20.5.2015

Häirintä, moralismi ja seksuaalikielteisyys


Edellisessä tekstissä kärjekkäästi kommentoimani tekstiviestikohu tuntuu kaipaavan analyyttisempää otetta, sillä sosiaalisessa mediassa liikkuu valtavasti mielipiteitä, joiden mukaan tapauksessa on ollut kyse "ahdistelusta" tai "seksuaalisesta häirinnästä". Jälkimmäinen näistä olisi jo rikos.

Väitteen "seksuaalisesta häirinnästä" on esittänyt myös häirintää Helsingin yliopistossa tutkinut Kaisa Kauppinen. Lienee syytä analysoida hieman kohun sisältöä ja esitettyjä väitteitä, sillä juuri näin seksiskandaalit toimivat: faktat unohtuvat kun iskulauseet alkavat jyllätä ja yhtäkkiä asia muuttuu toiseksi.

Keskisuomalaisen alkuperäinen juttu kertoo yksityiskohtia kahdesta tapauksesta, joista kumpikin tapahtui Facebook-keskustelussa. Ensimmäisessä oli kyse poliittisesta keskustelusta, jonka lomassa Kankaanniemi heitti, että "rakastelu olisi ihanaa" vastaanottajan kanssa. Toisessa tapauksessa viestien vastaanottaja kertoo, että "Kankaanniemi saattoi kesken muun keskustelun kysyä seksiin liittyviä asioita".

Iltalehti julkaisi myös viestiketjun, jossa on kuuluisaksi noussut vitsailu "nussittuna nukkuisit sikeästi". Jutusta ei käy ilmi, onko viestiketju osa kahta yllämainittua tapahtumasarjaa, vai erillinen niistä. Lehdissä kuitenkin väitetään, että naisia on ollut useampia ja tapahtumat ovat levittäytyneet noin vuoden ajalle viime syksystä lähtien.

Keskisuomalainen raportoi myös viestejä julkaisseiden naisten näkökulmaa asiaan. He halusivat paljastaa Kankaanniemen toiminnan, koska tämä kommentoi arvostelleen muiden perussuomalaisten aiheuttamia kohuja. Kaksinaismoralismin paljastaminen yksityisviestejä julkaisemalla on ollut perusteltu teko sikäli, että Kankaanniemi on esiintynyt julkisuudessa kristillisen avioliittokäsityksen edustajana ja puolustajana.

Olen aiemmin esittänyt kannan, että Kankaanniemen toiminta on ollut yksityistä, eikä siihen ole muilla mitään sanomista. Syytökset ahdistelusta tai häirinnästä tietysti haastavat tämän tulkinnan. Arvioidaan hieman kohun elementtejä tästä näkökulmasta.

Onko Kankaanniemi syyllistynyt seksuaaliseen häirintään?

Seksuaalisen häirinnän määritelmässä on tavallisesti kaksi elementtiä, joista toinen perustuu fyysiseen kajoamiseen ja toinen muuhun häiritsevään käytökseen. Tässä tapauksessa on kyse seksiehdotuksista Facebook-keskustelussa, joten kyse ei ole ainakaan fyysisestä kajoamisesta.

Häirintä on aina enemmän tai vähemmän tulkinnanvarainen asia. Yllättävä kullin heiluttelu työtoverin naaman edessä keskellä työpäivää täyttää aika varmasti häirinnän kriteerit, mutta vihjailu toisen viehättävyydestä tai haluttavuudesta voi olla tulkittavissa monin tavoin. Sitä voidaan tilanteesta ja henkilöstä riippuen pitää esimerkiksi kehumisena, flirttinä tai tahdittomuutena.

Pelkkä vihjailu tai ehdottelu ei kuitenkaan sellaisenaan ylitä seksuaalisen häirinnän rajaa, sillä jokaisella on oikeus ilmaista itseään ja seksuaalisuuttaan sanallisesti. Sen vuoksi häirinnän pitäisi olla jotakin sellaista, jota pidetään itsestään selvästi yleisesti häirintänä, tai jonka kohde itse ilmoittaa häiritseväksi tekijälle.

Tämä on juridista ja eettistä määrittelyä, jota tarvitaan oikeusturvan ja kohtuuden ylläpitämiseksi. On nimittäin niin, että yksilölliset tulkinnat siitä, mikä on häiritsevää ja mikä ei, vaihtelevat suuresti, eikä ihmisten yksittäisiä arviointivirheitä tai luonteiden eroja voi pitää laittomuuden tai moraalittomuuden perusteena. Lisäksi laillisuusperiaate edellyttää, että lain pitää määritellä rikoksen tunnusmerkit täsmällisesti. Teon laittomuus ei saa riippua mielivaltaisesti teon kohteen mielipiteestä, vaan tekijän on voitava tietää missä lain raja menee.

Häirinnän kohdalla nyrkkisääntönä on ajatus, että selkeästi esitetyn kiellon jälkeen kiellettyä toimintaa ei saa jatkaa tai syyllistyy häirintään. Totesimme tämän myös Kaisa Kauppisen kanssa haastattelussamme YLE:n Aamu-tv:ssä pari vuotta sitten. Tästä huolimatta Kauppinen esittää käsillä olevaan tapaukseen kommentin, jonka mukaan hän pitää Kankaanniemen toimintaa häirintänä. Hän ei perustele kantaansa mitenkään eikä esitä lisäaineistoa väitteensä tueksi.

Juuri tällaisista aineksista skandaali rakentuu. Jopa häirinnän tutkija tulee imaistuksi mukaan ilmiöön ja siinä samassa hän unohtaa keskeiset häirinnän arviointiperusteet sekä oman asemansa tutkijana. Jos hänellä ei ole lisäaineistoa esitettäväksi, hän ei voi mutulla väittää, että tapauksessa olisi kyse häirinnästä, jos saatavilla olevat tiedot eivät sitä tue.

Häirintäväitettä tai sen sukulaisia pönkitetään myös näppärillä sanavalinnoilla uutisoinnissa ja haastatteluissa. Kauppinen puhuu letkeästi vauhtisokeudesta ja vallan väärinkäytöstä. Iltalehti kirjoittaa "vieraille naisille" viestittelystä ikään kuin kaikki eivät olisi toisilleen vieraita ennen lähempää tutustumista. Soini laukoo "täydellisestä harkintakyvyn menetyksestä" ikään kuin kyseessä olisi valtava valtiollinen munaus. Näin muutamista yksityisistä viesteistä tulee valtakunnan tason skandaali, jossa moraalinen asetelma on vyörytetty kohteensa päälle riippumatta siitä, mitä faktat itse asiassa kertovat.

Onko kyse vallan väärinkäytöstä?

Jos tapauksessa olisi kyse vallan väärinkäytöstä tai täydellisestä harkintakyvyn menetyksestä, puhuisimme aivan toisenlaisista moraalisista ulottuvuuksista. Nyt viestien saajat ovat olleet itsenäiseen päätöksentekoon kykeneviä naisia, joita ei ole saatavissa olevan tiedon mukaan pakotettu, painostettu, lahjottu tai manipuloitu yhtään mihinkään. Viestit ovat olleet suoria ja selkeitä. Rakasteluviestiä voi pitää ihan hyvin herttaisena ja kauniina.

Kankaanniemi ei ole myöskään antanut ymmärtää, että naisten poliittinen ura tai maine tms. olisi kiinni heidän vastauksistaan. Ennemmin hän on itse ollut tietoinen siitä, että riski on hänen puolellaan. Siksi hän pyysi naisia pitämään viestit yksityisinä. Tilanteessa ei ole nähtävillä minkäänlaista vallankäyttöä ja vielä vähemmän vallan väärinkäyttöä, sillä Kankaanniemi ei ole käyttänyt mitään painostuskeinoja naisia kohtaan. Pikemminkin hän on antanut naisille valtaa itseään kohtaan viesteillään, ja tämä valta on tapauksessa myös realisoitunut hallituspaikan menetyksenä.

Vallan väärinkäyttö tai painostus edellyttää aina uhkaamista kielteisillä seurauksilla. Tilanteessa ei ole saatavilla olleiden tietojen mukaan ollut lainkaan tällaisia elementtejä. Väitteet seksuaalisesta häirinnästä tai vallan väärinkäytöstä pitäisi siis todentaa jollakin lisäevidenssillä, jos niitä haluaa yhä levittää.

Yllä olevan summaten Kankaaniemi ei ole syyllistynyt rikokseen tai eettisesti tuomittavaan toimintaan. Hän on toiminut lähinnä itse edustamiaan arvoja vastaan ja syyllistynyt politiikassa vallitsevan seksuaalisen puhtoisuuden ihanteen rikkomiseen. Puhtoisuuden ideaali on hetero-, cis- ja vaniljanormatiivinen ja edellyttää lisäksi toimijoilta jonkinlaista seksittömyyden ihannetta ilmaisussaan. Tämän kohtuuttoman, seksikielteisen ja umpikonservatiivisen ihannekuvan rikkomisesta en oikein osaa olla kovin pahoillani.

Kaiutan Rakel Liekin näkemystä siitä, että politiikan seksittömyysihanne vaatii kohtuuttomia uhrauksia ja epäinhimillistä toimintaa poliitikoilta. Kankaanniemen viestit ovat olleet kesyjä ja ne on lähetetty ennestään tutuille henkilöille keskusteluiden kuluessa. Kyse ei ole mistään täysin tuntemattomille lähetetyistä kyrpäkuvista, vaikka tällaista rinnastustakin on keskustelupalstoilla yritetty esittää. Rakel Liekki kysyy:
Toimi oli lähettänyt naiselle, johon oli tutustutunut poliitiikan kautta viestin, jossa kertoi, että rakastelu hänen kanssaan olisi ihanaa. Ihanko todella olemme valmiita tuomitsemaan tämän?

Vai olisiko sittenkin kyse ihan perinteisestä moralismista seksin ympärillä?

Kansalaiset tuntuvat olevan sitä mieltä
, että varsin kesyt seksiehdotukset ennestään tutuille ihmisille ovat "suuri moka", "mautonta ja härskiä" tai "täysi uskottavuuden menetys". Minua kiinnostaa, miten ihmiset ovat päätyneet elämässään koskaan seksisuhteisiin, jos seksin ehdottaminen on näin vakava ja kaamea asia. Onko siis niin, että yhdenkin seksiviestin lähettäminen on niin vakava teko, että kaikki luottamusta vaativat tehtävät ovat mahdottomia?


Onko ministeripaikan menetys kohtuullinen rangaistus teosta, joka ei ole rikos eikä eettisesti tuomittava? Teosta, jonka tärkein julkisuudessa esitetty kielteinen ominaisuus on "seksuaalinen"? Pitäisikö isolle osalle suomalaisista antaa kenkää samoin perustein?

Kansainvälisten tutkimusten mukaan noin 30-40 % länsimaisista nuorista on lähettänyt joskus seksuaalissävytteisen viestin jollekulle. Ovatko he tulevaisuudessa kelpaamattomia politiikkaan tai luottamustehtäviin? Ovatko he härskejä, mauttomia, arvostelukyvyttömiä ja täydellisen epäuskottavia?

Miksi seksuaalisuus on monille yhä niin vaikea ja ahdistava aihe, että mitättömästä ja yksityisestä asiasta voidaan nostaa skandaali, joka pudottaa ministereitä tuoleiltaan? Tällaisen naurettavuuden, pikkusieluisuuden ja seksikammoisuuden keskellä en löydä enää muuta sanottavaa kuin Max Cannonia mukaillen "Minä vihaan teitä, suomalaiset."

38 kommenttia:

Heikki Kolehmainen kirjoitti...

Olipa jäsentyneessä perusteellisuudessaan loistava kirjoitus. Suurkiitos!

narvis kirjoitti...

Ja jatkaakseni edellisen kommentin tiimoilta. Lähtökohtaisesti moinen toiminta ei ole tuomittavaa, ellei kyseessä ole seksuaalinen häirintä tai ahdistelu. Mutta onko ministeripaikan menetys oikeutettu rangaistus juuri tässä tapauksessa? Kyllä.

Kankaanniemen uskottavuus karsiutui huomattavasti tuon myötä. Ihan yhtä lailla kuin olisi, jos joku ministeri/kansanedustaja ajaisi alkoholin käytön rangaistavuutta, tai huumeiden käytöstä/hallustapidosta kovempia rangaistuksia, ja paljastuisi itse säännömukasesti näitä käyttäväksi henkilöksi.

Eli, jos vaatii että ihmisten pitää olla epätasa-arvoisia lain edessä, koska "ylevä kristillinen moraali", niin silloin on hyväksyttävää kun ministerin paikka jää saamatta. Eihän herra itse edes täytä näitä vaatimuksia, joita kaikille muille latelee ja oikeuttaa tämän myötä muiden syrjimistä.

ps pehkonen kirjoitti...

Kirjoittamattomia lakeja valvoo jokainen. Näiden lakien rikkomisesta seuraa julkinen tutkinta ja lopuksi rangaistus, leimautuminen, joka usein on elinkautinen, kuolemaan asti ja monasti sen jälkeenkin. Syylliset ovat melkein aina paatuneita teoissaan ja saattavat pitää tekosiaan kaiken uhalla rangaistuksensa arvoisina. En heitä ensimmäistä kiveä, ehkä sen toisen...

Anonyymi kirjoitti...

Minusta on hienoa, että Sexpo ottaa kantaa joskus myös miesten kohtaamiin asenteisiin.

Kirjoitin jo aikaisemmin yhdelle keskustelufoorumille, että minusta on outoa kun vapaamielisistä ja liberaaleista ihmisistä kuoriutuu yhtäkkiä kovan linjan konservatiivi heti kun ruvetaan keskustelemaan vaikkapa miesten seksin ehdottamisesta.

VoeTokkiisa kirjoitti...

Tuota... mitä "seksuaalikielteisyyttä" siinä on, että ei halua seksiviestejä joltain randomtyypiltä - tai, kuten tässä tapauksessa, työkaveriltaan? Ei minuakaan nappaisi saada jotain "haluan rakastella kanssasi" -tekstareita esimerkiksi naimisissa olevalta esimieheltäni.
Kristillinen tai ateistinen tai spagettihirviömoraali sikseen, ihan kaikkia urpoja ideoita ei tarvitse toteuttaa käytännössä. Eikä sitten jälkeenpäin volista siitä, kun joutuu käytöksestään tilille.
(Odottelen muuten sitä, milloin Kankaanniemen pätevyys kyseenalaistetaan sen perusteella, että hän menee omien tunteittensa mukaan eikä osaa ajatella loogisesti tai rationaalisesti...)

Heikki Lahtinen kirjoitti...

Ilmiantaneet naiset paheksuivat sitä että TK oli itse moralisoinut puoluetovereita törttöilyistä.

Mutta ainakin siinä yhteydessä annetuista esimerkeistä selvisi, että ei ollutkaan, vaan hänen lausuntonsa oli niin vailla kaikkea syyttelyä kuin mahdollista, ottaen huomioon että hän siinä vastasi esitettyyn kysymykseen.

Haiskahtaa, että kukkahattutädit olivat tahallaan ja tarkoitushakuisesti ylireagoineet saadakseen kohun aikaan.

Tommi Paalanen kirjoitti...

Narvis, en henkilökohtaisesti kaipaa Kankaanniemeä ministeriksi millään tavalla. Myös hänen kaksinaismoralisminsa arvostelu on perusteltua.

Ongelmaksi tässä tulee seksiskandaalin tyypillinen anatomia. Siinä seksistä tehdään ongelma ja seuraukset ovat toimintaan nähden kohtuuttomia. Seksiskandaalille perustuvaa öyhötystä ja sanktioita ei voi periaatteessa hyväksyä siksi, että sen puitteissa esitetyt vaatimukset ihmisten seksuaalielämälle ovat täysin perusteettomia ja moralistisia.

Ongelmanani on siis erityisesti kohuun kääriytyvä seksuaalikielteisyys ja seksistigman käyttö henkilö vastaan.

Tommi Paalanen kirjoitti...

VoeTokkiisa, seksuaalikielteisyyttä ja moralismia on se, että seksiviestejä pidetään yleisti paheksuttavina ja moraalisesti väärinä. Tosiasiassa niiden paheksuttavuus tai hyväksyttävyys on vain ja ainoastaan viestittelun osapuolten itse arvioitavissa. Kukaan muu ei voi sanoa, millä standardeilla viestien asiallisuutta pitäisi arvioida silloin, kun viestittely ei ylitä lain tai eettisesti hyväksyttävän toiminnan rajoja.

Anonyymi kirjoitti...

Tosiaan, viime vuonna näimme suuret joukot ihmisiä kannattamassa julkisesti homoliittoja ja homoseksuaalisuutta. Nyt julkisuuteen tuli tällainen heteroseksuaalisuuteen liittyvä tapaus. En ole seurannut, mitä mieltä nämä samat ihmiset ovat nyt.

Anonyymi kirjoitti...

Yhteiskunta, jossa elämme E I ole seksuaalisesti avoin, eikä vapaa. Se on homomyönteinen - osittain, mutta sehän se. Seksuaalisuus palvelee meillä perinteisiä sosiaalisia kokonaisuuksia, eikä sitä tunneta "irrallisversiona", jota lähdetään vain toteuttamaan. Seksin voima tai sen kaipuu ylläpitää lukuisia perinteisiä parisuhteita ja avioliittoja, sekä viihdesektoria. Suuri osa ihmisiä ei kuulu viihdesektorille (oman kroppansa kautta), koska heidän ulkonäkönsä ja seksikkyytensä ei riitä siihen, mutta vietti pakottaa heidät toisinaan tunkemaan framimme väkisin. Eduskuntaan kuuluminen ei vielä tee kenestäkään viihdesektorin hahmoa ja sitoutuminen pintapuoliseen uskonnollisuuteen luo vielä omat lisäesteensä näille pyrkimyksille, jotka on peräisin tuosta kiivaasta seksuaalivietistä.

Niin kauan kun seksuaalisuus on yhteiskunnassa sosioekonomisen kokonaispaletin altavastaajana tai yksi sen "pyhistä rattaista", ei voida edes olettaa Kankaanniemen soveltamia "seksuaalioikeuksia" olevan olemassakaan muualla kuin jossai valistajien ja seksitutkijoiden blogeissa/graduissa. Riippumatta siitä olivatko hänen "messunsa" häirintää niitä voidaan kyllä pitää sovinistisina, sekä sosiaalisesti epäpätevinä. Nehän eivät liity tämän kulttuurin ylläpitämiseen, saati kansanjohtamiseen suuren enemmistön odottamalla tavalla. Ne on irrallisia seksuaalisia tuuttauksia, jotka eivät liity minkään sosiaalisen kokonaisuuden ylläpitämiseen, eikä myöskään vahvistamiseen.

Ihmisillä on ajattelun- ja sananvapaus myös toiseen suuntaan. Ja kyllä, jos joku valtio haluaa kieltää homoseksuaaliset liitot tai teot niin se ei ole sen kummempi asia kun jos suomalainen ei halua, että junamatkustajilla, esim. nuorilla tytöillä roikkuu käsiraudat vyöllä. Aikuisilla on oikeus ajatella, että kasvattavat lapsensa välttämään sellaisia ihanteita, vaikka ne muutoin saattaisivat jopa realisoitua.

Tässä on nyt siis kyse siitä miten asiat ovat ja mitä ihmiset ajattelevat. Sen pohjalta tämä koko systeemimme rakentuu. Jos joku haluaa toisenlaisen yhteiskunnan - saa haluta tai lähteä astraalimatkalle. Mutta eivät maan ihmiset lähde vielä pitkiin aikoihin mukaan toisenlaisiin seksuaalimalleihin ja vielä vähemmän todennäköisesti arvokonservatiiveissa maissa, joihin kuuluu monelta osin myös pohjoismaat, Unkari ja UK. Ne, jotka siis haluaisivat lisätä tai laajentaa seksielämää tai seksikäsityksiä törmäävät aina siihen, että muut lajitoverit eivät näe asiassa ideaa, jossa olisi mieltä.

Se, että menettää minusterinpaikkansa on toki valitettava yksittäistapaus. Yhtä valitettavaa toisaalta on se, että sinä et kenties uurastuksestasi huolimatta pääsisi minuiteriksi, vaikka haluaisitkin. Et pääse ainakaan luomaan seksuaaliministerin virkaa. On loppujen lopuksi esim. minulle aika yhdentekevää kuka massaa kosiskeleva jässikkä sen ministerin palkan perii tai tippuuko sieltä joku pikkutuhmien fb-viestien takia pois. Ei tätä maata joka tapauksessa johdeta siihen tyyliin, kun haluaisin. En omaa mitään empatioita myöskään noita esiteltyjä fb-viestejä kohtaan. Pidän niitä suhteellisen tylsämielisinä, harmaina ja sovinistisina. Toisaalta kukapa ei nykyisessä kilpayhteiskunnassa sovinistiksi varttuisi jos se on kerran ainoa tapa pitää yksinkertainen nykynainen tyytyväisenä ja uskossa miessukupuoleen.

-deebylineAnonyymi kirjoitti...

Voisihan tuossa olla kysymyksessä myös se että Kankaanniemi on seksiaddikti. Koska nuo teot on täysin vastaan hänen moraalista kantaansa ja ei Hän kuitenkaan mikään tyhmä ole ettei ymmärtäisi sitä minkälaiset seuraukset noiden viestien ilmitulemisesta on, niinkuin olemme nähneet.

Ehkä hän vaan on voimaton ongelmansa edessä. ja ei vaan voi mitään kun on niin syvällä kuplassaan muuta kuin painaa send nappia... Järjetöntä touhuahan tuo on hänen asemassaan, mitä on mahdotonta rationalisoida millään järkevällä syyllä.

Jos Kankaanniemi tulisi kännissä hallitus neuvotteluihin olisi kaikki varmaan yhtämieltä että kaverilla on alkoholiongelma ja kyse on alkoholismista ja sairaudesta johon saa ja pitää hakea apua.

Toimi yksin tietää, kaiken moralisoinnin ja jeesustelun keskellä käy häntä sääliksi kun miestä lyödään kuin vierasta sikaa, jos kyse on addiktioista. Ei se ole kuitenkaan hänen valintansa sitä sairastaa. Toipuminen on kyllä oma valinta.

narvis kirjoitti...

Tommi:
Itse olisin kanssasi samaa mieltä, ellei kyseessä olisi tämä kaksinaismoralismi. Ja kun kyse ei ole pelkästään kaksinaismoralismista, vaan Toimi on ajanut aktiivisesti sitä, että hänen seksuaalisesta normistaan poikkeavat ihmiset olisivat eriarvoisia lain edessä.

Ilman edellä mainittua puolta asiasta, voisin hyvinkin olla puolustamassa Kankaanniemen toimintaa. Esim. Ilkka Kanervaan kohdistunut kohu meni överiksi jo sen takia, ettei kyseessä ollut seksuaalinen häirintä, eikä Ile tietääkseni halunnut kynsin hampain pitää kiinni ihmisten eriarvoisuudesta lain edessä..

Kummatkaan näistä tapauksista eivät kuulu omiin suosikkeihin persoonien tai puolueen kannalta, mutta Kankaanniemen toiminnassa sentään näen jotain tuomittavaakin ja sitä kautta koen oikeutetuksi hänen ministerin pestinsä menetyksen. Pelkkä ka

Itse en pelkkää seksiviestittelyä ala tuomitsemaan ja liiallinen öyhötys tämänkin asian tiimoilta on ärsyttävää. Kankaanniemelle tulleet seuraukset (mahdollisen, ei siis varman, ministeripaikan menetys) sopivat kuitenkin omiin arvoihini hyvin.

narvis kirjoitti...

-deebyline

Eli olet sitä mieltä, että on ihan oikein asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan lain edessä, puhtaasti seksuaalisen suuntautumisen vuoksi? Suuntautumisen, joka ei aiheuta haittaa kenellekään? Onko olemassa muita vastaavia asioita, joiden perusteella ihmisiä saa syrjiä :)

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän ihmisten seksuaalisuuteen vaikutetaan kokoajan. Henkilökohtaisesti haluaisin kriminalisoida homouden sekä heterouden sataprosenttisina versioina. Nykyisin yksilönvapauksista puhutaan vasta aivopesun jälkeen ikäänkuin meillä ei yritettäisikään mitenkään vaikuttaa arvoihin.

Mutta se on yhdentekevää mitä minä haluan. En ole arvokas kuin omasta mielestäni. Samalla tavalla monet muutkaan eivät ole sitä, kuin omasta mielestään. Yleinen arvostus kulkee omia reittejään ja kaivaa meistä mitä tahtoo. Joskus ihmisen sisältä löytyy pelkkää paskaa. Terveisiä Kangasniemelle ja kiva kun heräsit.

-deebyline

Anonyymi kirjoitti...

Eli jos saan pomoltani työsähköpostiviestien joukossa "tuletko nussimaan" -viestin, asiaan ei mielestäsi liity minkäänlaisia vallankäytöllisiä ulottuvuuksia?

Toimi Kankaanniemi on ollut tuossa puolueessa varsin merkittävässä asemassa, ja poliittisen puolueen sisällä on ajoittain melkoinen ryhmäpaine olla keikuttamatta venettä. Mistä Tommi tiedät noin varmaksi, ettei tilanteeseen naisten mielestä liittynyt ahdistava valta-aspekti?

On vaikea ottaa vakavasti ajatusta, että työjuttujen joukkoon ilmestyviä seksiviestejä voisi tai tulisi pitää yksiselitteisesti positiivisena tai neutraalina asiana.

Anonyymi kirjoitti...

"Eli jos saan pomoltani työsähköpostiviestien joukossa "tuletko nussimaan" -viestin, asiaan ei mielestäsi liity minkäänlaisia vallankäytöllisiä ulottuvuuksia?"

Miehet tekevät 90% iskuista ja hauista, joten niitä on todennäköisesti aika monenlaisissa paikoissa.

Onko työsuhde este seksisuhteelle sivistyneessä yhteiskunnassa?

Se, että naiset ei yleensä niin pidä miehistä tai syttyvät vaikeasti ja haluavat harvoja miehiä niin tasa-arvolainsäädännön kannalta se on ongelmallista, koska silloin pitäisi määritellä esimerkiksi ulkonäkötasoja ym., jotka pitäisi ottaa huomioon aina vastakkaista sukupuolta kosittaessa.

"On vaikea ottaa vakavasti ajatusta, että työjuttujen joukkoon ilmestyviä seksiviestejä voisi tai tulisi pitää yksiselitteisesti positiivisena tai neutraalina asiana"

Jos joku pitää niitä neutraaleina niin hänellä on siihen näkemykseen kyllä oikeus. Eri asia, jos tuollaiset ehdotukset olisi säädetty ja mielletty laittomiksi.


-deebyline

Anonyymi kirjoitti...

Mitähän tapahtuisi, jos joku näitten Toimin viestien kohde vastaisi myönteisesti lähentelyyn? Onko taatua, ettei hänelle aiheudu siitä mitään haittaa tai maineenmenetystä? Toimi ei sitten seuraavana päivänä aloita julkista tuhkan heittelyä petetyn vaimonsa puolesta, johon Suomi yhtyy niin, että lopulta naisparka poltetaan roviolla? Onko muka viestien kohde oikeasti tilanteessa, jossa hän voi ihan nautraalisti valita, vastaako Toimille kyllä vai ei ja suhtautua asiaan samoin kuin vaikka kuntosalilla käyntiin, esim. jutella asiasta kasuaalisesti työkavereille?

Oikeastaan jo itse kohu osoittaa, että näin ei ole; naiselle ihan varmasti aiheutuisi haittaa, jos hän vastaisi Toimille kyllä; myös ei voi olla epämukava vastaus, jos Toimilla on valtaa tehdä naiselle favoreita tai olla tekemättä.

Minusta nimittäin häirinnän piirteitä ilmenee, jos Toimi toimii valta-asemassaan tavalla, joka on omiaan haittaamaan näiden naisten ammatillista tai polittista uraa, mikäli naiset tekevät hänen ehdottamallaan tavalla eli tässä ryhtyvät seksiin Toimin kanssa. Auktoriteettien ei pitäisi kaventaa alaistensa uramahdollisuuksia, vaan pyrkiä vahvistamaan tiimiä. Minusta näytää, että ukkomiehen taholta tulevat ehdotukset ovat jotain, mikä laittaa vastapuolen tilanteeseen, jossa sekä "kyllä" että "ei" ovat huonoja vaihtoehtoja.

Anonyymi kirjoitti...

Todella hyvä kirjoitus. Kiitos siitä. Olen itse Kankaanniemen äänestäjä ja tietysti aika typertynyt hänen viestittelystään siksi, että hän on mm. kristillisiä avioliittoarvoja puolustava henkilö ja silti toimii näin. Kuitenkaan en ole menettänyt häneen luottamusta poliittisena toimijana ja ymmärrän ihmisen lipeävän joskus esim. omista seksiaalinormeistaan. Olen todella kauhistunut lynkkausmielialaa mediassa ja somessa. Ihmiset ovat todella säälimättömiä ja on kauheaa, miten joku voidaan tällä tavoin julkisesti häväistä. Nostan hattua sinulle, Tommi, että toimit päin vastoin ja hyvin perustellen.

Anonyymi kirjoitti...

"Mitähän tapahtuisi, jos joku näitten Toimin viestien kohde vastaisi myönteisesti lähentelyyn? Onko taatua, ettei hänelle aiheudu siitä mitään haittaa tai maineenmenetystä? Toimi ei sitten seuraavana päivänä aloita julkista tuhkan heittelyä petetyn vaimonsa puolesta, johon Suomi yhtyy niin, että lopulta naisparka poltetaan roviolla? Onko muka viestien kohde oikeasti tilanteessa, jossa hän voi ihan nautraalisti valita, vastaako Toimille kyllä vai ei ja suhtautua asiaan samoin kuin vaikka kuntosalilla käyntiin, esim. jutella asiasta kasuaalisesti työkavereille? "

Nämä asiat eivät liity mitenkään tosiinsa. Kyllä on myös ihmisiä, joita esim. toisten jatkuva, suorituspaineinen ramppaaminen kuntosaleilla häiritsee.

Maineensäätelyjärjestelmät yhteisössä on usein tiedostamattomia ja/tai tarpeettomiakin.

Romansseja syntyy myös työpaikoilla. Hyvin usein mies on korkeammassa asemassa, mikä on usein naisen valinta (etuoikeus, jäänne?).

Kysymys on pohjimmiltaan kuitenkin epämieluisan seksiehdotuksen kriminalisoimisesta, mistä voidaan tietenkin käydä oma keskustelunsa, että olisiko se hyvä.

Mun nähdäkseni kenelläkään naisella ei ole mitään velvollisuutta panna - tai muuta vastaavaa - työnantajansa kanssa - tai olla panematta.

Ajatukseen, että tällainen kysely vaikeuttaisi työsuhdetta lähtökohtaisesti on ennakkoluuloinen. Suurimmassa osassa tapauksia kysymyksiä vain heitettäne ilmaan, eikä niillä ole sen suurempaa merkitystä, kuin että toimitaan avoimesti, eikä olla pikkutärkeitä.

Sovinismi ei ole yleisesti myöskään älykäs ilmiö, mutta toisaalta on kuitenkin fakta, että naiset usein edellyttävät miehekkyyden osoittamista - edes jossain muodoissa. Vanhalle harmaalle herrasmiehelle sovinismi voi olla ainoa tapa osoittaa miehekkyyttään.

-deebyline

Anonyymi kirjoitti...

"Kuitenkaan en ole menettänyt häneen luottamusta poliittisena toimijana ja ymmärrän ihmisen lipeävän joskus esim. omista seksiaalinormeistaan."

Minä nyt en tunne hänen seksuaalinormejaan, enkä niin välitäkään. Maailmahan on täynnä kaikenlaisia normeja, joilla voi viime kädessä pyyhkiä vaikka sen takapuolensa sitten.

Kuuleman mukaan Toimi oli puuhaamassa kieltolakia esim. puhelinseksilinjoille aikoinaan.
Mun mielestä se ei kyllä ole ristiriidassa noiden FB-viestien kanssa ainakaan. Eihän nuo kyseiset linjat (ainakaan vähäisen kokemukseni perusteella) edes toimi, kuten pitäisi. Samoin kuin nykyaikaiset netin treffipalvelut lupailevat liikoja ja ovat kyseenalaisia kuluttajansuoja ym. kannalta. eli ne voisi minunkin puolestani kieltää, mutta vaarana olisi sitten toisaalta koko maksullisen seksin kentän kieltäminen siinä samalla, mikä olisi askel taaksepäin.

Jos Kankaanniemi on vapautunut seksuaalisesti niin ei se ole virhe, vaan hyvä asia ulkopuolisen näkökulmasta.

Joku lahkoon kuuluminen on sitten oma dilemmansa ja lahkoista tunnetusti ei kovin helposti pääse irti tai lähdetä niiden näkemyksiä muuttelemaan, vaikka itse muuttuisikin joiltakin osin.

Ihmisen seksuaalisuus vaan alkaa vähitellen olla murroksessa, eikä siitä ole juuri kenelläkään tietoa mitä se loppujen lopuksi on tai mitä kaikkea sillä voi tehdä.
Myös spirituaalisuus on murroksessa. Uskonvaraiset olettamukset alkavat vähitellen korvautua tiedolla, mutta toisaalta ollaan vasta murroksen alussa, jos nyt aina ihan siinäkään.

"Olen todella kauhistunut lynkkausmielialaa mediassa ja somessa. Ihmiset ovat todella säälimättömiä ja on kauheaa, miten joku voidaan tällä tavoin julkisesti häväistä. Nostan hattua sinulle, Tommi, että toimit päin vastoin ja hyvin perustellen."

Toimin putoaminen ministerin pallilta oli oikeastaan vaan osoitus siitä, miten pihalla ihmiset yleisesti ovat nähdessään toiset pelkkinä esineellistettyinä persoonina, jotka yrittävät tiedostamattomin keinoin pysyä suosiossa, minkä ehtoja tai rakenteita ei kunnolla edes tiedosteta. Mutta kun siellä maataloissa nyt vaan paheksutaan...
Hetkinen.

Se, ettei Toimi osannut perustella tekoaan mitenkään oli toinen kummallinen juttu. Ainoa reaktio oli häpeä. Mutta me olemme tällä pelin sitoutuneet noudattamaan arvoja. Usein meidät on jo pieninä ajettu nurkkaan ajattelemaan, mikä on sopivaa ja mikä ei ja niistä pidetään kiinni, ettei maailma romahda.

Surullista, mutta toisaalta näitä merkkejä ja hälytyksiä joskus tarvitaan, että me opitaan ymmärtämään sitä mitä me olemme täällä oikein tekemässä ja mistä me kollektiivisti pillitämme.


-deebyline

Anonyymi kirjoitti...

En ole samaa mieltä deebylinen kanssa. Tämä on nimenomaan mainekysymys ei juridinen kysymys. Toimin julkimsuuskuvasta ja sen tahriintymisesta ja maineestahan tässä juuri nyt keskustellaan. Ja mikäli viesit olisivat johtaneet seksiin, tässä puhuttaisiin näidän naisten kevytkenkäisyydestä eli myös näiden naisten maine olisi vaakalaudalla.

Valitettavasti maine on tärkeä resurssi nykyisen tyyppisessä maailmassa. Se tuo ylennyksiä, rahaa ja sen avulla poliitikko saa ääniä. Sitä ei kannata siis abstrahoida pois keskustelusta, jossa puhutaan Toimin ympärillä puorivästä julkisesta kohusta. Se on aivan asian essensiä.

Jokainen nainen tietää, että siitä ei hyvää seuraisi, jos vapaita suhteita tässä maailmassa harrastaisi. Jo aika mietokin seksimyönteisyyden ilmaiseminen julkisissa konteksteissa suhteessa muihin kun omaan aviomieheen on aika sanktioitua etenkin naisille. Siihen yllyttäminen on yleensä vain ansa. Vallanpitäjien olisi hyvä nähdä, nämä alaistensa kohtaaman rajoitteet eikä houkutella heitä urallisesti tyhmiin siirtoihin.

Anonyymi kirjoitti...

"En ole samaa mieltä deebylinen kanssa. Tämä on nimenomaan mainekysymys ei juridinen kysymys."

Mainekulttuuri, jonka rakenteita ei tunneta kärsi tässä loppujen lopuksi kolauksen.

"Toimin julkimsuuskuvasta ja sen tahriintymisesta ja maineestahan tässä juuri nyt keskustellaan."

Ei tässä maineesta keskustella, vaan siitä miten ihmiset reagoivat. Ei edes tiedetä miten kyseinen maine rakentuu, mikä on oikein tai väärin.

"Ja mikäli viesit olisivat johtaneet seksiin, tässä puhuttaisiin näidän naisten kevytkenkäisyydestä eli myös näiden naisten maine olisi vaakalaudalla."

Mahdollisesti puhuttaisiin, mutta naisilla on oikeus harrastaa seksiä kenen kanssa tahansa ja siitä kannattaisi pitää mieluummin kiinni.

"Valitettavasti maine on tärkeä resurssi nykyisen tyyppisessä maailmassa."

Kieroutuneessa maailmassa kyllä. Loppujen lopuksi "love of attraction" on paljon keskeisempää, eli miten pystyt perustelemaan asiat.

Ainahan asioista voidaan ajatella mitä tahansa kollektiivisesti, mutta tässäkin taas nähtiin, etteivät ihmiset edes pysty prosessoimaan pikkutuhmia moraalittomuuksia.
Toimi olisi voinut jatkaa ministerinä jos olisi ollut velmumpi.

Hoosianna, Davidin poika,


-deebyline

Anonyymi kirjoitti...


Taisi olla A-studio yksi parhaista feminismiä käsitelleistä ohjelmista, vaikka näennäisesti vaikuttikin aika vajaalta tuo toiminta.


-deebyline

Anonyymi kirjoitti...

Vielä vähän hakisin sitä, että onko todella niin, että täällä osa porukkaa on sitä mieltä, että sellainen työyhteisö olisi ihan kiva, jossa sekä naimisissa olevat naiset että naimisissa olevat miehet avoimesti vonkaavat toisiltaan ja mahdollisesti alaisiltaan?

Vähän kantilaisuutta tähän keskusteluun siis.

Pystyisittekö (erityisesti kysyisin miehiltä) itse työskentelemään sellaisessa ilmapiirissä, jossa saisitte naimisissa olevilta (ehkä epäviehettäviltä) naisilta jatkuvia seksiehdotuksia? Pystyisitte edelleen suhtautumaan heihin neutraalisti?

Eli millaista maailmaa tässä oikein haetaan, kun puhutaan seksuaalimyönteisyydestä työpaikoilla? Toivoisin, että ihmiset miettisivät näitä asioita vähän pidemmälle.

Vaikka seksimyöhteisyys työpaikoilla voikin kuulostaa noin äkkiseltään mukavalta asialta, jos se toteutuisi käytännössä, aika moni voisi tuntea olonsa epämukavaksi. Eivät yksin naiset. Esimerkiksi ne, jotka joutuisivat vonkaamista sivusta seuraamaan ja yrittämään suhtautua eri osapuoliin normaalisti, kun ihmisten erilaisia aviovaimoja, aviomiehiä ja suhteita tulee vastaan harva se päivä. Siinä tulee väkisin mieleen se kysymys, mistä tietoonsa tulleesta asiasta voi kenellekin puhua. Ovatko työkaverien suhteet julkisia vai ei-julkisia? Tai pystyisivätkö ihmiset todella edelleen tekemään ihan hyvin keskenään töitä, jos vaikkapa vonkaajan virallinen puoliso esittää kyllästyneenä julkisen ukaasin, että hänen puolisonsa pitää pysyä erossa siitä henkilöistä, jolta on pitkään turhaan vongannut? Näin voisi hyvin käydä tässä maailmassa. Tai entä kun tulee kaikenlaisia monitahoisia väärinymmärryksiä, joita ihmiset sitten levittävät toiselleen ja lopulta kukaan ei enää tiedä, mitä kukakin on sanonut, tarkoittanut ja ymmärtänyt tai onko tapahtunut jotain mihin vaikka isojen pomojen pitäisi puuttua? Näillä (todellisiin, mahdollisiin tai kuviteltuihin) työyhteisöiden sukupuolisuhteisiin liittyvillä asioilla on valitettava taipumus eskaloitua kohtuuttomasti verrattuna siihen, mitä ihmiset ovat oikeasti sanoneet tai tehneet. Siksi niihin on aihetta suhtautua tietyllä kunnioituksella ja varovaisuudella.

Ilmeisesti ette (deebyline, Tommi Paalanen) halua ajatella näitä ilmeisiä jälkiseurauksia? Pelkkiä meninistejä lopulta kuitenkin?

Anonyymi kirjoitti...

"Pystyisittekö (erityisesti kysyisin miehiltä) itse työskentelemään sellaisessa ilmapiirissä, jossa saisitte naimisissa olevilta (ehkä epäviehettäviltä) naisilta jatkuvia seksiehdotuksia? Pystyisitte edelleen suhtautumaan heihin neutraalisti?"

Yksavioisuusnormi voi osoittautua vaikkapa huijaukseksi.
Minä en ihan luota siihen uskollisuusasetteluun. Rakkaus ei nimittäin voi oikein tuhoutua, vaikka perhe voi hajota. Miten sitten ihmiset pysyvät rakkaudessa? Ei se "syrjähyppy" kerro mitään.

Tietysti ihmisillä on poikkeavia attraktiotasoja seksuaalipuolessa, samoin kuin eri vahvuuksia muillakin elämän alueilla esiintyy.

Itse näen luonnollisena sen, että parempiin kohdistuu kysyntää. Jos tarvitset arkkitehtia, niin todennäköisesti soitat oikealle arkkitehdille, etkä mieti onko se rikos.

Kauniin, älykkään ja vetovoimaisen naisen voisi olla yhteisöllisempää työskennellä esim. prostituoituna, kuin harmaahapsisen sovinistiherran sihteerinä hankkimassa "työkokemusta", mutta jos haluaa rumia, seksinnälkäisiä työkavereita riesakseen, niin mikäpä siinä. :) Tavallaan ihan helppo ymmärtää sitä metsäyhtiötä, joka ei halunnut ottaa häiriköivää naista työyhteisöön.

"Vaikka seksimyöhteisyys työpaikoilla voikin kuulostaa noin äkkiseltään mukavalta asialta, jos se toteutuisi käytännössä, aika moni voisi tuntea olonsa epämukavaksi. "

Toisaalta moni kokee firmojen puristavat hierarkiat ja sen jatkuvan hurskastelevan imagopaskanjauhannan todella rasittavana. Ottaen huomioon ne kaikki YT-uhat ja näköalattomuuden, mikä suomalaiseen työelämään tänä päivänä usein kuuluvat, kuin voisilmä puuroon.

Kai voisi puhua seksimyönteisyydestä yleensä. Olettaisin, että itsemääräämisoikeus on tulossa vähitellen murrokseen käsitteenä, kuten feminismillekin on nyt käymässä. Samoin kuin "normaali seksuaalisuus" väistyy ja tilalle tulee enemmän partnerin lyömistä jne. Aletaan pohtia myöskin sitä puolta, että onko alati kiihtyvä minä-minä-ajattelu ja syrjäytymisilmiö ympärillä oma etu vai onko se lopulta tie jonnekin itsellekin turhan pimeään maailmaan. Itsemääräämisoikeushan on äärimmilleen vietynä täyttä diktatuuria. :)

"Näin voisi hyvin käydä tässä maailmassa. Tai entä kun tulee kaikenlaisia monitahoisia väärinymmärryksiä, joita ihmiset sitten levittävät toiselleen ja lopulta kukaan ei enää tiedä, mitä kukakin on sanonut, tarkoittanut ja ymmärtänyt tai onko tapahtunut jotain mihin vaikka isojen pomojen pitäisi puuttua? "

Sosiaalisen maineen rakenteita ei tunneta tieteellisesti. Onko se sitten peruste olla kohtaamatta sitä ongelmaa, että riipumme jo tavallaan valmiiksi löysästä hirrestä? Meidät nähdään aivan liikaa haudanvakavina persoonina, sen sijaan että nähtäisiin ihmisinä ja sieluina, jotka tupsahtavat ja katoavat ajallaan jonnekin (x).

"Näillä (todellisiin, mahdollisiin tai kuviteltuihin) työyhteisöiden sukupuolisuhteisiin liittyvillä asioilla on valitettava taipumus eskaloitua kohtuuttomasti verrattuna siihen, mitä ihmiset ovat oikeasti sanoneet tai tehneet."

Ihmisillä on toisaalta usein oikeus myös puolustautua. Tai itseasiassa aina - ennemmin tai myöhemmin. Kankaanniemi jätti kortin käyttämättä. Olisi voinut todeta kohuun, esim. että "mitä sitten", joka olisi ohjannut tilanteen toiseen suuntaan.
Mutta näinkin on hyvä, koska tässä näyttäytyi ihmisille se miten kaksinaismoralistisessa maailmassa elämme, jopa enemmän kuin itse yleensä haluaisimme.

"Ilmeisesti ette (deebyline, Tommi Paalanen) halua ajatella näitä ilmeisiä jälkiseurauksia? Pelkkiä meninistejä lopulta kuitenkin?"

Mä en pysty ajattelemaan naisia märältä suojeltavina sokeripaloina.
Enkä mä ymmärrä mikseivät naiset ja miehet voisi harrastaa seksiä enemmän.


-deebyline

Anonyymi kirjoitti...

"Minä en ihan luota siihen uskollisuusasetteluun."

Nyt menee puurot ja vellit sekaisin. Toki ihmisillä voi olla erilaisia sukupuolisuhteita, työpaikan ulkopuolella. Töissä tehdään töitä.

Aika monella on useita pitkäaikaisia peräkkäisiä suhteita elämässänsä. Se on luultavasti ihmiselle tyypillistä, ja nykyään jo yleisesti hyväksyttyä.

"Kauniin, älykkään ja vetovoimaisen naisen voisi olla yhteisöllisempää työskennellä esim. prostituoituna, kuin harmaahapsisen sovinistiherran sihteerinä hankkimassa "työkokemusta", mutta jos haluaa rumia, seksinnälkäisiä työkavereita riesakseen, niin mikäpä siinä. :) Tavallaan ihan helppo ymmärtää sitä metsäyhtiötä, joka ei halunnut ottaa häiriköivää naista työyhteisöön."

Öö, say no more... Eli naiset häritsevät töissä? Olemassaolollaan?

"Mä en pysty ajattelemaan naisia märältä suojeltavina sokeripaloina."

Ei tämä ole vain naisasiaa. Aika säikähtäneiltä näyttäviä nuoria miehiä näkee jo nykyään työpaikoilla, joissa on paljon vahvoja naisia esimiesasemissa. Kaikenlaista iholle tulemista, puristelua, taputtelua ja pahasuista räävitöntä huumoria. Aika ällöä. Että kannattaa vähän varoa, mitä toivoo, kun toivoo lisää seksimyönteisyyttä työpaikoille.

"Sosiaalisen maineen rakenteita ei tunneta tieteellisesti."

No jo nyt sentään. Kokeile Google Scholar: reputation formation tms.

Anonyymi kirjoitti...

"Töissä tehdään töitä."

Jatkuvaa työntekoa ei ole, sillä ihmiset myös tuntevat ja ajattelevat. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

"Aika monella on useita pitkäaikaisia peräkkäisiä suhteita elämässänsä. Se on luultavasti ihmiselle tyypillistä, ja nykyään jo yleisesti hyväksyttyä."

Nykyihminen voisi miettiä suhteiden murenemista. Rakkaus ei kuitenkaan voi murentua. Perhe voi murentua.

Ei olisi mikään pakko astua ja tehdä varauksia muiden kustannuksella, kun niitä voisi tehdä kehittyneesti rinnakkain muiden kanssa. Vaihtelunhalun asettaminen ristiriitaan pysyvyyden ja rakkauden kanssa on hävikkiä sielutasolla.

"Öö, say no more... Eli naiset häritsevät töissä? Olemassaolollaan?"

Naiset voisivat hankkia keskimäärin itselleen sopivampia töitä. Nuoren näyttävän naisen luonnollinen paikka on useimmiten aikuisviihdealalla. Jonkun mielestä ehkä sovinistinen väite, mutta siihen suuntaan ne lahjat kuitenkin on.

Musiikillisesti lahjakkaan paikka on olla tekemässä musiikkia jne.

On kuvottavaa, että nuoria kauniita naisia vyöryyn sihteerin, sairaanhoitajan ja kaupan kassa-tyyppisiin töihin ja näin vaikeutuu peruskansan työllistyminen kyseisille aloille.

"Ei tämä ole vain naisasiaa. Aika säikähtäneiltä näyttäviä nuoria miehiä näkee jo nykyään työpaikoilla, joissa on paljon vahvoja naisia esimiesasemissa. "

Pääsääntöisesti nämä naiset ovat ihan "yleiskorrekteja", kuten miehetkin.

Itse en juuri edes huomaa jos joku vieras nainen esittelee minulle pillunsa tai puristelee pyllystä.

En koe siinä mitään erityisen ällöä, jos mitään. No joo kerran eräs eläkeläismummo tuli pyyhkimään housujani takapuolen kohdalta, kun niihin oli kuulemma tarttunut jotakin paskaa. Se vähän ärsytti. :)

"No jo nyt sentään. Kokeile Google Scholar: reputation formation tms."

Toki sosiaalista mainekulttuuria on tutkittu, mutta ei se ole yleistä tiedetietoa. Ihmisen käyttäytyminen arkielämässä on musta sokea piste. Ihmiset kanatavat mukanaan paljon sokeita arvoja, mutta emme saa antautua niille, vaan meidän on taisteltava ajattelumme kankeita rakenteita vastaan ja selvitettävä se mitä oikeasti tarvitsemme.


-deebyline

Anonyymi kirjoitti...

Orhan toi nyt ihan helvetin pelottavaa jos joku iso kokoinen aikuinen äijä lähettelee "nussittuna nukkuisit paremmin" viestejä? Meniskö jopa uhkailun puolelle. Muutenkin vähän itsekontrollissa parantamisen varaa jos ei seksuaalisia tarpeitaan pysty aikuinen ihminen ilmasemaan toisia pelottelematta. Tuntuu vähän siltä, että realimailman syy-seuraus suhteet unohtuvat. Kai se nyt on ihminen itse joka määrittää mikä häntä pelottaa tai ahdistaa, eikä joku muu? Lääkärikö sen määrittää vai joku tutkija?

Se nyt on sitten ihan toinen asia jos se kuuluu kaveripiirin tai alakulttuurin omaan koodistoon em. tavalla kaveria tai tuntematonta kulttuuriin kuuluvaa ilahduttaa. Turha sitä koodistoa on hieroa sinne minne se ei kuulu. Vaimoa ei saa kivittää suomessa eikä tuntemattomia saa häiritä tai ahdistella vaikka ne olisi kuinka haluttavia tahansa.

Tottakai media myllyttää. Nehän tekee moisella jutulla sievoisen summan rahaa. Mitäs lähettelee moisia viestejä ihmisille jotka vuotaa asian mediaan. Olisi lähettämättä. Todenäköisesti nyt jäättää lähettämättä. Siinä mielessä onnellinen tarina, yleensä ahdistelijat saa käydä ihan ovella saakka eikä poliisi tee silloinkaan vielä mitään. Laki suojaa.

Tommi Paalanen kirjoitti...

Anonyymi, pelot, halut ja huumorintaju ovat hyvin subjektiivisia asioita. Omia pelkoja tai pitämisiä ei voi ottaa yleisten normien pohjaksi. Sekoitat tekstissäsi pahasti henkilökohtaiset asenteet, tapakulttuurin ja rikokset. Kivittäminen ja ahdistelu ovat rikoksia, mutta seksiehdotus ei sinällään vielä ole, vaikka kohde kokisikin sen uhkaavaksi.

Ongelmana uhkaavuuden kokemuksessa on se, että sitä ei voi välttämättä ennakolta arvioida luotettavasti. Sen verran voi toki sanoa, että internetin välityksellä tulevan ehdotuksen kokeminen uhkaavaksi on aika erikoista, koska viestin vastaanottaja voi katkaista viestinnän milloin tahansa.

Anonyymi kirjoitti...

"... internetin välityksellä tulevan ehdotuksen kokeminen uhkaavaksi on aika erikoista, koska viestin vastaanottaja voi katkaista viestinnän milloin tahansa."

Entä jos viestin lähettäjä ei suostu katkaisemaan viestintää? Suomessakin ex-puolisot ja ex-seurustelukumppanit saattavat lähetellä häirikköviestejä niin paljon, että vastaanottaja joutuu lopulta vaihtamaan puhelinnumeroaan ja muuttamaan uuden numeron salaiseksi heti kättelyssä. (Poliisi ei tosiaan pidä viestittelyä uhkaavana, vaikka pommituksen kohde pitäisi. Vasta fyysinen päällekarkaus - turhan usein viestejä lopulta seurannut tappo tai murha - on tuomittava rikos.)

Täytyy näin ohimennen ihmetellä hieman sitä, että niinkin suurella toimijalla kuin Sexpolla on puheenjohtajanaan henkilö, jolle toisen ihmisen henkilökohtaisten rajojen kunnioittaminen on "seksuaalikielteisyyttä"...

-VoeTokkiisa-

Tommi Paalanen kirjoitti...

Hyvä VoeTokkiisa,

nyt lukutaito hyötykäyttöön! Olen tässä blogitekstissäni selvittänyt nimenomaan sitä, missä seksuaalisen häirinnän tai muun häirinnän raja menee. Jos henkilö ei viestien vastaanottajan selkeästä pyynnöstä huolimatta lopeta viestittelyä, toimii hän eettisesti tuomittavalla tavalla.

Juridisesti kynnys on vielä korkeammalla, juuri uhkauksessa tai ahdistelussa. Työpaikoilla tasa-arvolaki vaatii työnantajaa puuttumaan asiaan, jos jonkun toiminta uhkaa toisen työhyvintointia.

Anonyymi kirjoitti...

"Anonyymi, pelot, halut ja huumorintaju ovat hyvin subjektiivisia asioita. Omia pelkoja tai pitämisiä ei voi ottaa yleisten normien pohjaksi. Sekoitat tekstissäsi pahasti henkilökohtaiset asenteet, tapakulttuurin ja rikokset. Kivittäminen ja ahdistelu ovat rikoksia, mutta seksiehdotus ei sinällään vielä ole, vaikka kohde kokisikin sen uhkaavaksi."

Toki sekoitan, se oli tarkoituskin. Pelko joka aiheutuu toisen lähettämästä viestistä linkittyy suoraan viestin lähettäjään. Pelolla on silloin suora syy seuras suhde toiseen ihmiseen, elikkä pelon aiheuttajaan. Toki tuomio istuin päättää milloin teko on siinä määrin vakava, että siitä pitää määrätä rangaistus. Onnettoman harvoin se niin tekee ja joka vuosi ihmisiä ihka oikeasti kuolee sen vuoksi. Seksiehdotus voi olla luonteeltaan sellainen, että siinä uhataan toiseen fyysistä koskemattomuutta. "Nukkuisit nussittuna paremmin" ei edellämainitusta kontekstissa eroa mielestäni mitenkään esimerkiksi "Olisit hakattuna hiljaisempi" viestistä. Jälkimmäisessä viestissä on yhtä löyhä assosiaatio varsinaiseen tekoon, silti monet kokisi sen jostain syystä vakavammaksi asiaksi vaikka fyysisesti tulisin itse mielummin hakatuksi kun nussituksi vasten tahtoani. Jälkimmäisessä kokisin tulleeni sekä että. Kumpikin viesti sisältää asioita josta joku saattaa pitää jossain tietyssä asianyhteydessä tai jota joku saattaa pelätä.

"Ongelmana uhkaavuuden kokemuksessa on se, että sitä ei voi välttämättä ennakolta arvioida luotettavasti. Sen verran voi toki sanoa, että internetin välityksellä tulevan ehdotuksen kokeminen uhkaavaksi on aika erikoista, koska viestin vastaanottaja voi katkaista viestinnän milloin tahansa."

Kyllä se pelottaa sitten kun elää sellaisessa todellisuudessa missä on syytä pelätä toisia ihmisiä. Voihan sitä olla menemättä jurrissa jatkoille, käyttää pelkästään housuja, poistua kotoaan kun mies hakkaa, olla ajamatta autolla, tutustumatta toisiin ihmisiin ja olla tekemättä monia muitakin asioita. Ehkä se on ylpeyttä tai jotain muuta kun ei osaa lopettaa tai sitten kyseessä on tilannesidonnaisia asioita joista muilla kun asianomaisilla on vähän ymmärrystä. Kyllähän ne usein onkin sekavia juttuja kun niitä sitten kärjilä selvitellään. Valitettavan usein ahdistelija ei saa mitään sanktioita ja siinä vaiheessa kun puheista siirrytään tekoihin saattaa jollekkin olla liian myöhäistä. Niinkun tilastollisesti näyttäisi olevankin.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi Anonyymi sanoi...
"Anonyymi, pelot, halut ja huumorintaju ovat hyvin subjektiivisia asioita. Omia pelkoja tai pitämisiä ei voi ottaa yleisten normien pohjaksi. Sekoitat tekstissäsi pahasti henkilökohtaiset asenteet, tapakulttuurin ja rikokset. Kivittäminen ja ahdistelu ovat rikoksia, mutta seksiehdotus ei sinällään vielä ole, vaikka kohde kokisikin sen uhkaavaksi."

Toki sekoitan, se oli tarkoituskin. Pelko joka aiheutuu toisen lähettämästä viestistä linkittyy suoraan viestin lähettäjään. Pelolla on silloin suora syy seuras suhde toiseen ihmiseen, elikkä pelon aiheuttajaan. Toki tuomio istuin päättää milloin teko on siinä määrin vakava, että siitä pitää määrätä rangaistus. Onnettoman harvoin se niin tekee ja joka vuosi ihmisiä ihka oikeasti kuolee sen vuoksi. Seksiehdotus voi olla luonteeltaan sellainen, että siinä uhataan toiseen fyysistä koskemattomuutta. "Nukkuisit nussittuna paremmin" ei edellämainitusta kontekstissa eroa mielestäni mitenkään esimerkiksi "Olisit hakattuna hiljaisempi" viestistä. Jälkimmäisessä viestissä on yhtä löyhä assosiaatio varsinaiseen tekoon, silti monet kokisi sen jostain syystä vakavammaksi asiaksi vaikka fyysisesti tulisin itse mielummin hakatuksi kun nussituksi vasten tahtoani. Jälkimmäisessä kokisin tulleeni sekä että. Kumpikin viesti sisältää asioita josta joku saattaa pitää jossain tietyssä asianyhteydessä tai jota joku saattaa pelätä.

"Ongelmana uhkaavuuden kokemuksessa on se, että sitä ei voi välttämättä ennakolta arvioida luotettavasti. Sen verran voi toki sanoa, että internetin välityksellä tulevan ehdotuksen kokeminen uhkaavaksi on aika erikoista, koska viestin vastaanottaja voi katkaista viestinnän milloin tahansa."

Kyllä se pelottaa sitten kun elää sellaisessa todellisuudessa missä on syytä pelätä toisia ihmisiä. Voihan sitä olla menemättä jurrissa jatkoille, käyttää pelkästään housuja, poistua kotoaan kun mies hakkaa, olla ajamatta autolla, tutustumatta toisiin ihmisiin ja olla tekemättä monia muitakin asioita. Ehkä se on ylpeyttä tai jotain muuta kun ei osaa lopettaa tai sitten kyseessä on tilannesidonnaisia asioita joista muilla kun asianomaisilla on vähän ymmärrystä. Kyllähän ne usein onkin sekavia juttuja kun niitä sitten kärjilä selvitellään. Valitettavan usein ahdistelija ei saa mitään sanktioita ja siinä vaiheessa kun puheista siirrytään tekoihin saattaa jollekkin olla liian myöhäistä. Niinkun tilastollisesti näyttäisi olevankin.
_____________________________________________________________________________________

Unohdin vielä edellä kirjoittamaani lisätä. Kaikki tämä siis liittyen yleisesti näihin seksiviestittelyihin ihmisille joita em. henkilöt huonosti tuntevat. Julkisuuden henkilöillä on siinä määrin huono tilanne, heidän näkökulmastaan, että he joutuvat lopettamaan häiriköinnin julkisen paineen alla. Ihan fiksu vetä heittää kommentit mediaan, loppuu viestittely lyhyen. Aika villi länsihän täällä vallitsee monessakin mielessä näiden seksi juttujen parissa. Hyvä kun jaksat niistä vielä puhua.

Kari Tuominen kirjoitti...

http://yle.fi/uutiset/astuiko_toimi_kankaanniemi_naisten_virittamaan_ansaan/8012450

Anonyymi kirjoitti...

"http://yle.fi/uutiset/astuiko_toimi_kankaanniemi_naisten_virittamaan_ansaan/8012450"

No joo, kyllähän tossa haiskahtaa pahasti ansoittaminen joka on asian ulkopuolisilta kohdetta ajatellen aika tuhoisa ja todella ikävä temppu. Siinä valossa blogin pitäjän kommentit ovat yllättävän ymmärrettäviä. Eihän se toki poista kohteiden mahdollista järkytystä, mutta arvopohjaisesti tuollainen kostotoimenpide ulkopuolisilta kertoo jotain joidenkin ihmisten suhteesta seksuaalisuuteen.

Anonyymi kirjoitti...

Erikoista, että tässä on yritetty väittää, että viestin tuominen julkisuuteen olisi jotenkin asiaton teko. Kyllä minä ainakin kertoisin muillekin enkä vain yksinäni kärsisi, jos minulle joku tuollaisia ehdottelisi -- usein ainoa tapa pitää tuollaiset kaverit kurissa on muistuttaa siitä, ettei ole yksin. Eivät satunnaiset keskustelut puolituttujen kanssa ole mitänkään salassapidon alaisia. Kannattaa siksi miettiä vähän, mitä vieraalle ihmiselle höpisee etenkin silloin, jos tuntuu siltä, ettei hän oikein tykkää sinun jutuistasi eikä siten ehkä ole paras ystäväsi: hän saattaa hyvinkin kertoa sen eteenpäin.

Normaalisti kaverien kanssa aina vähän haistellaan, onko toinen vastaanottavainen ja edetään vähitellen. Jopa seksisuhteet yleensä alkavat niin, että ensin jutellaan niitä näitä, katsotaan, miten toinen reagoi. Jos toinen näyttää iloiselta, sitten ehkä kosketetaan varovasti käsivarteen. Jos hän on vastavuoroinen tai hymyilee, sitten voi ehkä vähän alkaa jutella hieman intiimipiä juttuja jne. Joka tapauksessa pointti on, että kun vähän seurailee toisen reaktioita, ei koskaan tule kovin noloja tilanteita, koska jos hän alkaa näyttää punaista valoa, on mahdollista perääntyä kasvoja menettämättä.

Tällaiset Kankaanniemen "suoraan työkeskustelusta sänkyjuttuihin" -tyyppiset yritykset ovat tuomittuja epäonnistumaan. Kyllä aikuiset ihmiset tämän jo tietävät, jos yhtään järkeään käyttävät. Yleensä suora ehdottelu ei tosissaan ole yritys saada seuraa; seuraa ei saada sillä lailla. Se on yritys saada toinen häkeltymään eli häirintää.

Anonyymi kirjoitti...

Niin se on, muihin ihmisiin ei pidä luottaa jos luottamus ei selkeästi käy ilmi. Tässä maailmassa ei eletä aina niin rakkauden vuoksi, ja ajatella toisten seksuaaliterveyttäkään. Jokaisella on oma kova elämänsä ja vihaa todennäköisesti paljon kannettavana. Nykymaailmassa useimpien, etenkin vähäosaisempien on helppo saada 500 (puoli)vihamiestä 1-2 ystävää kohden. Ihmiset vaihtavat tietoa keskenään ja aikansa kuluksikin juoruilevat. Lynkkaaminen tuntuu hyvältä ja se on jossain määrin pakkokin jos aikoo pysyä sosiaalisesti rajuna kaverina. Silläkään ei ole niin väliä olivatko Kankaanniemen sutkaukset ahdistelua vai jotakin muuta. Väliä on sillä kenelle näissä kuvioissa käy mitenkin ja se määrittyy pitkälti siinä mitä ihmiset jauhavat toistensa kanssa. Yleensä paskaa, mutta minkäs teet.

-deebyline

Tommi Paalanen kirjoitti...

Anonyymi, seksiehdotusten tehokkuudessa näyttäisi olevan selkeä sukupuoliero. Heteroiden kesken miehen suora ehdotus naiselle toimii vain äärimmäisen harvoin, joten siltä osin olet oikeassa. Naisen suora ehdotus miehelle toimii melkein aina, ellei mies satu kieltäytymään uskollisuuttaan kumppanilleen. Homomiesten kesken suorat ehdotukset toimivat myös hyvin.

Ongelmana TK:n ehdotusten kontekstin arvioimisessa on se, että meillä ei ole käytettävänämme henkilöiden koko viestihistoriaa (mikä on toki ihan hyvä asia yksityisyyden nimissä), eikä selkeitä tietoja siitä, millaiset TK:n ja naisten välit olivat IRL. Ilman näitä tietoja on julkeaa tuomita TK ahdistelijaksi suoralta kädeltä.

Mitä viestien julkistamiseen tulee, pidän sitä perusteltuna ratkaisuna vasta, jos asiaa ei saada ratkaistua sosiaalisin keinoin esimerkiksi siten, että viestien saajat puhuttelisivat lähettäjää tiukasti asiassa. Julkaisu on julkinen häpäisykeino, joka tässäkin tapauksessa tuotti kohtuuttomia seurauksia. Lisäksi julkaisuajankohta oli kaikkea muuta kuin viattomasti valittu.

Yksityisviestien julkaiseminen on sallittua lain mukaan, mutta aika nihkeää toimintaa ihmisten välisen luottamuksen näkökulmasta. En kaipaa sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki oma viestintä pitää lähtökohtaisesti aina arvioida siitä näkökulmasta, mitä tapahtuisi, jos vastaanottaja lähettää viestit eteenpäin jonnekin. Juristit ja moralistit toki myhäilevät tällaisen kehityssuunnan edetessä.