siitä voisi olla samaa mieltä, mutta ei sellaisia "suhteita" kyllä tarvitse hyväksyä eikä ymmärtääkään, vaikka sinällään se onkin yksityisasia, jos joku tykkää "harrastaa" eläimiä.

Tommi Paalanen kirjoitti...

Anonyymi, liberaalin oikeusvaltion toimintaan liityvät tietyt keskeiset lainsäädännön ja oikeudenkäytön periaatteet. Olen lähtenyt niistä käsin tarkastelemaan eläinseksin kieltämisen perusteita, enkä ole kovin vakuuttunut perusteiden pitävyydestä. Minulle on aika sama, mitä yksityishenkilöt aiheesta keskenänsä ajattelevat, mutta yhteiskunnallisesti asiaa pitää tarkastella laajemmin lainkäytön oikeutuksen ja seksuaalietiikan näkökulmista.

Minusta eduskunta ylittää perustuslailliset valtuutensa, jos se tuottaa moralistista lainsäädäntöä. Eläinseksin kohdalla tosin keskustelu vahingoittamisen estämisestä on vielä auki. Yllä tuli hyviä vahingoittamiseen liittyviä vasta-argumentteja. Jatkan siitä myöhemmin tässä ketjussa.

Anonyymi kirjoitti...

Eläin on evoluutiossa altavastaaja samoin kuin alaikäinen lapsikin. Eli pelaaminen eläinten kanssa on aika kyseenalaista, koska siihen voi sisältyä traumatisoivaa pakottamista. Joissakin tapauksissa jos koira esimerkiksi pyytää hierontaa ja tahtoo sen etenevän siitä hivelyksi ja seksiksi niin sitten kyllä varmaan olla oikeilla jäljillä. Koira on tällöin pyytänyt seksiä ja suostumus on olemassa.

Tommi Paalanen kirjoitti...

Olen yllä esittänyt, että suostumus ei ole lähtökohtaisesti kovin käyttökelpoinen tapa käsitellä eläimen ja ihmisen suhdetta. Ongelmana asiassa on se, että eläimen suostumuksen käsite on koko ajan projektiivinen. Ihminen tekee tulkintoja ja olettamuksia eläinten intresseistä, mikä on epätarkkaa. Suostumuksen arvioiminenkin johtaa hyväntahtoisuuden käsitteeseen, sillä eläimen ei voi olettaa tekevän realistisia seuraus- ja riskiarvioita.

Tommi Paalanen kirjoitti...

Olen yllä esittänyt, että suostumus ei ole lähtökohtaisesti kovin käyttökelpoinen tapa käsitellä eläimen ja ihmisen suhdetta. Ongelmana asiassa on se, että eläimen suostumuksen käsite on koko ajan projektiivinen. Ihminen tekee tulkintoja ja olettamuksia eläinten intresseistä, mikä on epätarkkaa. Suostumuksen arvioiminenkin johtaa hyväntahtoisuuden käsitteeseen, sillä eläimen ei voi olettaa tekevän realistisia seuraus- ja riskiarvioita, joten ihminen tekee ne eläimen puolesta. Eläimen hyvän arvioiminen on siis sekä suostumuspohjaisen ja benevolentia-pohjauden ajattelun näkökulmasta viime kädessä ihmisen arvioinnin hyväntahtoisuudesta kiinni.

Molli kirjoitti...

Kommentoijalle: "Olisiko siis eduskunta mielestäsi "tyhmä","

Ei kyse ole seksuaalisten suhteiden hyväksymisestä vaan oikeudenmukaisuudesta asian suhteen. Sillä onko eläinseksi laissa kiellettyä ei ole juurikaan vaikutusta paljonko sitä harrastetaan tai miten haitallista se on.

Se että asiasta ei ole puhuttu ja yhteiskunta on hienovaraisesti sietänyt zoofiilejä on riittänyt puolen vuosisadan ajan. Valheellisin perustein tapahtuva uudelleenkriminalisaatio vastaa kuitenkin käytännössä oikeusmurhaa.

Vaikka moni asian vastustaja ei sitä myönnäkään, niin kyseessä on vähemmistöasia. Itseasiassa SETA ajoi aikoinaan asian dekriminalisointia suomessa, mutta missä lienevät nyt kun ovat päässee julkisesti hyväksyttävämpään asemaan omissa jutuissaan.

Harvinaisen ikävää on, että asiasta levitellään niin törkeästi väritettyä tietoa, uskomuksia tai suoranaisia valheita. Helppo kerätä myötähysteerikkoja mukaan koska vastassa ei ole mitään virallista järjestöä joka voisi helposti kumota väitteitä.

Anonyymi kirjoitti...

Huvittavaa Tommi Paalanen, miten poistit kaikki tekstiäsi kritisoivat kommentit vetoamalla muka huonoon argumentointiin ja "tosiasioiden ymmärtämiseen" :D

Anonyymi kirjoitti...

"Eläimen hyvän arvioiminen on siis sekä suostumuspohjaisen ja benevolentia-pohjauden ajattelun näkökulmasta viime kädessä ihmisen arvioinnin hyväntahtoisuudesta kiinni."

Lihakarjan kasvattajat ym. tuotantoeläimiä pitävät tahothan ovat sitä mieltä, että lainsäädäntöä voisi löysätä ja luottaa enemmän ihmisen hyväntahtoisuuteen. Tuolla logiikalla koko rikoslain voisi poistaa turhanpäiväisenä.

Molli kirjoitti...

Anonyymi1:lle : "olet sairas", "zoofiilit on pedofiilejä" ja "sut pitäis ampua" jne eivät ole mitään kauhean hyviä argumentteja, joten en ihmettele miksi moderointia on toteutettu. Taitaa vaan olla niin että jos oikeasti ruvetaan tarkastelemaan zoofiliaa faktojen pohjalta niin kiellolle ei ole perusteita.

Anonyymi2:lle : Aika lapsellista yrittää ohjailla keskustelua tuollaiseen spekulointiin. Jos tutkiskelisit asiaa tarkemmin niin ehkä löytäisit ennakkoluuloitasi totuuttakin. Ei zoofilia ole ikinä ollut sen vertainen eläinsuojeluasia jollaisena se on nyt valtaväestölle esitetty. Nytkään zoofiilit eivät ole niitä jotka eläimiä satuttavat. Uusi laki tulee toteutuessaan kohdistumaan täysin väärään ihmisryhmään, eli ihmisiin jotka kohtelevat eläimiään keskiverto eläimenomistajaa paremmin eivätkä koe tekevänsä mitään väärää. Toki kiinnijäämisriski on olematon ja näytön saaminen lähes mahdotonta. Kuitenkin sattuma tekee rehellisistä ihmisistä lain uhreja, mikä on taas omiaan kasvattamaan inhoa yhteiskuntaa kohtaan.
Tällaisesta oikeusvaltion perusperiaatteita rikkovasta ja ihmisiä syrjivästä lainsäädännästä on kirjoitettu esim ruotsissa oikeusoppineidenkin toimesta noottia:
http://www.metro.se/nyheter/leif-gw-persson-om-djursexlagen-en-mycket-marklig-lag/EVHoja!lt9iEFSyEJPKs/
En yhtään ihmettele miksi myös suomessa oikeusministeriö on ottanut kielteisen kannan tuohon lainvalmisteluun.

Anonyymi kirjoitti...

"Olen yllä esittänyt, että suostumus ei ole lähtökohtaisesti kovin käyttökelpoinen tapa käsitellä eläimen ja ihmisen suhdetta. Ongelmana asiassa on se, että eläimen suostumuksen käsite on koko ajan projektiivinen. Ihminen tekee tulkintoja ja olettamuksia eläinten intresseistä, mikä on epätarkkaa. Suostumuksen arvioiminenkin johtaa hyväntahtoisuuden käsitteeseen, sillä eläimen ei voi olettaa tekevän realistisia seuraus- ja riskiarvioita."

Esität siis yllä, että "suostumus" käsitteenä on irrelevantti mutta perustelet eläinseksiä blogitekstissäsi sillä, että eläin näyttää esim. pökkimällä olevansa "suostuvainen"? Tämähän on puhdas "have your cake and eat it too" kaltainen ajatusvirhe.

Toisekseen, se että eläimet eivät käsitä haitta-/hyötyarvioita tarkoittanee sitä, että ihmisen täytyy ne sitten joka tapauksessa tehdä toisena osapuolena. Ja tältä pohjalta on perusteltua kieltää eläimen alistaminen ihmisen seksileluksi: vaikka suostumusta pitäisi irrelevanttina, ei tasavertaisuuden puuttumista kuitenkaan voida sivuuttaa, kuten ei myöskään potentiaalista haittaa eläimelle yms.

Kolmanneksi, argumentoit että seksi eläimen kanssa ei olisi "epäkunnioittavaa" koskapa eläimiä käytetään ravinnoksi, lemmikkeinä tms. Kyseessä on periaatteessa epäkohdan perustelu toisella epäkohdalla.

Näyttää siis siltä, että zoofilian kriminalisoinnille ei löydy perusteita muusta kuin siitä, että zoofiileille tulisi antaa mahdollisuus toteuttaa taipumuksiaan. Tämä on sinällään kestämätön peruste.

Tomi kirjoitti...

Hyvä kirjoitus! Niin kauan kuin eläinten kasvattaminen ruuaksi tai turkiksiksi tai metsästäminen on sallittua, pitäisi myös eläinseksi olla myös sallittua. Nykyinen eläinsuojelu laki mahdollistaa puuttumisen vahingoittavissa tapauksissa. Samoin sallisin konsensuaalisen insestin.

Tomi kirjoitti...

Onko mitään todisteita, että eläinseksi olisi eläimille haitallista (poislukien selvät vammat)? Moni tuntuu perustelevan kieltoa oletetuilla psyykkisillä haitoilla eläimille. On kuitenkin kysyttävä aiheuttaako eläinseksi näitä väitettyjä haittoja. Epäilen, että iso osa eläinlajeista ei edes kykene sellaiseen abstraktiin ajatteluun, että eläinseksistä olisi niille psyykkistä haittaa.

Molli kirjoitti...

Edellisen Anonyymikommentoijan olettamat eivät voisi olla kauampana todellisuudesta.

Zoofiileille eläin ei ole vain esine, eikä eläintä käytetä "vain alistettuna seksileluna". Itseasiassa seksi on vain hyvin pieni osa elämää, myös ihmissuhteissa. Eläin pystyy antamaan suostumuksensa, mutta on täysin eri asia että kunnioittaako ihminen sitä.

Kuten aiemmin sanoin niin itse laki ei vaikuta siihen kuinka paljon seksiä eläinten kanssa harrastetaan. Ainoastaan sitä kuinka paljon kirjoittajan kaltaiset kokevat saavuttaneensa jotain suurta joka on todellisuudessa toisten ihmisten kiusaksi. Mitään eläinsuojelullista funktiota lailla ei ole. Ruotsissa ei ole syytetty lain ensimmäisen olemassaolovuoden aikana yhtään zoofiiliä. Ehkä ruotsalaiset ovat lopettaneet seksin harrastamisen eläinten kanssa... HEH HEH !

Zoofiilit toteuttavat taipumuksiaan piilossa. Niinkuin ovat aina tehneet. Laista riippumatta. Deal with it.

Anonyymi kirjoitti...

Sexspo tuntuukin olevan todella pätevä ja asiallinen järjestö.. Haha millon eläimiin sekaantuminen on ok, milloin taas lapsien ryhmäseksi on normaalia :D

"käsittämätöntä, että Sexpo-säätiö puolustaa ja ymmärtää tällaista lasten seksuaalista toimintaa"

SAMAA MIELTÄ, olette käsittämättömiä ja samalla kuvottavia ja järkyttäviä.

Tomi kirjoitti...

Ano, kumpikohan on pahempaa, lehmän nainti vai kettujen luolametsästys? Tuossa kettu metsästyksessä ketut ajetaan ulos esim. savulla tai luolakoira repii ketun elävältä pesässä.

Anonyymi kirjoitti...

"Niin kauan kuin eläinten kasvattaminen ruuaksi tai turkiksiksi tai metsästäminen on sallittua, pitäisi myös eläinseksi olla myös sallittua."

Argumentaatiovirhe. Yhdellä epäkohdalla ei voida perustella toista.

"Onko mitään todisteita, että eläinseksi olisi eläimille haitallista (poislukien selvät vammat)?"

Onko mitään perustetta sille miksi tämä olisi relevanttia asiasta puhuttaessa?

Anonyymi kirjoitti...

"Zoofiileille eläin ei ole vain esine, eikä eläintä käytetä "vain alistettuna seksileluna"."

Näinhän moni väittää. Väittää saa toki mitä haluaa mutta ilmeisestä syystä tällaisilla todentamattomilla väitteillä ei ole relevanssia tässä asiassa.

"Eläin pystyy antamaan suostumuksensa, mutta on täysin eri asia että kunnioittaako ihminen sitä."

Todisteita tälle väitteelle? Luitko myös vastaukseni Tommille?

"Zoofiilit toteuttavat taipumuksiaan piilossa. Niinkuin ovat aina tehneet. Laista riippumatta. Deal with it."

Jep jep. "Murtovarkaat toteuttavat taipumuksiaan piilossa. Niinkuin ovat aina tehneet. Laista riippumatta. Deal with it."

Rautalankaa: et esittänyt perustetta sille MIKSI zoofilian pitäisi pysyä dekriminalisoimattomana. Esitit väitteen siitä, että kriminalisointi ei välttämättä vaikuttaisi zoofiilien taipumuksiensa toteuttamiseen mitenkään. Nämä ovat kaksi eri asiaa.

Käytännössä on toki mahdollista, että kriminalisoinnista saatavat haitat ylittävät hyödyt l. sitä ei ole mielekästä toteutaa. Näin on monen muunkin asian kohdalla, esim. poikien ympärileikkauksen kohdalla. Tästä ei kuitenkaan seuraa sitä, että kys. toiminta olisi eettisesti tms. hyväksyttävää tai puolusteltavissa. Kyse on vain pragmaattisesta lähestymistavasta: joskus on pakko hyväksyä sinällään "väärä" toiminta koska siihen puuttumisesta seuraisi isompia haittoja kuin puuttumatta jättämisestä.

Tomi kirjoitti...

Ano, ei ole argumentaatiovirhe, sillä tarkoitus on osoittaa zoofilian kriminalisoinnin kannattajien epäjohdonmukaisuus (pidän johdonmukaisuutta tärkeänä ominaisuutena). He sallivat raakalaismaisen eläinten hyväksikäytön, mutta kriminalisoisivat pienen.

Haitta eläimille on ainoa syy miksi zoofiilia voitaisiin kriminalisoida, joten haitasta olisi oltava näyttöä. Uskovaisten tai muiden moralistiset pelot eivät riitä kriminalisointiin.

Molli kirjoitti...

Anonyymille : "Rautalankaa: " :

Zoofilian kriminalisoinnin teennäisyyttä ja myös perusteita sille miksi asian tulisi pysyä laillisena löytyy paremmin ministeriöönkin lähetetystä kannanotosta.

Päteviä perusteita sille miksi asiaa ei tulisi kriminalisoida on myös ylläoleva keskustelu ja itse Paalasen blogi täynnä.

Asiasta lienee turha esittää mitään argumentteja tähän keskusteluun, jos ruvetaan vertaamaan haittaa aiheuttamattomia seksuaalisia mieltymyksiä väkivaltaan tai omaisuusrikoksiin. Koko suostumusargumentti on muutenkin merkityksetön ihmisen yleisessä suhdekäyttäytymisessä eläimiä kohtaan.

Kuitenkaan et käytännössä tiedä tai tunne yhtään zoofiiliä mutta arvuuttelet asioita mutupohjalta sekä ennakkoluuloiltasi.

Ihan samantyylisiä ennakkoluuloargumentteja voisi käyttää myös homoseksuaalisuutta vastaan. Niin ei kuitenkaan tehdä koska asiasta tietoisuus on lisääntynyt dekriminalisoinnin jälkeen, kun samaan aikaan zoofiilit ovat puolestaan olleet vaiti.

Lähinnä kiihkovastustajien kohdalta mietityttää aina se, että mitä he luulevat saavuttavansa kriminalisoimalla ja stigmatisoimalla ihmisiä jotka elävät muutenkin elämää kulissien takana. Varsinkin kun kyse on näin pienestä ja harmittomasta asiasta verrattuna aitoihin eläinsuojeluongelmiin.

Pitäkää lapsikortti heilumassa ja samat naurettavat väitteet kerrasta toiseen esillä, niin tällaiseen blogiin kommentoidessanne todistatte todellisen luonteenne, kun argumentit on kumottu jo itse blogissa ja aiemmissa kommenteissa.

Anonyymi kirjoitti...

Tomi:

"Ano, ei ole argumentaatiovirhe, sillä tarkoitus on osoittaa zoofilian kriminalisoinnin kannattajien epäjohdonmukaisuus (pidän johdonmukaisuutta tärkeänä ominaisuutena)."

On se, täysin riippumatta siitä kannattaako zoofilian kriminasoinnin kannattaja eläinten hyväksikäyttöä muualla vaiko ei. Yhdellä epäkohdalla ei voida perustella toisia - eikä yhden epäkohdan olemassaololla voida perustella sitä että toinenkin epäkohta pitäisi sallia.

"Haitta eläimille on ainoa syy miksi zoofiilia voitaisiin kriminalisoida, joten haitasta olisi oltava näyttöä."

Ei toki ainoa syy, vahvin syy tottakai.

Molli:

"Päteviä perusteita sille miksi asiaa ei tulisi kriminalisoida on myös ylläoleva keskustelu ja itse Paalasen blogi täynnä."

Päätit jättää huomaamatta ne vastaväitteeni Paalaselle? :-)

"Asiasta lienee turha esittää mitään argumentteja tähän keskusteluun, jos ruvetaan vertaamaan haittaa aiheuttamattomia seksuaalisia mieltymyksiä väkivaltaan tai omaisuusrikoksiin."

Hohhoijaa. Kyseessä oli analogia jonka tarkoitus oli esittää ajattelumallisi epäloogisuus, ei verrata seksuaalisia parafilioita omaisuusrikoksiin.

"Koko suostumusargumentti on muutenkin merkityksetön ihmisen yleisessä suhdekäyttäytymisessä eläimiä kohtaan."

Kuten aiemmin: kirjoitin tästä jo Paalaselle. Lue ja vastaa, huomiotta jättäminen on yksinkertaisesti huonoa keskusteluetikettiä.

"Kuitenkaan et käytännössä tiedä tai tunne yhtään zoofiiliä mutta arvuuttelet asioita mutupohjalta sekä ennakkoluuloiltasi."

Ehhehehe? Millä logiikalla se tunnenko yhtään zoofiiliä vaiko en (asia jota sinä et voi mitenkään tietää, BTW) vaikuttaa tässä ketjussa esitettyjen argumenttien epäloogisuuden/perusteettomuuden kritiikkiini?

(Spoilaan: ei tietenkään mitenkään. Puhut taas vaihteeksi ihan eri asiasta.)

"Ihan samantyylisiä ennakkoluuloargumentteja voisi käyttää myös homoseksuaalisuutta vastaan."

Itse asiassa ei voisi (voin esittää perusteluja miksi, jos haluat rönsyillä off-topiciin).

"Lähinnä kiihkovastustajien kohdalta mietityttää aina se, että mitä he luulevat saavuttavansa kriminalisoimalla ja stigmatisoimalla ihmisiä jotka elävät muutenkin elämää kulissien takana. Varsinkin kun kyse on näin pienestä ja harmittomasta asiasta verrattuna aitoihin eläinsuojeluongelmiin."

En tiedä "kiihkovastustajista", itse kun esitin että käytännössä on hyvinkin mahdollista että zoofiliaa ei kannattaisi kriminalisoida eli kovin palavasilmäistä fundista minusta ei saa. Olen ottanut kantaa sen dekriminalisoinnin puolesta esitettyjen argumenttien puutteisiin.

Jatkossa suosittelen sinulle vähemmän affektia ja enemmän argumentaatiota.

Molli kirjoitti...

"Kun ihminen on muodostanut käsityksensä hänen kanssaan on mahdotonta keskustella asiasta".

Argumentit on hyvinkin löydettävissä, jos ne pystyy vähemmistövihaltaan näkemään.

Molli kirjoitti...

Mennäänpä vielä tuohon suostumusasiaan, jonka "olemassaolosta ei ole todisteita"

Eläin pystyy esittämään halunsa ulkoiluun lähdöstä, ruoan haluamisesta, läheisyyden tarvitsemisesta ja inhonsa esimerkiksi pesulle menosta. Kaiken tämän eläin pystyy helposti tekemään selväksi ihmiselle. Kaikki edellämainitut tuntemukset on hyvinkin helposti ihmisen havaittavissa, mutta kun kyse on seksistä niin yhtäkkiä samanlainen havaitseminen ei olisi mahdollista ? Ongelma ei ole siinä että eläin ei pystyisi ilmaisemaan suostumustaan tai tahtotilaansa., vaan ihmisissä jotka eivät sitä kunnioita. Nyt edellämainittua pakottamista esitetään perusteena kaikkien ihmisten ja eläinten välisten seksisuhteiden kiellolle.
Eläimiltä ei yleisestiottaenkaan kysytä tai vaadita suostumusta mihinkään: Ihmisten kanssa asumiseen, keinosiemennykseen, käyttämiseen lihateollisuudessa, kastrointiin tai lopettamiseen. Kuitenkin on olemassa tekopyhä halu kohdistaa eläinsuojelulakia ja toimia sellaisiin ihmisiin, joille eläinten kokonaisvaltainen hyvinvointi kumppaneina on hyvin tärkeä osa elämää ja jotka välittävät eläimen asemasta kaikissa edellämainituissa teoissa.

Anonyymi kirjoitti...

"Eläin pystyy esittämään halunsa ..."

Tommi kirjoitti aiemmin näin:

"eläimillä ei keskimäärin ole kykyä käsitellä suostumuksen kaltaisia monimutkaisia eettis-oikeudellisia käsitteitä (poislukien jotkut kädelliset)."

Sen perusteella mitä tiedämme eläinten kognitiosta olen taipuvainen olemaan jokseenkin samaa mieltä. Etenkin kun kyse on seksisuhteen kaltaisesta asiasta tilanteesta jossa paitsi aivotoiminnan niin valta-aseman jne. jne. suhteen ihmisen ja eläimen välillä vallitsee perustavanlaatuinen ero.

"Eläimiltä ei yleisestiottaenkaan kysytä tai vaadita suostumusta mihinkään"

Eipä ei. Mutta edelleenkin: yhden epäkohdan olemassaolo ei tarkoita sitä, että toinen pitäisi sallia.

Molli kirjoitti...

"Eipä ei. Mutta edelleenkin: yhden epäkohdan olemassaolo ei tarkoita sitä, että toinen pitäisi sallia."
Juu näin on, eläimien kastrointia vasten niiden tahtoa tai käyttöä lihateollisuudessa ei tule sallia. Olen täysin samaa mieltä.
Zoofiliasta ollaan kuitenkin eläinten kanssa samaa mieltä suurimmassa osassa tapauksista.

Anonyymi kirjoitti...

"Zoofiliasta ollaan kuitenkin eläinten kanssa samaa mieltä suurimmassa osassa tapauksista."

Toistelet tuota suostumusargumenttia?

Palataan asiaan sitten kun päätät vastata aiempien viestieni kys. kohtaa/kys. väitteen käyttämistä argumentaatiossa tässä kohtaa koskeviin kommentteihin.

Anonyymi kirjoitti...

Seksi ihmisen ja eläimen välillä ei kuulu eläinlajien luonnolliseen lajikäyttäytymiseen. Siksi se on lähtökohtaisesti eläimille vahingollista.

Paalanen väittää päinvastoin, että lähtökohtaisesti seksi eläimen kanssa ei olisi eläimille vahingollista, ja jos olisi, vahingollisuus pitäisi erikseen todistaa.

Jos tieteilijä tekee väitteen, toivoisi kuulevansa, mihin tutkimuksiin väittäjä omat perustelunsa tukee. Tämä on höttöä: Paalanen heittää provokatiivisia väitteitä omasta hatustaan. Kansalaiskeskustelua saa aikaiseksi, mutta ei saa asiansa osaavien tutkijoiden arvostusta.

zndxxx kirjoitti...

Olipas heikot perusteet edellisellä kommentoijalla. Erittäin vähän oikeita perusteluja ja kovasti uhoa. Eläinseksin haitallisuudesta ei ole aitoa puolueetonta tutkimustietoa.
Myöskään nyt lakia säädettäessä käytetyt ruotsalaiset ja norjalaiset tutkimukset eivät ole valideja kun tarkastellaan ilmiön laajuutta. Vähän niinkun esittäisi seksin kieltämistä raiskauksien takia.
Moraalipaniikki ja ennakkoluulot edellä - Järki perässä.

Anonyymi kirjoitti...

Älä loukkaa muiden oikeuksia, äläkä loukkaa yhteisöäsi. Kieltämisen voi perustella sosiaalisella sopimuksella ihmisten kanssa. Jos haluat kunnioitukseni ihmisenä, älä tee tällaista. Jos et halua minun kunnioitusta, olen oikeutettu kohtelemaan sinua ihmistä alempiarvoisena. Jos Paalanen kuvittelee, että ihmisessä ei ole ominaisuutta, joka kokee eläimen ihmistä alempiarvoisenaan, taitaa sellainen ominaisuus puuttua Paalaselta.

Olin aluksi tämän kieltämistä vastaan, mutta mitä suotta nyt kun kaikki tietävät mitä niiden koirien kanssa tehdään.

Ps. "eläimiä syödään jne." - koiria ei tietääkseni kukaan syö. Ylipäätään seksi eläimen kanssa ei ehkä ole pahoinpitelyä, vaan eläimen nostamista ihmisen arvokkuuden rinnalle. Ja on kokolailla ihmisten järkytyksen ydin.

Ps. Paalanen on heppu, joka puhuu Laasasen teesejä vastaan ja toisaalta rohkaisee naisia nussimaan koiriaan. Ei vahvasti mene vasemmistolaisiten ajattelijoiden panoksella yhteiskunnalle.