11.6.2013

Terveellisyys ennen kaikkea!


Terveys on uusi moraali monien seksuaalikonservatiivien retoriikassa. Seksuaalikäyttäytymiseen liittyvissä julkisissa keskusteluissa nousee usein esiin kysymys siitä, edustaako toiminta tervettä seksuaalisuutta. Terveyden mittarina käytetään monesti myönteisiä terveysvaikutuksia.

Konservatiivit ovat omaksuneet erityisesti Yhdysvalloissa addiktioilla, parafilioilla ja taudeilla pelottelun omien arvojensa edistämiseksi. Kaikkihan tietävät, että porno addiktoi, homous on seurausta henkisestä rikkinäisyydestä ja että seurustelu ilman papin aamenta johtaa kurjuuteen ja kurkkumätään. 

Valitettavaa näin ajattelevalle lienee se, että kaikki väitteet on  kumottu ja kyseenalaistettu seksologiassa ja muissa ihmistieteissä. Jos tutkimustieto kiinnostaa, katso nämä linkit: Homosexuality and Mental Health sekä Porn Is Not the Problem - You Are.

Otetaan kuitenkin ajatusleikin vuoksi käsittelyyn viimeisin väittämä: avioliitto on terveellisin ihmissuhde. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vakiintuneet ihmissuhteet voivat olla eduksi terveydelle. Avioliitto pidentää ikää ja vähentää mielenterveysongelmia. Avioliittojen terveellisyyttä on käytetty myös argumenttina homoliittojen puolustamiseen.

Tutkimustieto ei kuitenkaan ole aina yksiselitteistä. Ihmissuhdestatukseen liittyvät terveyserot ovat kaventuneet 2000-luvulla huomattavasti, eivätkä avioliiton edut ole kiistattomia: naiminen lihottaa. Lisäksi on olennaista huomata, että nämä ovat keskimääräisiä väestötason terveystilastoja. Terveellisesti syövä ja liikkuva ihminen on aina mässyttävää sohvaperunaa paremmassa kunnossa riippumatta ihmissuhteista.

Vaikka tutkimukset kertoisivatkin avioliiton olevan terveydelle eduksi, ei tällä tiedolla tarvitse olla minkäänlaista vaikutusta yksilön valintoihin. Konservatiivien ilkamointi avioliitosta parhaana ihmissuhteena on ideologista paatosta, jolle terveysargumentointi on vain käyttökelpoinen keppihevonen, ei itsessään tärkeä asia.

Ihmissuhdemuotojen yksilöllisen sopivuuden mittari ei nimittäin ole kenellekään terveellisyys - ei edes konservatiiveille itselleen. Ihmissuhteita ei solmita, ylläpidetä tai lopeteta terveyssyistä, vaan henkilökohtaiseen tunne-elämään ja elämänkatsomukseen liittyvistä syistä. Perinteiseen avioliittokäsitykseen sitoutuneet konservatiivit tuskin vaihtaisivat avoimiin suhteisiin, vaikka kiistaton tutkimusnäyttö osoittaisi ne terveellisimmiksi ihmissuhteiksi.

Jos terveellisyys todella olisi tärkeintä ihmissuhteiden ja seksuaalisen toiminnan perustana, pitäisi kaikkien harkita vakavasti sadomasokismia. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat selkeästi, että sosiaalisesti aktiiviset sadomasokismin harrastajat ovat muuta kansaa paremmassa henkisessä kuosissa. Hollantilaisen Wismeijerin tutkimuksissa havaittiin, että

s/m-harrastajat olivat vähemmän neuroottisia, enemmän ulospäinsuuntautuneita, avoimempia uusille kokemuksille, tunnollisempia ja ja vähemmän miellyttämisenhaluisia kuin ihmiset normiseksiryhmässä. S/m-harrastajat olivat myös psykologisesti terveempiä ja tunsivat suurempaa luottamusta omiin parisuhteisiinsa kuin kontrolliryhmän ihmiset. (HS 4.6.2013)
Evidenssi sadomasokismin myönteisistä vaikutuksista kasaantuu koko ajan. Sadomasokismi ja fetisismi on poistettu sairausluokituksesta Pohjoismaissa ja useat tutkimukset tukevat Wismeijerin tuloksia. Tutkimusparadigma on siirtymässä nopeasti sadomasokismin ymmärtämiseen ennemmin leikkinä tai roolipelinä kuin psykopatologiana.

Mutta miten käy terveellisyydellä ratsastavien seksuaalikonservatiivien? Kun sadomasokismin terveellisyys alkaa näyttää kiistattomalta, lähtevätkö he sankoin joukoin ostamaan piiskoja, kahleita ja nahkahuppuja? Onko tulevaisuuden seksuaalikonservatismin uusi iskulause "Avioliitto ja sm - terveen elämän salaisuudet!"


6 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Sadomasokismin olisi syytä yleistyä ja muuttaa muotoaan kansantajuisemmaksi. Väittäisin, että turha riitely ja sotiminen on seurausta valtaperversioiden puutteellisesta hyväksynnästä. Ihmisellä tuntuu kuitenkin olevan sisäänrakennettu tarve valtaan ja kipuun (ei tosin kaikilla).
Avioliitto on siitä huono mekanismi, että se altistaa ihmissuhteet kiristykselle ja kilpailulle ja rajoittaa loppupeleissä mielekästä seksinsaantia. Joustavilla polymarkkinoilla myös parinvalintapreferenssit olisi monilla monimuotoisemmat.
Homoseksuaalisuus alkaa olla ylihyväksyttyä, jopa niin, että ihmisiä kääntyy etenkin lesboiksi. Homoseksuaalisuutta ei kuitenkaan tunneta kovin tarkkaan. On varmasti paljon homoja ja transsuja, joilla on pahoja ongelmia vastakkaisen sukupuolen kohtaamisessa. Tästä esimerkkinä homojen eheytyshoidot.

-deebybee

Joakim kirjoitti...

En ole lukenut alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, mutta veikkaan niiden olevan korrelaatiotutkimuksia. Ei siis voida vetää johtopäätöksiä, että esim. avioliitto edistää terveyttä tai toisinpäinkään. Avioliitossa elävät ovat terveempiä, mutta avioliitolla ei välttämättä ole mitään kausaalista suhdetta tämän kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Olen huomannut, että sen jälkeen kun olen harrastanut useita tunteja kestäviä pervoiluja niin olen avoimempi ja paremmalla tuulella sekä suhtaudun muihin ihmisiin positiivisemmin.

Anonyymi kirjoitti...

Avioliitto, edetessään muodokkaasti, eli erouhkaa ei ole on tietysti terveyttä edistävämpää kuin kotona yksin dokaaminen vuodesta toiseen. Kuitenkaan ei oteta huomioon, että avioliitto luo raakaa kilpailua ja kiristystä, syrjäytyneisyyttä, kateutta ja alkoholismia oheistuotteena. Avioliitto tuskin pidentää elinikää kuitenkaan niin paljon kuin toimiva polyamoria, ja ihmisten ilo toistensa kesken muuallakin kuin parin ihmisen kaapissa.

-deebybee

Tommi Paalanen kirjoitti...

Joakim,

usein nuo ovat juuri korrelaatiotutkimuksia, eivätkä sellaisena kovin vahvoja - etenkin kun tuloksissa on ristiriitaisuutta.

Toisaalta, avioitumisen tai avoliiton terveysvaikutusten selitykseksi on esitetty ihan uskottavia näkemyksiä vakiintuneiden elämäntapojen tuottamista eduista. Tämä ei tietenkään ole mikään peruste juuri avioliiton puolesta vaan vakiintuneiden elämäntapojen puolesta.

Samankaltaiset ongelmat painavat myös SM-tutkimusta, sillä ne ovat pitkälti kyselyihin perustuvia. Niissä saattaa olla osittain kyse vähemmistöryhmän halusta olla terveitä. Toisaalta tutkimukset, joissa ei olla tutkittu varsinaisesti ja avoimesti juuri sm-harrastajien terveyttä (kuten Wismeijerin tutkimus), viittaavat samaan suuntaan.

Ongelmana sm-tutkimuksissa on myös kohderyhmä. Kriittisesti ajatellen ne kertovat mielenterveyden olevan hyvällä tolalla niillä sm-harrastajilla, jotka ovat aktiivisia yhteisöissä ja sosiaalisissa medioissa sekä ovat kiinnostuneet vastaamaan kyselyihin. Tämä pätee osittain toki kaikkiin kyselytutkimuksiin.

deeby kirjoitti...


"Tämä ei tietenkään ole mikään peruste juuri avioliiton puolesta vaan vakiintuneiden elämäntapojen puolesta."

Uskoisin, että aika monet tämänpäivän "menestyjät" lähtevät 58-vuotiaina perheensä edestä. Ihmiselle tärkeää on onnellisuus, mutta nykyaikana ihmisen pitää onni pitkälti itse löytää, koska muut tarjoavat muuta.

"Samankaltaiset ongelmat painavat myös SM-tutkimusta, sillä ne ovat pitkälti kyselyihin perustuvia. Niissä saattaa olla osittain kyse vähemmistöryhmän halusta olla terveitä."

SM antaa toisen suhtautumismallin valtaan ja kipuun, joten sadomasokistit ovat tietyltä osin vapautuneempia ja rentoutuneempia siinä missä tavalliset ihmiset saattavat päätyvät kinastelemaan pikkuasioista, mikä vähentää tietty onnellisuutta.

"Ongelmana sm-tutkimuksissa on myös kohderyhmä. Kriittisesti ajatellen ne kertovat mielenterveyden olevan hyvällä tolalla niillä sm-harrastajilla, jotka ovat aktiivisia yhteisöissä ja sosiaalisissa medioissa sekä ovat kiinnostuneet vastaamaan kyselyihin."

Uskoisin, että sadomasokisteilla on yleisesti aika suuri ongelma sen kanssa, mikä liittyy tällaisen taipumuksen salailuun. Ihmiset eivät suhtaudu neutraalisti, koska lähes kaikilla on jonkinlainen suhde vallan elementteihin. Kaikkein vaikeinta liene alistuvilla miehillä. :D