16.3.2011

Missä ovat muslimihomot?


Viime kuun aikana on käyty tiuhaa monikulttuurisuuskeskustelua Hesarin mielipidepalstalla. Keskustelussa on erityisesti noussut esiin kunniaväkivalta ja islamin sopivuus länsimaiseen yhteiskuntaan. Keskustelu jatkui kiinnostavalla tavalla Sexpon & kumppanien Seksuaalisuus 2011 -tapahtumassa, jonka yhtenä teemana oli uskonto, kulttuuri ja seksuaalioikeudet.


Mielipidepalstan keskustelussa on oudolla tavalla vähätelty kysymyksiä seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtämisestä islamissa ja maahanmuuttajien kulttuureissa. Kunniaväkivallastakin monet puhuvat ikään kuin kyse olisi vaan perheen sisäisten erimielisyyksien kärjistymisestä. Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät kulttuuriset ja uskonnolliset valtarakenteet jätetään jostakin syystä käsittelemättä.

Kun kunniaväkivaltaa käsitellään vaan väkivaltana, jää toteamatta, että juuri naisten seksuaalinen vapaus on asiassa tulilinjalla. Vaikka kunniaväkivalta on alkuperältään kulttuurista, sitä pönkitetään islamilaisilla sukupuolikäsityksillä.

Jotkut kirjoittajat, kuten Teppo Valtanen (HS 2.2.) jopa paheksuvat muslimien seksuaaliasenteiden kritisoimista vedoten siihen, kuinka heterogeeninen ryhmä muslimit ovat. On aivan totta, että muslimeja tulee hyvin erilaisista kulttuureista ja lähtökohdista. Liberaali akateeminen maallistunut muslimi on aivan eri luokkaa kuin konservatiivinen tai fundamentalistinen uskova.

On kuitenkin olennaista, että jopa liberaalit muslimit, kuten Husein Muhammed, pitävät itsestään selvänä, että tiettyjen islamin sukupuoli- ja seksuaaliasenteiden kritisoiminen tai haastaminen on miltei mahdotonta ja jopa vaarallista. Esimerkiksi julkisesti homoseksuaalille somali- tai kurdimiehelle ei kukaan povaa kovin hyviä elinmahdollisuuksia omassa yhteisössään. Ja kun lisäksi moni pitää islamista luopumista tappamisen oikeuttavana tekona, ovat homomiehen vaihtoehdot aika vähissä.

Suomessa on liberaaleja muslimeja, jotka elävät omaa elämäänsä soveltaen islamin oppeja itse parhaaksi katsomallaan tavalla. He ovat kuitenkin varsin hiljaisia julkisessa keskustelussa. Edustusoikeus valuu aina imaameille, änkyröille käännynnäisille ja konservatiivisille yhteisön perusjäsenille.

Islam-kritiikki samaistetaan monesti rasismiin tai "islamofobiaan" eli perusteettomaan vihaan tai pelkoon muslimeja kohtaan. Seksuaalisuuden ja sukupuolen alueilla kritisoitavaa kuitenkin on. Esitän alla muutamia kysymyksiä, jotka kartoittavat näitä aihepiirejä. Jos joku on sitä mieltä, että kysymysten esittäminen on rasistista tai islamofobista, niin toivon hänen vastaavan itse niihin ensiksi.
  • Milloin näemme julkisuudessa ensimmäisen naispuolisen imaamin?
  • Missä on muslimihomojen yhdistys tai pride-kulkue?
  • Miten on naisten yhteiskunnallisen ja seksuaalisen vapauden laita?
  • Millä tavoin musliminaisten oikeuksia ajetaan yhteisöjen sisällä?
  • Keskustellaanko yhteisöjen sisällä kriittisesti sukupuolikäsityksistä?
  • Löytyykö yhteisöistä poikien ympärileikkausten vastustajia?
Kuulen mielelläni vastauksia näihin kysymyksiin sekä yhteisöjen jäseniltä itseltään että asiaa muuten tuntevilta. Osa kysymyksistä on ilman muuta tarkoituksella kriittisiä, mutta osa sellaisia, joista on vain vaikea saada tietoa yhteisöjen ulkopuolelta.

Teppo Valtanen oli mielipidekirjoituksessaan närkästynyt siitä, että islamia arvostellaan, mutta yhtä takapajuisia katolilaisia tai ortodokseja ei. Minun puolestani yllä olevat kysymykset voi osoittaa myös heille soveltuvin muutoksin!

21 kommenttia:

Lencyclopedie kirjoitti...

"Suomessa on liberaaleja muslimeja, jotka elävät omaa elämäänsä soveltaen islamin oppeja itse parhaaksi katsomallaan tavalla. He ovat kuitenkin varsin hiljaisia julkisessa keskustelussa. Edustusoikeus valuu aina imaameille, änkyröille käännynnäisille ja konservatiivisille yhteisön perusjäsenille."

Tämä on oikeastaan asian ydin. Monissa maissa on omaksuttu, usein
muslimi/arabimaailmaan suuntautuvien järjettömien sotilaallisten seikkailujen ideologiseksi pehmentämiseksi, ajatus, jonka mukaan kaikissa "Suurissa Maailmanuskonnoissa" on yhteinen ah-niin-humanitaarinen ydin.

Jotta ko. länsimaissa säilyisi yhteiskunnallinen rauha, täytyy vedota tähän otaksuttuun yhteiseen eetokseen. Mutta vain ko. uskontojen edustajat voivat auktorisoidusti tulkita sitä, joten "maltillisille" fundamentalisteille on annettu jonknlainen ideologinen franchise
kertoa mitä muslimit (tai mutatis mutandis muut uskonnolliset yhteisöt)oikein ajattelevat ja arvostavat.

Lopputulos on tietysti auttamattomassa ristiriidassa valistuksen perinteestä lähtevän, yksilön oikeuksia, reiluutta, tasavertaisuutta ja rationaalisuutta korostavan ajattelun kanssa. Joten sen sijaan että erilaiset arkaaisia uskomuksia ja arvostuksia ylläpitävät yhteisöt saatettaisiin arvioimaan näitä uskomuksia ja arvostuksia moderniin ajatteluun perustuvien lakien, käytäntöjen ja eetoksen kanssa, tehdäänkin päinvastoin.

Juha S.

Anonyymi kirjoitti...

Tykkään.

Lieto kirjoitti...

Kiinnostavin islamia koskeva kysymys on omasta mielestäni tämä: voiko islam muuttua?

Tämä on olennaista siinä tapauksessa, että pers... kapeakatseinen ja/tai dogmaattinen mielenlaatu ei lopulta voitakaan ja kaikki maailman yhteiskunnat lopulta taipuvat kaikkien yhteiseen oikeuteen elää, harjoittaa ja rakastaa kuten oikeaksi tuntevat, ketään vahingoittamatta.

Voiko islam muuttua, vai onko sen kadottava, että (jo määritelmällisesti toki mahdoton mutta hieman soveltaen toimiva) utopia voidaan saavuttaa?

Ketunkivi kirjoitti...

Yksi lisäkysymys: Missä ovat uskostaan luopuneet/ateisteiksi ryhtynet muslimit?

Seksualisti kirjoitti...

Sanoisin, että uskostaan luopuneet muslimit elävät länsimaisissa yhteiskunnissa tavallista elämää ihan hissukseen. Uskosta luopumisella elämöiminen on hengenvaarallista.

Ayaan Hirsi Ali lienee yleisesti tunnetuin muslimista ateistiksi eheytynyt ;o)

Maailmalla on myös ex-muslimien liikkeitä, kuten Council of Ex-Muslims of Britain ja Apostates of Islam.

Suomesta en tiedä tällä hetkellä yhtään julkisuudessa olevaa uskosta luopunutta ex-muslimia. Luulisi tosin sellaisenkin jostakin löytyvän.

Seksualisti kirjoitti...

Lieto, kaikki uskonnot voivat muuttua ja muuttuvat. Minusta olennaisempaa on kysyä, missä aikataulussa.

Onhan islamista paljonkin maallisia ja progressivisia tulkintoja, kuten esimerkiksi pohjois-Afrikan varsin maallistuneissa maissa ja Turkissa.

Progressiivista islamia harrastavat lähinnä akateemisesti koulutetut länsimaissa asuvat muslimit. Heidän joukossaan on mm. feministiteologeja, kriittisiä uskontotieteilijöitä ja yhteiskuntakriitikkoja.

Esim. vapaa-ajattelijoiden liitto on ollut dialogissa progressiivisten muslimien kanssa sillä ajatuksella, että islamin maallistuneet ja liberaalit tulkinnat ovat kaikille eduksi, mikäli ne vahvistuvat.

Varis kirjoitti...

Ehkä siinä vaiheessa kun lopetamme toistemme terrorisoinnin ja läheisten tappamisen, olemme askeleen lähempänä maailmaa jossa voimme avoimesti pohtia toistemme kulttuurien eroavaisuuksia rakentavan kriittisesti. Jokainen länsivaltojen ohjus joka tappaa Muslimeja kerää lisää tukijoita ääriliikkeiden taakse. Samoin myös toisinpäin. Tämä pohjaton kaivo palvelee hyvin kummankin osapuolen ääriliikkeitä.

Mielestäni mielenkiintoinen kysymys on: Lietsooko meidän joustamaton liberalistinen ihmisoikeus käsityksemme äärimuslimeja kohtelemaan vähemmistöjään yhä huonommin?

Seksualisti kirjoitti...

Nyt kaipaan kyllä tarkkaa selvitystä siitä, millä perustein

a) liberaali ihmisoikeusajattelu on joustamatonta, ja

b) liberaali ihmisoikeusajattelu johtaisi yhä huonompaan kohteluun?

Varis kirjoitti...

"a) liberaali ihmisoikeusajattelu on joustamatonta"

Riippuu tietysti vähän näkökulmasta. Se, että teetämme käytännössä lapsiorjuudella kumileluja kehitysmaissa lapsiemme iloksi ja toisaalta olemme valmiita ampumaan ihmisiä risteilyohjuksilla jotta viattomia siviilejä ei tapeta, on tietysti aika liberaalia ja joustavaa.

Joustamattomuus liberaalisessa ihmisoikeuskäsityksesämme ilmenee jäärpäisenä putkiajatteluna jossa meidän käsityksemme oikeasta on runnottava nyt heti läpi seurauksista piitaamatta. Missä aikataulussa loppumaailman olisi syytä muuttua ja ehdoitta hyväksyä meidän liberaali ihmisoikeuskäsityksemme? Mielestäni tekopyhyytemme liberaaleina ihmisoikeus poliiseina on ohittanut jo ironian huipun ja kallistunut lähinnä oksettavuuden puolelle.

"b) liberaali ihmisoikeusajattelu johtaisi yhä huonompaan kohteluun?"

Koska ihmiset joiden toivomme (tässä keskustelussa) eniten muutuvan vihaavat elämäntapaamme sydämmensä juuria myöten. Sama ongelma on myös meillä itsellämme ja sellaisessa ilmapiirissä asiat eivät muutu avoimempaan suuntaan.

Tilanne jossa survomme omaa idylliämme Muslimi "veljille" ja "siskoillemme" herättää samanlaisia lämpimiä tunteita heissä kun heidän radikaalit aatteet meissä. Sellainen tilanne ei paranna vähemistöjen elämää sen enempää meillä kun heilläkään. Islam on tällä hetkellä radikaalimpi kun mitä se on koskaan aikaisemmin ollut. Me taas väitämme olevamme yhä hyväksyvämpiä ja avoimempia. Oikeastaan aatteemme ovat sitä, sen sijaan asenteemme ei ole.

Jussi O: kirjoitti...

En ole Suomessa, joten en tunne tuota HS-keskustelua. Mutta tämän kirjoituksenkin pointti jäi (ehkä samasta asiasta johtuen) hämäräksi. Haluatko vain herättää keskustelua naisten ja homojen oikeuksista muslimikulttuurissa? Vai myös käyttää jälkeenjääneisyyttä suhteessa länsimaiseen ihmisoikeuskäsitykseen argumenttina jossain muussa mielessä - niin kuin haasteesi "jos joku on sitä mieltä että tämä on rasistista" puhetavallisesti (sinä käytät tuossa "maahanmuuttokriittisten" hokemaa puhetapaa) implikoi?

Edellisen kommentoijan vastakysymys on hyvä: missä aikataulussa loppumaailman olisi syytä muuttua ja ehdoitta hyväksyä meidän liberaali ihmisoikeuskäsityksemme?

Yritä vastata tähän, niin huomaat, että kysymyslitaniassasi omaksuttu putkinäköinen puhetapa ei ole kovin rakentava ote asiaan. Sen sijaan tarvitaan dialogia, jota syntyy parhaiten, kun ihmiset ja kulttuurit ovat tekemisissä toistensa kanssa - esim. niin, että asuttavat samaa maata.

Jos pointtisi oli se, että haluaisit muslimikulttuurin muuttuvan homomyönteiseksi, niin ehkä sinun olisi syytä ryhtyä muslimien maahanmuuton kiihkeäksi kannattajaksi? ;) Tämä nyt lähinnä vitsinä, mutta ei niin pientä pilaa ettei puolet totta, tai ainakin hypoteesia, jota voisi ajatella yhtenä mahdollisuutena.

Erittäin hyvä, että ihmisoikeuksista puhutaan myös islamiin liittyen, mutta ehkä puhetavassa olisi hiomista.

Jussi O: kirjoitti...

ps. PIkahaulla näyttäisi siltä, että homoseksuaalisuudesta muslimikulttuurissa alkaa tulla tutkimuskirjallisuutta, kuten ehkä tiedätkin, vaikka se ei provossasi ilmi tullut. Ja sattuneesta syystä näköjään monilla eurooppalaisilla kielillä. Englanniksi löytyy esim. Islam and Homosexuality, 2010:
Presented in two volumes by Habib (U. of Western Sydney, Australia), this collection contains 20 papers examining a diverse set of issues concerning homosexuality in the Islamic world. The first volume concentrates on the experiences of homosexual minorities across the breadth of the Islamic world and includes comparison of the persecution of homosexuals in Islamic Malaysia and secular China, the impact of 9/11 on gay Muslims in the United States, male homoerotic desire and sociability in medieval Arabic literature, gays in American-occupied Iraq, gay autobiographical writing about the Hajj, the ideological underpinnings of gay advance in Muslim-majority societies as witnessed in online chat rooms, female masculinities and the Malay Muslim community of Singapore, and neo-orthodoxy and the debate on the unlawfulness of same-sex relations in Islam. Topics addressed in the second volume include the social construction of religious realities by queer Muslims, synthesizing tradition and modernity in the question of homosexuality in Islam, narratives from diasporic Muslim women on identity and gay liberation, hegemony and hybridity among queer Australian Muslims, queer Turkish organizations in Berlin and the marketing of diversity, and sexualities and the social order in Arab and Muslim communities.

Jussi O: kirjoitti...

Ps2. Kun puhutaan islamista ja homoseksuaalisuudesta, niin kannattaa ehkä muistaa, että kristittyjen käsityksissä "Raamatun käsitys" homoseksuaalisuudesta on muuttunut muutamassa kymmenessä vuodessa hyvin paljon. Samanlaista muutostahtia tuskin tullaan(?) näkemään islamin piirissä, mutta edistykselliselle kamppailulle voi löytyä pohjaa jopa Koraanin tulkinnasta (kuten Raamatun tulkinnasta). Itse en tiedä tästä mitään, mutta jos asia kiinnostaa, kannattanee lukaista Homosexuality in Islam: critical reflection on gay, lesbian, and transgender Muslims (2010): Many Islamic authorities claim that homosexuality is categorically forbidden, but the reality is much less clear-cut. There are no verses in the Qur'an that unambiguously condemn homosexuals, and there are even some that suggest they can be tolerated in Muslim communities. In addition, reports from Hadith that denounce homosexual and transgender persons are of dubious authenticity.

Seksualisti kirjoitti...

Varis, vastauksessasi menee vakavasti sekaisin liberaali ihmisoikeusajattelu, kapitalismi ja maailmanpolitiikka. Juuri ihmisoikeusaktivistit arvostelevat usein länsimaita ihmisoikeuksien polkemisesta mm. kauppasuhteiden edistämisen vuoksi.

Erilaiset vähemmistöt eivät vaadi ihmisoikeuksiensa huomioimista siitä syystä, että he olisivat altistuneet länsimaiselle hapatukselle, vaan siitä syystä, että he joutuvat kohtaamaan kaikenlaisia sortotoimia ja epäoikeudenmukaisuutta. Vaikka vaatimukset olisivat innoittuneet länsimaisista käsityksistä, on niiden sisältö aina aidosta tarpeesta lähtevää. Mikään ryhmä, jolla on kaikki hyvin, ei vaadi kiihkeästi oikeuksiensa huomioimista.

Jos oikeuksien vaatiminen kiihdyttää sortotoimia, niin ei vastuu siitä ole millään muotoa oikeuksien vaatijalla tai oikeuksista puhuvalla. Vai oletko sitä mieltä, että sorrettujen ryhmien pitäisi olla hiljaa oman etunsa nimissä?

Seksualisti kirjoitti...

Jussi O., en oleta islamin ryhtyvän homomyönteiseksi. Sen sijaan toivon, että muslimit ja muut uskonnolliset ryhmät oppisivat kunnioittamaan ihmisten erilaisuutta ja vapautta edes siinä määrin, että kanssaihmiset saisivat elää ilman pelkoa ja ahdistusta, vaikka olisivat homoja, ex-muslimeja, seksuaalisesti aktiivisia tms.

Tällä on kiinnostava yhteys siihen, miten eri uskontoryhmät vaativat uskonnonvapautta kunnioitettavan heidän kohdallaan.

Ja mitä ihmisoikeuksiin tulee, olen hyvin tietoinen siitä, että pelkällä kritiikillä ei saa aikaan suuria muutoksia. Tarvitaan dialogia ja hidasta maallistumiskehitystä, jossa uudet sukupolvet ottavat uskontoon ja kulttuuriin uusia näkökulmia.

On kuitenkin erilaisia eettisesti perusteltavissa olevia rajoja, joiden ylittämistä ei pidä hyväksyä minkään relativistisen monikulttuurisuusideologian vuoksi. Toisten ihmisten vahingoittaminen ja sorto kuuluvat niihin.

Minulla ei ole aikatauluja maailman liberalisoimiseksi. En myöskään katso mitenkään tarpeelliseksi kyseenalaistaa liberaalin yhteiskunnan ihannetta siitä syystä, että tosimaailmassa on sortoa.

Varis kirjoitti...

Mielestäni vähemmistöt tekevät kuten heistä tuntuu oikealta. Jos on hedelmällistä olla hiljaa ja odotella parempia aikoja, niin silloin on varmasti hedelmällisempää toimia niin. En tiedä, en ole Islamilainen homoseksuaali. Vähemmistöjä voi mielestäni tukea kysymällä heidän mielipidettään siitä kuinka heidän asiaansa ulkopuolisena voi parhaiten ajaa.

Tukeeko esim. länsimaalaisen akateemisen avoimesti ateistisen bi-/homoseksuaalin miehen Islamilaisen kulttuurin seksuaalikysymysten kyseenlaistaminen heidän asiaansa? Vai onko se kuvainnollisesti sortajille yksi osoitus lisää ei Islamilaisen maailman paheellisuudesta ja rappiosta?

Meidän sivistysvaltiossahan sananvapauden puitteissa kukaan ei estä osoittamasta mieltään yhtään minkään asian puolesta. Vastuu seurauksista ei ole koskaan mielenosoittajilla vaan sillä joka sen puitteissa/takia rikkoo fyysisen- tai henkisenväkivallan rajat. Ennen toisten auttamista voisi olla kuitenkin hyvä kysyä haluaavatko he tulla autetuiksi ja miten heitä voisi parhaiten auttaa. Ettei käy niin, että auttamisen sijasta aiheuttaa ongelmia.

Seksualisti kirjoitti...

Varis, vähemmistöjen sisälläkin on hyvin erilaisia näkemyksiä ja toimintatapoja. Toiset kannattavat hiljaiseloa kun taas toiset vaativat äänekkäästi parempaa kohtelua.

En ole sitoutunut minkään tietyn ryhmän edun ajamiseen, vaan esitän yleisellä tasolla kritiikkiä homovastaisia, ahdasmielisiä ja epätasa-arvoisia uskonnollisia oppeja, asenteita ja käytäntöjä kohtaan.

Monet islamilaisista maista tulevat ja afrikkalaiset homot ovat tehneet tiettäväksi kohtaamansa ongelmat kuten vainon, uhkailun, väkivallan ja viranomaisten mielivaltaisen kohtelun. Näistä asioista raportoivat myös Amnesty International ja useat kansainväliset ihmisoikeus- ja lgbtx-järjestöt.

Kyseessä ei siis ole lainkaan mikään länsimaisen liberaalin väkisin keksimä arvostelun kohde. Minusta esittämistäsi varauksista ja epäilyksistä ei ole kovinkaan pitkä matka homojen kokeman sorron vähättelyyn ja vaikenemiseen.

Seksualisti kirjoitti...

Muuten, Al-Fatiha, islamilainen lgbtx-järjestö arvioi, että Iranissa on islamilaisen vallankumouksen jälkeen teloitettu yli 4000 homoseksuaalia.

Saivartelu oikeanlaisesta auttamisesta on minusta aika kornia, kun samaan aikaan toiset roikkuvat hirressä.

Varis kirjoitti...

Toivoin tottakai, että Islamilaiset homot saavat elää elämäänsä rauhassa ilman väkivallan ja sorron pelkoa. Ihmisoikeuskysymykset, Amnesty mukaan laskettuna on lähellä sydäntäni.

Tiedän kokemuksesta, että esim. rasistit harvoin muuttavat käsityksiään sen takia, että maahanmuutajat osoittavat mieltään rasismia vastaan. Se oikeastaan vaan ruokkii rasistin tarvettaa sortaa maahanmuttajia. Jos maahanmuuttaja käyttäytyy väkivaltaisesti rasistia kohtaan, niin tilanne muuttuu entistä pahemmaksi. Sen sijaan jos toinen valkoinen suomalainen nainen tai mies, joka omaa rasistin mielestä hyväksyttävät muut perusarvot ilmaisee avoimesti kiihkoilematta ettei ole rasisti se tuottaa parempaa tulosta sekä lyhyellä, että pidemmällä tähtäimellä.

Muutoksen on tapahduttavan kulttuurimme sisällä, enemmistön piirissä. Osassa Islamilaista kulttuuria esiintyy mielestäni täysin käsittämätöntä silmitöntä sortoa ja väkivaltaa. En pysty sellaista hyväksymään minkään perustelun puitteissa. En kuitenkaan vihaa sortajia enkä penää, että he antavat järjestää pride kulkueita Kabulissa Islamilaisille homoille. Kumpikaan ei muuta yhtään mitään, pelkästään pahentaa homojen asemaa.

Näkyvyyden kannalta keskustelun ylläpitäminen on meilestäni positiivista ja järkevää. Millä tasolla, ymmärryksellä, tiedolla, tunteella ja itensiteetillä sitä ylläpidetään on toinen asia. Kaikki asiat eivät muutu haluamaamme suuntaan painostuksen alla, jotkut asiat vain vahvistuvat paineen alla.

Varis kirjoitti...

"Saivartelu oikeanlaisesta auttamisesta on minusta aika kornia, kun samaan aikaan toiset roikkuvat hirressä."

Todella surullista luettavaa kieltämättä. Miten itse lähtisit auttamaan Iranilaisia homoseksuaaleja?

Jussi O: kirjoitti...

hei Tommi, kiitos vastauksesta. Olen samaa mieltä, sillä täsmennyksellä että kun nyt puhutaan "liberaalisra" maailmasta, niin tarkoitetaan kulttuurisesti vapaamielistä (ei uusliberaalia antaa mennä - markkinataloutta).

Sinun ja Variksen keskustelua olen seurannut mielenkiinnolla. Siitä olisin Variksen kanssa samaa mieltä, että kyllä myös auttajan pitää olla itsekriittinen; historia on täynnä katastrofaalisia "hyviä tarkoituksia". Amnesty on hyvä järjestö mm. siinä mielessä, että tämä keinojen riskaabelisuus tiedostetaan siellä. Terv. nimim. Jäsen jo kolmattakymmenettä vuotta

Anonyymi kirjoitti...

Tommi, voisitko ystävällisesti olla vääristelemättä sanomisiani! Vosit myös lakata kirjoittamasta aiheista, joista et edes viitsi ottaa selvää vaan tarkoituksesi on vain kylvää ennakkoluuloja(naisimaameja on mm. Malesiassa; monessa arabimaassa on perinteisesti suvaittu ns. aktiivista homoseksuaalisuutta vrt. antiikin Kreikka).

Se perinteinen uskonnollinen vähemmistö, joka minulla oli mielessäni mielipidekirjoitusta laatiessani, oli muuten vanhoillislestadiolaisuus.

Teppo Valtanen