19.7.2013

Saunapaniikki!


Kehokammo, moralismi ja sukupuolirajoittunut apartheid ovat nävertäneet saunakulttuuria jo vuosikymmeniä. Suomessa on enää harvoja paikkoja, joissa avoin yhteissaunominen on mahdollista sukupuolesta tai iästä  riippumatta. Pelko ja valittaminen ovat sulkeneet monien kylpylöiden yhteissaunat ja alastomuuskammo on johtanut jopa siihen, että Seurasaaren perinteikkäällä alastonrannalla on nykyään parina viikonpäivänä uimapukupakko.

Prometheus-leirit ovat yksi tervehenkisen yhteissaunomisen linnake saunakulttuurin rappiotumisen keskellä. Prometheus-leirien tuki ry:n puheenjohtaja Aatu Komsi perustelee yhteissaunomista järkevästi:
Yleensä vetäjätiimi ja leiriläiset saunovat yhdessä, myös sekasaunassa. Alasti saunomisesta sovitaan aina leirillä etukäteen. Jos näin sovitaan, kaikki saunovat alasti, myös ohjaajat. Meille on oleellista näyttää esimerkkiä, ettei ihmisiä tulisi erotella usein epäoleellisten seikkojen kuten sukupuolen tai iän perusteella. Minusta olisi huono asia viestittää, etteivät vetäjät voisi saunoa nuorten kanssa. Erottelukulttuuri voi ruokkia itse itseään. Sanomalla, etteivät tytöt ja pojat voi nukkua samoissa tiloissa tai saunoa samalla kertaa, luodaan jännitettä ja mystifioidaan vuorovaikutusta. Samalla viestitään, ettei toista voi kohdella omana itsenään ja yksilönä. Se myös hankaloittaa toisen tunteiden ja toiveiden huomioon ottamista.
Kiinnostavaa on se, että yhteissaunomiselta edes edellytetään perusteluja. Alastomuus on saunomisen ja kylpemisen peruslähtökohta ja yhteinen rajoitukseton saunominen on täysin luonteva toimintatapa. Uimapukupakko tai ihmisten erottelu iän tai sukupuolen mukaan on ennemmin perusteluja vaativaa toimintaa. Sukupuolirajoittuneet saunavuorot ovat keinotekoinen kielloin rakennettu järjestely, joka estää luontevan saunomisen. Kun rajoitukset otetaan itsestäänselvinä kulttuurin osina, on alastomuuden osalta päädytty kristillisten hihhulien sanastoa lainaten luonnottomaan tilanteeseen. Vai kuinka monella on uimapuku kasvanut osaksi kehoa kulttuuridevoluution seurauksena?

Kristillistaustainen häveiäisyysnormisto ja pedofiliahysterian lietsoma hyperherkkyys lasten ja nuorten alastomuutta kohtaan ovat turmelleet luontevan suhtautumisen alastomuuteen. Komsin lähtökohtökohtina olevat avoimuus, tasa-arvoisuus ja kohtaaminen ovat lääkkeitä kehokammoa suosivan kulttuurimme ongelmiin. On nurinkurista, että jopa lastensuojelun ammattilaisten lausumista heijastuu pelko alastomuuden turmelevasta tai ahdistavasta vaikutuksesta.

Lastensuojelun keskusliiton Seppo Sauro sekoittaa asian rationaaliseen käsittelyyn omat tunteensa. Vaikka häntä ahdistaisi yhteissaunominen nuorten kanssa, asian ei tarvitse olla vaikea muille. Myös
Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri Mirjam Kalland on huolissaan. Hän jopa vaatii vanhemmille ilmoitettavan etukäteen yhteissaunomisesta. Eikö Kalland pidä tärkeänä nuorten itsemääräämisoikeutta heidän kehoaan koskevissa asioissa?

Sauro ja Kalland varoittavat ryhmäpaineen voivan pakottaa nuoria toimiman tahtonsa vastaisesti. Siihen liittyvien pulmien ratkaisemiseksi on tehty paljon Prometheus-leireillä. Saunomisesta keskustellaan yhteisesti ennen ensimmäistä saunakertaa, saunomisen ajaksi on tarjolla muuta toimintaa ja myös sukupuolirajoittunut saunominen on mahdollistettu.

Ja jos ryhmäpaine ajaakin sekasaunaan, lastensuojeluviskaalit puhuvat ikään kuin kyse olisi jostakin vaarallisesta tai pahasta asiasta. Liittyminen väkivaltaiseen jengiin, kioskimurto tai perseet olalle tinnerillä voisivat olla esimerkkejä ryhmäpaineen ikävistä seurauksista. Saunominen mukavassa seurassa tuskin tuottaa paljon muuta kuin hyviä yhteisyyden kokemuksia kesäillassa.

Jos jollekin yhteissaunominen osoittautuu ikäväksi kokemukseksi, moista ei tarvitse toistaa. Kannattaa kuitenkin huomata, että yhteiskuntamme tarjoaa jatkuvalla syötöllä monille nuorille ikäviä kokemuksia esimerkiksi koulun pakkoliikunnassa. Missä viipyy lastensuojelujärjestöjen tiukka kanta monia nuoria nöyryyttäviin ja ahdistaviin liikuntatunteihin?

Keskustelu kehollisuuden ja seksuaalisuuden alueilla on vakavasti ylikierroksilla, kun saunomiseen liittyvät kasvamiskokemukset ja tunteet nähdään ensisijaisesti ongelmallisina asioina. Kasvukivut, ryhmäpaineeseen vastaaminen, oman muuttuvan kehon hyväksyntä ja erilaisten kielteisienkin tunteiden käsittely ovat osa nuoruutta. Prometheus-leiri tarjoaa hyvän paikan tarttua näihin asioihin sekä keskustelemalla että kokemalla.

Naturistien elämäntapa osoittaa kiistattomasti, että minkä ikäiset ihmiset tahansa voivat suhtautua luontevasti alastomana olemiseen sekaseurassa, mikäli he ovat kasvaneet ja oppineet alastomuuden ja oman kehon olevan mutkattomia asioita. Alastomuuteen ja omaan tai toisten kehoihin liittyvä ahdistus on rajoittava ja ongelmallinen asia. Sellaiseen johtavista kulttuurisista trendeistä olisi syytä olla paljon enemmän huolissaan kuin yhteissaunomisesta tai oman kehon hyväksynnän edistämisestä.

Onneksi Protu pitää pintansa mediapaniikin edessä. Järjestö edustaa tervejärkisintä keskustelua ja toimintaa alastomuudesta pitkiin aikoihin!

8 kommenttia:

dévuška kirjoitti...

Kiitos hienosta blogitekstistä jossa asian ydin on hyvin kerrottuna.

Sofia kirjoitti...

Miksi tuollaisella leirillä pitää olla sekasauna? Ei siinä mitään, jos nuoret haluavat olla sekasaunassa, mutta pitääkö ohjaajienkin sinne tunkea? Nim. vuosien kokemus kirkollisista pervoista. Oman seurakuntani rippileirillä nuori pastori lähenteli minua (tosin en kokenut sitä epämiellyttäväksi, koska pastori oli tosi söpö). Mutta jos vanhemmatkin äijät änkeävät samaan saunaan, niin hyi helvetti.

Tommi Paalanen kirjoitti...

Saunaan "änkeminen" on aivan eri asia kuin yhdessä sovittu yhteissaunominen, jota Protuleireillä tehdään. Kun toiminta on avointa ja perustuu yhteiseen keskusteluun ja hyvään henkeen, sen sävy on aivan toinen kuin kuvailemasi.

Kannattaisikohan sinun hieman uudelleenarvioida ikään ja sukupuoleen liittyviä ennakkoluulojasi?

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä kirjoitus, Protun toimintaa on syytä puolustaa sikälikin kun kyseinen toiminta ei ole itsestäänselvyys.

Jäin miettimään vielä tuota aiemmissa kommenteissa puitua "änkemistä". Tilanteessa ei Protulla varmaan (kun kerran yhdessä sovitaan) ole mitään hierarkkista, mutta eihän ole mahdotonta etteikö ikäero voisi olla tietyssä kontekstissa myös hierarkkisen tilanteen rakentaja ja väärinkohtelun mahdollistaja?

Anonyymi kirjoitti...

Olen ollut Tommin kanssa aina samaa mieltä joka asiasta, josta hän on kirjoittanut. Nyt olen eri mieltä. Mielestäni murrosikäisten ja ohjaajien sekasauna on asia, josta ei voida "yhdessä sopia". Olen samaa mieltä Mirjam Kallandin kanssa, eli ryhmäpaine voi saada tässäkin tekemään tekoja, joita ei haluaisi tehdä. Jos nuorella on hyvä itsetunto ja hän uskaltaa pitää puolensa, asia on aivan ok. Mutta kaikilla nuorilla ei ole näin. He ovat täysin muiden vietävissä ja tekevät kaikkensa, ettei heitä esim. kiusattaisi tai katsottaisi erilaiseksi. Mielestäni asiaan littyy paljon tietyntyyppisten nuorten psyykeen vaikuttavia riskejä.

Tommi Paalanen kirjoitti...

Ano,

sosiaalinen paine on varmasti olemassa, mutta Komsin mukaan (ja omien kokemusteni perusteella) leireillä pyritään ottamaan asia huomioon tarjoamalla saunomiselle luontevia vaihtoehtoja.

Paineen ja riskien nostaminen jalustalle tai määrääväksi tekijäksi saunomisasiassa on minusta aikamoista pelkojärjestelmän rakentamista. Päätösvalta on yhä nuorella, ympäristö on turvallinen ja omien pelkojen/ahdistusten voittaminen on erittäin tervellistä.

Erittelisitkö ja perustelisitko vähän näkemystäsi "psyykeen vaikuttavista riskeistä"?

Anonyymi kirjoitti...

Ano jatkaa... Olen tavannut nuoria, jotka ovat ko. leirin käyneet ja kokeneet ahdistavaksi sekasaunajärjestelmän. On nuoria, joilla ei mielestään ollut sekasaunalle vaihtoehtoa ja niitä, jotka eivät uskaltaneet valita vaihtoehtoa. Vastaan on tullut ihan selviä traumamuistotriggereitä jne. Komsi puhuu ..."alastomuudesta ei-seksuaalisessa yhteydessä". Seksuaalisuus kai on aina läsnä, ei kai sitä voi napsauttaa päältä pois saunaan lähtiessä? Ei siellä varmaan seksiä harrasteta. Ihannetilanteessa päätösvalta on nuorella, ympäristö turvallinen jne. Kaikki eivät koe näin eikä aina edes ole näin.

Tommi Paalanen kirjoitti...

Anonyymi,

otan tähän asiaan lähtökohtaisesti eri näkökulman kuin sinä. Vaikka joku kokisikin yhteissaunomisen ahdistavaksi, ei sitä voi tietää varmasti, ennen kuin sen kokee. Jos kokemisen mahdollisuus estetään jo ennakolta erilaisin moralistisin säännöin tai ylisuojelevin käytännöin, tehdään tyhjäksi koko oppimisen, kokemisen ja toimijuuden mahdollisuus asiassa.

Kun leireillä on ymmärtääkseni monin tavoin mahdollistettu eri valintojen tekeminen, eikä mihinkään pakoteta, ei pelkkää sosiaalista painetta voi oikein pitää perusteena toiminnan kieltämiselle. Tästä näkökulmasta mikä tahansa toiminta, johon voi liittyä sosiaalista painetta, pitäisi olla jonkun viranomaisen kyttäyksen alla.

Jos joku pitää yhteissaunomista kurjana, hänen täytyy tehdä kokemuksestaan se johtopäätös, että hän ei mene yhteissaunaan toista kertaa. Sama pätee kaikenlaisessa uuden kokemisessa iästä riippumatta.